Nelegálne skládky odpadov – vzor podnetu

Autor: Rudolf Pado | 23.1.2011 o 12:00 | Karma článku: 9,33 | Prečítané:  3363x

Máte vo Vašom katastrálnom území nelegálne  skládky odpadov? Zmapujte ich a podajte podnet na miestne príslušný obvodný úrad životného prostredia. Ako na to? Je to veľmi jednoduché.  

(Hlavička)

Obvodný úrad životného prostredia ........
...................................
...................................
...................................

V ........................., (dátum)

VEC: Podnet  na porušenie ustanovení zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  v znení neskorších predpisov

Týmto podávam podnet na porušenie zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov na nasledovných lokalitách:   

(opis lokalít, napr. k. ú. Horných Všivaviec - 4 lokality, k. ú. Hnusného - 2 lokality ... - každá lokalita bude podrobne opísaná v prílohách)
  
Ide o porušenie ustanovení § 18  ods. 1 ) a  2),  § 19 ods.  1) a 2) a § 39  ods. 2) a  5) zákona NR SR č. 223/2001 Z . z. o odpadoch.

Žiadam preto Obvodný úrad životného prostredia v .............. (napr. Liptovský Mikuláš), aby vo veci porušenia zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. začal konať podľa postupu upravenom v § 18 ods. 7) až 10). 

Taktiež žiadam, aby predmetné nelegálne skládky odpadov boli odstránené (materiál odvezený na legálnu skládku odpadov resp. odovzdaný  na zhodnotenie) a na daných  lokalitách boli učinené také opatrenia, aby sa situácia neopakovala.

Dovoľujeme si upozorniť na fakt, že vytváranie nelegálnych skládok odpadov je v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, nakoľko zákon č. 220/2004 Z. z. prikazuje vlastníkovi (nájomcovi,  správcovi) „ ...zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí. Každý, kto má podozrenie, že môže dôjsť k poškodeniu poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami, alebo zistí poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami, je povinný túto skutočnosť ohlásiť“.  

Nelegálne skládky odpadov situované v blízkosti vodného toku resp. vodného zdroja sú v rozpore so zákonom NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Spaľovanie suchého lístia, drobných konárikov a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané. Tento zákaz  upravujú tieto zákony: zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov. V zmysle zákona o odpadoch je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených, tzn. v spaľovniach alebo na skládkach odpadov. Od 1. januára 2006 podľa § 18 ods. 3) písm. m) špeciálne platí zákaz zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov, cintorínov, verejnej zelene a pod. Tento „zelený“ odpad je možné iba zhodnocovať napr. kompostovaním.

Žiadam týmto o zaslanie kópie rozhodnutia v danej veci.

S pozdravom

(meno a priezvisko, podpis)  

 

9.jpg

 

Ku každej jednej objavenej skládke uveďte:
 

- Okres (názov okresu v ktorom sa skládka nachádza): 

- Kataster obce (názov obce v ktorej extraviláne sa skládka nachádza):
   
- Veľkosť skládky (odhad objemu odpadov v m3 alebo plochy s uloženým odpadom, napr. 5 x 2 m):
 
- Druh uloženého materiálu (napr. komunálne odpady, drobný stavebný odpad, nebezpečné odpady – napr. batérie z automobilov):
    
- Sú na skládke viditeľné stopy po spaľovaní odpadov (ÁNO, NIE):  

- Nachádzajú sa na skládke invázne druhy rastlín (v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR, ak ich dokážete rozoznať):
  
- Geografická identifikácia lokality (presný opis kde sa skládka nachádza, aby ju bolo možné nájsť, veľmi dôležité):

- Ďalšie identifikačné znaky (ak máte vedomosť o tom, kto skládku vytvoril, ak sú na skládke dokumenty identifikujúce pôvodcu odpadov a pod.): 

- Dátum zistenia skládky:
 
- Kontakt na Vás (tel., e – mail, môžete žiadať utajenie Vašej totožnosti):

- Fotografia skládky (zo strednej vzdialenosti, ktorá dokumentuje celkovú situáciu v okolí skládky) 

 

10.jpg


Váš podnet bude pozostávať z nasledovných dokumentov:

- samotného podnetu,
- príloh (samostatný opis každej jednej nelegálnej skládky odpadov, ak bude skládok napr. 10, tak bude priložených 10 opisov).

 

11.jpg


A čo musí nasledovať?

Obvodný úrad životného prostredia musí začať konať podľa:

- Postupu upravenom v § 18 ods. 7) a ž 10) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

- V súlade s dokumentom Ministerstva životného prostredia SR „Usmernenie ako postupovať pri nájdení nedovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad“) (http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/odborno-metodicke-usmernenia).

- V zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
 

 

13.JPG

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Fico dal z rezervy hokejovému zväzu, hoci ten dotáciu nutne nepotreboval

Z rezervy predsedu vlády Robert Fico opäť prispel aj obci Hrušovany, kde vyrastal, či Starej Bystrici, kde je starostom poslanec Smeru.

DOMOV

Čudne rozdelené peniaze siahajú ku Kaliňákovmu známemu

Highchem nemá podľa hodnotenia dostatočné odborné kapacity.

KOMENTÁRE

Dankove snahy o nastavenie nových pravidiel by mali vyvolávať silné obavy

Slovenskí politici nechcú skladať účty.


Už ste čítali?