Nelegálne skládky odpadov – vzor podnetu

Autor: Rudolf Pado | 23.1.2011 o 12:00 | Karma článku: 9,33 | Prečítané:  3487x

Máte vo Vašom katastrálnom území nelegálne  skládky odpadov? Zmapujte ich a podajte podnet na miestne príslušný obvodný úrad životného prostredia. Ako na to? Je to veľmi jednoduché.  

(Hlavička)

Obvodný úrad životného prostredia ........
...................................
...................................
...................................

V ........................., (dátum)

VEC: Podnet  na porušenie ustanovení zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  v znení neskorších predpisov

Týmto podávam podnet na porušenie zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov na nasledovných lokalitách:   

(opis lokalít, napr. k. ú. Horných Všivaviec - 4 lokality, k. ú. Hnusného - 2 lokality ... - každá lokalita bude podrobne opísaná v prílohách)
  
Ide o porušenie ustanovení § 18  ods. 1 ) a  2),  § 19 ods.  1) a 2) a § 39  ods. 2) a  5) zákona NR SR č. 223/2001 Z . z. o odpadoch.

Žiadam preto Obvodný úrad životného prostredia v .............. (napr. Liptovský Mikuláš), aby vo veci porušenia zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. začal konať podľa postupu upravenom v § 18 ods. 7) až 10). 

Taktiež žiadam, aby predmetné nelegálne skládky odpadov boli odstránené (materiál odvezený na legálnu skládku odpadov resp. odovzdaný  na zhodnotenie) a na daných  lokalitách boli učinené také opatrenia, aby sa situácia neopakovala.

Dovoľujeme si upozorniť na fakt, že vytváranie nelegálnych skládok odpadov je v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, nakoľko zákon č. 220/2004 Z. z. prikazuje vlastníkovi (nájomcovi,  správcovi) „ ...zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí. Každý, kto má podozrenie, že môže dôjsť k poškodeniu poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami, alebo zistí poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami, je povinný túto skutočnosť ohlásiť“.  

Nelegálne skládky odpadov situované v blízkosti vodného toku resp. vodného zdroja sú v rozpore so zákonom NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Spaľovanie suchého lístia, drobných konárikov a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané. Tento zákaz  upravujú tieto zákony: zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov. V zmysle zákona o odpadoch je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených, tzn. v spaľovniach alebo na skládkach odpadov. Od 1. januára 2006 podľa § 18 ods. 3) písm. m) špeciálne platí zákaz zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov, cintorínov, verejnej zelene a pod. Tento „zelený“ odpad je možné iba zhodnocovať napr. kompostovaním.

Žiadam týmto o zaslanie kópie rozhodnutia v danej veci.

S pozdravom

(meno a priezvisko, podpis)  

 

9.jpg

 

Ku každej jednej objavenej skládke uveďte:
 

- Okres (názov okresu v ktorom sa skládka nachádza): 

- Kataster obce (názov obce v ktorej extraviláne sa skládka nachádza):
   
- Veľkosť skládky (odhad objemu odpadov v m3 alebo plochy s uloženým odpadom, napr. 5 x 2 m):
 
- Druh uloženého materiálu (napr. komunálne odpady, drobný stavebný odpad, nebezpečné odpady – napr. batérie z automobilov):
    
- Sú na skládke viditeľné stopy po spaľovaní odpadov (ÁNO, NIE):  

- Nachádzajú sa na skládke invázne druhy rastlín (v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR, ak ich dokážete rozoznať):
  
- Geografická identifikácia lokality (presný opis kde sa skládka nachádza, aby ju bolo možné nájsť, veľmi dôležité):

- Ďalšie identifikačné znaky (ak máte vedomosť o tom, kto skládku vytvoril, ak sú na skládke dokumenty identifikujúce pôvodcu odpadov a pod.): 

- Dátum zistenia skládky:
 
- Kontakt na Vás (tel., e – mail, môžete žiadať utajenie Vašej totožnosti):

- Fotografia skládky (zo strednej vzdialenosti, ktorá dokumentuje celkovú situáciu v okolí skládky) 

 

10.jpg


Váš podnet bude pozostávať z nasledovných dokumentov:

- samotného podnetu,
- príloh (samostatný opis každej jednej nelegálnej skládky odpadov, ak bude skládok napr. 10, tak bude priložených 10 opisov).

 

11.jpg


A čo musí nasledovať?

Obvodný úrad životného prostredia musí začať konať podľa:

- Postupu upravenom v § 18 ods. 7) a ž 10) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

- V súlade s dokumentom Ministerstva životného prostredia SR „Usmernenie ako postupovať pri nájdení nedovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad“) (http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/odborno-metodicke-usmernenia).

- V zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
 

 

13.JPG

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Babiš rovná sa ANO, ANO rovná sa Babiš

Kdesi na konci tunela sa predsa len čosi črtá.

SVET

Ukrajina priznala vojnu s Ruskom. Slova vojna sa však bojí

Na východe Ukrajiny už aj formálne prebieha otvorený konflikt.


Už ste čítali?