Niekoľko poznámok k bioodpadu

Autor: Rudolf Pado | 16.1.2011 o 8:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  334x

Od 1.1.2006 je zakázané, v zmysle § 18 ods. 3) písm. m) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu, tzv. zeleného odpadu: „Zakazuje sa zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak  sú súčasťou komunálneho odpadu.“

K 1.1.2010 sa na území SR mal v obciach zaviesť zber biologický rozložiteľný odpadov, vrátane tzv. kuchynského odpadu, a to uplatnením dikcie § 39 ods. 14) zákona o odpadoch.

Dňa 13.2.2009 bolo prijaté „Memorandum o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť medzi Vládou Slovenskej republiky  a Združením miest a obcí Slovenska“, v ktorom sa vláda SR v článku I., odseku 6) zaviazala „Novelou zákona o odpadoch posunúť povinnosť miest a obcí separovať biologický odpad na rok 2013“, a to aj napriek tomu, že prvé návrhy v tejto veci zazneli už v roku 2001. Táto povinnosť bola do zákona doplnená novelou zákona č. 24/2004 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  Táto novela nadobudla účinnosť 1.2.2004.
 
Novelizácia zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom 386/2009  povinnosť obcí  separovať biologický odpad od 1.1.2010 zrušila, a to novelizáciou  § 39 ods. 14), ktorého nová podoba znie „Obce sú povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla, tým nie je dotknutá povinnosť obce podľa odseku 3) písm. b).“

Citovaná novelizácia však kodifikovala v § 39 nový odsek 15) – „Obec je povinná separovať biologicky rozložiteľný odpad podľa stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom schválenej vládou slovenskej republiky.“, a to bez ohľadu na fakt, že takáto stratégia až do decembra 2010 neexistovala. Zákon sa tým stal zmätočným a nevykonateľným.

Tu treba taktiež uviesť, že zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, taktiež zakazuje plošné vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov (možná pokuta pre fyzické osoby do výšky 166 € a právnické osoby do výšky 16 600 €), zároveň však pozná inštitút tzv. kontrolovaného spaľovania (spaľovanie na záhrade, verejnom priestranstve ... musíte vopred ohlásiť na čísle 150 v opačnom prípade sa vystavujete pokute 331 €). Umožňovanie tzv. kontrolované spaľovania však svojou filozofiou podkopáva  povinnosť zhodnocovať  tzv. zelený odpad, ktorá je určená v zákone o odpadoch.

Okrem toho, iný zákon, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník) deklaruje, že „Nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi a parami.“    

Bolo  by zaujímavé zistiť, akým spôsobom by sa štátna správa alebo samospráva vysporiadala s podnetom občana, ktorý by poukazoval na tzv. kontrolované spaľovanie  takých materiálov z kategórie zeleného odpadu, ktoré sú zhodnotiteľné a zároveň by v sťažnosti deklaroval, že sa cíti spaľovaním predmetného občana obťažovaný.

A aby to bolo úplne komplikované, Slovenská republika sa pri vstupe do EÚ zaviazala implementovať do národnej legislatívy európske smernice, normy a predpisy, a tieto aj prakticky vykonávať.  Prvé správy o tom, ako to zvládame, už presakujú na povrch:    

http://www.sme.sk/c/5297001/slovensko-celi-zalobe-za-neefektivne-skladky.html

Po týmto tlakom vláda SR schválila v predvianočnom čase  "Stratégiu obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov" (Vypracovaná podľa článku 5(1) smernice 1999/31/ES). Čo tam potom, že neprebehli žiadne intenzívne konzultácie s budúcimi vykonávateľmi tejto stratégie (obcami), neboli  realizované žiadne konzultačné stretnutia ...

Je preto celkom možné, že máme ďalšiu "stratégiu", z ktorej si nikto nič nebude robiť, nikto jej plnenie nebude kontrolovať ... a to až do času, kým si na nás EÚ opäť nespomenie.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Fico dal z rezervy hokejovému zväzu, hoci ten dotáciu nutne nepotreboval

Z rezervy predsedu vlády Robert Fico opäť prispel aj obci Hrušovany, kde vyrastal, či Starej Bystrici, kde je starostom poslanec Smeru.

DOMOV

Čudne rozdelené peniaze siahajú ku Kaliňákovmu známemu

Highchem nemá podľa hodnotenia dostatočné odborné kapacity.

KOMENTÁRE

Dankove snahy o nastavenie nových pravidiel by mali vyvolávať silné obavy

Slovenskí politici nechcú skladať účty.


Už ste čítali?