Tepelné znečistenie prírodnej pamiatky Vlčianske mŕtve rameno

Autor: Rudolf Pado | 15.1.2012 o 14:11 | Karma článku: 1,00 | Prečítané:  235x

Predmetom ochrany Prírodnej pamiatky Vlčianske mŕtve rameno je Ochrana jednej z posledných ukážok zvyškov mŕtvych ramien Váhu s pomerne dobre zachovaným pásom brehových porastov s typickými hydrofilnými biocenózami. O to prekvapivejšie bolo zistenie dobrovoľníka Občianskeho združenia Tatry, že do tohto vodného útvaru je vypúšťaná geotermálna voda, ktorá môže významným spôsobom narušiť jeho hydrologické a mikroklimatické podmienky.

Z tohto dôvodu bol na slovenskú inšpekciu životného prostredia zaslaný podnet:  
https://docs.google.com/document/d/1M67Gf73ul6hibt-Mv3ow26bZjryZG9C2JJb8I2x8dWU/edit?hl=en_GB&pli=1

Výsledok prešetrenia podnetu:

Slovenskej inšpekcii životného prostredia, IŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odboru inšpekcie ochrany vôd, bolo dňa 07.10.2011 doručené písomné  podanie, v ktorom poukazujete na vypúšťanie termálnej vody do Vlčianskeho mŕtveho ramena, ktoré sa nachádza v  k.ú. obce Vlčany, okres Šaľa.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, IŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor inšpekcie ochrany vôd,  na základe tohto oznámenia vykonala  v dňoch 25.11. a  14.12.2011  kontrolu Termálneho vrtu FGV-1, ktorého vlastníkom je Ing. János Restár, 925 84 Vlčany č. 1048. Kontrola bola zameraná na nakladanie s vodami z geotermálneho vrtu FGV-1 Vlčany. Kontrolované bolo obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka 2010 a aj obdobie roka 2011 do dňa ukončenia kontroly, t.j. od 1.1.2010 do  14.12.2011.

Z vykonanej kontroly bol spracovaný: „Protokol o výsledku kontroly č. 8214-35959/326/2011/Val, zo dňa 14. 12. 2011“, v ktorom sú uvedené zistené skutočnosti z hľadiska dodržiavania zákonných ustanovení na úseku ochrany vôd.

Vykonanou kontrolou  boli zistené porušenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, nakoľko majiteľ vodného zdroja v čase kontroly: 

- využíval studňu na odber geotermálnych podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy, podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. a bez povolenie na uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky podľa § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z.

- odoberal podzemné vody bez povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21, ods. 1, písm. b) bod 1 zákona č. 364/2004 Z.z.

- nemeral množstvo odoberaných vôd z vodného zdroja a nesledoval celkové odobraté množstvo termálnych podzemných vôd

- nevyužitý preliv termálnych vôd z vodného zdroja unikal netesnosťou ventilu do povrchových vôd  Vlčianskeho slepého ramena

- nesplnil  si oznamovaciu povinnosť podľa § 6 ods. 5 vodného zákona poverenej osobe (SHMÚ).

Kontrolou zistené skutočnosti naplnili skutkovú podstatu správneho deliktu podľa  § 74 ods. 1 písm. b) zák. č.364/2004 Z.z. o  vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v  znení neskorších predpisov, nakoľko v čase kontroly majiteľ vodného zdroja  porušil ustanovenia § 75 ods. 2 vodného zákona.

Vzhľadom na to, že majiteľ vodného zdroja Ing. János Restár je fyzická osoba a Slovenská inšpekcia životného prostredia, v zmysle § 62 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nemá kompetencie konať v danej veci. Z uvedeného dôvodu  sme  Protokol o výsledku kontroly odstúpili dňa 15.12.2011 na konanie miestne a vecne príslušnému orgánu štátnej  vodnej správy, ktorým je Obvodný úrad životného prostredia v Šali a ktorý je  príslušný  konať v zmysle § 77 ods. 3 písm. b) cit. zákona, a to v súlade s § 61 ods. 1, písm. h) cit. zákona a zároveň prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb.

Súčasne bola Obvodnému úradu životného prostredia v Šali, ako príslušnému stavebnému úradu,  odstúpená aj časť podnetu týkajúca sa vybudovania malej hrádze a časť podnetu týkajúca sa poškodzovania prírodnej pamiatky umelým zásahom do terénu.

Ďalej bol Protokol o výsledku kontroly dňa 15.12.2011 odstúpený aj Krajskému úradu životného prostredia v Nitre, ktorý koná v zmysle § 60, ods. 1, písm. a) bod 3. vodného zákona vo veci vodných stavieb a s nimi spojeného osobitného užívania geotermálnych vôd.

Blog k tejto lokalite: http://jozefjavurek.blog.sme.sk/c/207754/Vlcianske-mrtve-rameno.html

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Kto bude na Vianoce dokladať tovar? Firmy nevedia nájsť brigádnikov

Vo väčších mestách ponúkajú brigádnikom aj štyri eurá za hodinu, ale nikto nemá záujem.

PLUS

Anton Zajac: Šancou pre Slovensko je nová, slušná strana

Nežijeme v liberálnej demokracii, ale oligarchii, hovorí spolumajiteľ Esetu.

TV

Ministrov žiadajú, aby si už neuťahovali z Johnsona

Podporovateľ brexitu s tým nemá problém, podľa Theresy Mayovej je to nedôstojné.


Už ste čítali?