Niekoľko poznámok k bioodpadu II.

Autor: Rudolf Pado | 25.2.2011 o 8:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  201x

Biologicky rozložiteľné odpady predstavujú okolo 45 % objemu odpadu z domácností.  Od 1.1.2006 je v zákone NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch zakázané: „...zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.“ Občania teda nemôžu ukladať tzv. zelený odpad na skládky (do nádob na komunálny odpad) a ani ho spaľovať.

Novelizácia zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom 386/2009 kodifikovala v § 39 nový odsek 15) – „Obec je povinná separovať biologicky rozložiteľný odpad podľa stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom schválenej vládou slovenskej republiky.“

Dňa 15. decembra 2010 schválila vláda SR materiál s názvom "Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov ". Vypracovanie materiálu vyplynulo SR z povinností, ktoré ustanovuje smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, podľa ktorej sú členské štáty povinné vypracovať národné stratégie pre realizáciu redukcie množstva biologicky odbúrateľného odpadu idúceho na skládku a túto stratégiu oznámiť Európskej komisii.

Keďže v spracovaní stratégie malo Ministerstvo životného prostredia SR výrazný časový sklz oproti ustanoveniam smernice (http://www.odpady-portal.sk/Dokument/100460/europska-komisia-zaluje-slovensko-za-bioodpady.aspx), ministerstvo vypísalo v máji 2010 súťaž na obstaranie štúdie "Analýza odpadov v SR a nakladanie s nimi". Súčasťou tejto štúdie mala byť i analýza biologicky rozložiteľných odpadov v Slovenskej republike. Víťazom a spracovateľom štúdie sa stala bratislavská spoločnosť ETIAM.

Opatrenia zo stratégie

Opatrenie

Množstvo BRO odkloneného od skládkovania (t)

Od roku 2013

347 500

 - Zapojiť 40% obcí, ktoré majú do 1500 obyvateľov do komunitného kompostovania

28 000

 - Zapojiť 40% domácností (IBV) do domáceho kompostovania

135 500

 - Zvýšenie separovaného zberu papiera a lepenky na minimálne na 12 kg/obyvateľa

64 500

 - Zaviesť povinný separovaný zber BRO z KO do roku 2013 s minimálne 20%-nou účinnosťou

119 500

Od roku 2020

451 750

 - Zapojiť 60% obcí, ktoré majú do 1500 obyvateľov do komunitného kompostovania

42 000

 - Zapojiť 50% domácností (IBV) do domáceho kompostovania

169 000

 - Zaviesť povinný separovaný zber BRO z KO do roku 2013 s minimálne 40%-nou účinnosťou

240 750


Okrem uvedených základných opatrení zabezpečujúcich odklon biologický rozložiteľných odpadov od skládkovania bude potrebné zabezpečiť naplnenie aj nasledovných opatrení (http://www.odpady-portal.sk):

- Podporiť budovanie bioplynových staníc, ktoré budú bioplyn vyrábať z odpadov a vyrobený bioplyn buď priamo premieňať na elektrickú energiu a teplo v kogeneračných jednotkách ako súčasti technológie, alebo ďalej spracovávať na výrobu bio-metánu z finančných prostriedkov z eurofondov a Environmentálneho fondu.
- Dlhodobá (desaťročná) garancia ustálených dostatočne vysokých výkupných cien elektrickej energie vyrobenej z odpadov zo strany ÚRSO.
- Vytvoriť legislatívne predpoklady pre využívanie odpadov ako alternatívneho paliva.
- Vytvoriť technické normy obsahujúce požiadavky na výrobu a zloženie alternatívneho paliva vyrobeného z odpadov.
- Podporiť výstavbu zariadení na výrobu alternatívnych palív vyrobených z odpadov.
- Zaistiť využitie vhodných technológií na použitie alternatívnych palív vyrobených z odpadov.
- Podporiť používanie alternatívnych palív vyrobených z odpadov od domácich výrobcov formou štátnej dotačnej politiky.
- Legislatívne upraviť definíciu stavu konca odpadu ako základného predpokladu využitia odpadu ako sekundárnej suroviny.
- Legislatívne upraviť zákaz používania kuchynských drvičov odpadov.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Kupujúci Japonec? Neexistuje, tvrdia stánkari z vianočných trhov

Strávili sme jeden deň so stánkarmi, aby sme zistili ako vidia návštevníkov spoza svojich pultov.

EKONOMIKA

Deti boháčov majú vlastnú sieť, stojí za ňou Slovák

Byť bohatým je nuda, keď vás nikto nevidí.


Už ste čítali?