Minimum odpadového hospodárstva pre občana

Autor: Rudolf Pado | 25.1.2011 o 8:00 | Karma článku: 4,92 | Prečítané:  1189x

Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. Medzi zneškodňovanie odpadov patrí napr. skládkovanie a spaľovanie odpadov. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov. Medzi zhodnocovanie odpadov patria rôzne typy recyklácie odpadov a kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Tento miniseriál sa bude venovať najmä zhodnocovaniu odpadov.

Každý môže triediť odpadKaždý môže triediť odpadRudolf Pado

Povinnosti držiteľa odpadov (občanov, firiem):

- Zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov.
- Užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci (týka sa aj triedeného zberu).
- Ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky (triedenie odpadov) a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. 

Deň „D“ – 1.1.2010

K tomuto dátumu boli  obce povinné zaviesť separovaný zber (vedeli o tom niekoľko rokov vopred):

- papiera,
- plastov,
- kovov,
- skla,
- biologicky rozložiteľných odpadov (táto povinnosť bola odložená na rok 2013, týmto však nie je dotknutá povinnosť zhodnocovať tzv. zelený odpad).

Občania SR a firmy sú teda povinné triediť všetky hore uvedené zložky odpadov.

Okrem toho, od 1.1.2006 je zakázané zneškodňovať (ukladať na skládky alebo spaľovať) tzv. zelený odpad. Tento odpad sa musí zhodnocovať, napr. kompostovaním.

1.JPG

Ľahostajnosť a porušovanie platných zákonov SR, VZN miest ... 

Farebné rozlíšenie kontajnerov na zber odpadov

Podľa zaužívanej medzinárodnej škály, platí:

- plasty – žltý kontajner,
- papier – modrý kontajner
- farebné sklo  - zelený kontajner
- číre sklo – biely kontajner
- červený resp. oranžový kontajner – nápojové kartóny  (tzv. tetrapaky)
- zmesový komunálny odpad -  čierny alebo strieborný kontajner 

Je potrebné si uvedomiť, že napriek zaužívanej medzinárodnej farebnej škále pre odlišovanie kontajnerov na separovaný zber, každá obec má iné požiadavky na materiál, ktorý sa do príslušného kontajnera vhadzuje. Napr. do žltého kontajnera na plasty sa môžu vhadzovať aj viacvrstvové kombinované obaly a kovy. Tieto materiály následne od seba oddeľujú na triediacej linke.  

2.jpg

Triediť odpad nie je veda, je to zvyk  

Separovaný zber a obec

- Poplatky za odpady v obci môžu byť paušálne (stanovené na osobu a rok bez ohľadu na množstvo odpadov, ktoré vyprodukujete)  alebo množstevné (podľa zásady "znečisťovateľ platí", vyprodukujete viac odpadov - viac zaplatíte).
- Separovaný zber v obci môže byť kontajnerový, vrecový alebo kombinovaný.
- Súčasťou systému separovaného zberu by mal byť aj zberný dvor (alebo mobilný zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu), obecné či komunitné kompostovisko resp. systém podpory domáceho kompostovania.  Okrem toho, obec je pre vás povinná zorganizovať min. 2-krát ročne zber nebezpečného a veľkoobjemového odpadu.   

Základné podmienky pre zavedenie separovaného zberu (obec, škola, firma)

1. Je potrebné zistiť, aké odpady (materiály) vznikajú vo vašej komunite (obci, škole firme).

2. Je potrebné zistiť čo najviac informácií o odbytových možnostiach komodít, ktoré plánujete zbierať (výkupné ceny, kvalitu, ktorú požaduje odberateľ zbieraného materiálu, minimálne požadované odbery, náklady na prepravu k odberateľovi a pod.).

3. Je potrebné zvoliť systém  zberu (kontajnerový, vrecový, kombinácia oboch) a vypracovať jeho logistiku (rozmiestnenie kontajnerov, frekvencia vyprázdňovania a pod.).

4. Je potrebné vymyslieť kvalitnú informačnú kampaň, ktorá využíva všetky dostupné nosiče informácií (letáky, rozhlas, miestnu televíziu, obecný a školský informátor, vývesné plochy v obci, vzdelávanie obyvateľov metódou „od dverí k dverám“ prostredníctvom členov „ekohliadok“ a pod.).

5. Je potrebné, na základe spätnej väzby od občanov,  neustále vylepšovať systém zavedeného separovaného zberu, realizovať permanentnú osvetu a prácu s verejnosťou.   

3.JPG

ZŠ Janka Kráľa - Liptovský Mikuláš

Slovensko a odpady

Slovensko vyprodukovalo v roku 2008 spomedzi krajín EÚ tretie najnižšie množstvo komunálneho odpadu prepočítané na jedného obyvateľa, v kvalite jeho spracovania však, podobne ako ostatné nové členské štáty, zaostáva za elitou. Vyplýva to zo zverejnenej štúdie Eurostatu o hospodárení s odpadom v krajinách európskej dvadsaťsedmičky:

Slovensko si zaknihovalo s 328 kg odpadu na obyvateľa "bronzovú" priečku, menej mali na konte len Poľsko (320 kg) a Česká republika (306 kg). Medzi "lídrov" tabuľky patria Dánsko (802 kg), Cyprus (770 kg) a Írsko (733 kg). Z čísel je jasné aj to, že slovenský odpad sa odkladá vo veľkej väčšine (z 83 percent) na skládkach, čo je o 43 percent viac ako je priemer EÚ. Desať percent komunálneho odpadu sa likviduje spaľovaním (priemer EÚ 20 percent), recyklácia predstavuje 3 percentá (EÚ 23 percent), kompostovanie predstavuje zvyšných päť percent (EÚ 17 percent). Medzi najekologickejšie krajiny sa v tomto ukazovateli zaradilo Rakúsko (69 percent odpadu sa recyklovalo alebo kompostovalo), Nemecko (65 percent) a Holandsko (59 percent).

Medzi "starou" a "novou" časťou EÚ je v spracovaní a likvidácii odpadu veľký rozdiel, v Bulharsku sa skládkuje plných 100 percent komunálneho odpadu, na Malte 97, v Litve 96 a Lotyšsku 93 percent. Naopak v Holandsku a Nemecku nájde svoje miesto na dlhodobých skládkach len jedno percento z celkového množstva.

4.jpg

Kampaň "Neseparujte sa! Separujte s nami" (http://www.mikulas.sk)

Tu je potrebné poznamenať, že  podľa kvalifikovaného odhadu za cca 100 kg odpadu na obyvateľa uloží a nachádza  v SR  na nelegálnych skládkach odpadov. Tieto odpady sa neobjavujú  v oficiálnej štatistike.

Propagačné spoty k triedeniu odpadov

Propagačné spoty si môžete stiahnúť z internetových stránok:

- http://www.mikulas.sk (pod bannerom "Neseparujte sa! Separujte s nami", tu sa nachádzajú aj rôzne informačné letáky)
- http://www.youtube.com/oztatry

Ďalšie informačné zdroje

Internetové stránky k téme odpadov, znečisťovania  prostredia, udržateľnej spotrebe …  

- O.z. Priatelia Zeme - SPZ – http://www.priateliazeme.sk/spz
- O.z. Dubnická environmentálna skupina - http://www.des.sk
- Internetová stránka „Enviroportál“ - http://www.enviroportal.sk
- O.z Pospolitosť pre harmonický život - http://www.zajezka.sk
- Slovenská agentúra životného prostredia - http://www.sazp.sk
- Ministerstvo životného prostredia SR – http://www.enviro.gov.sk
- Ekoporadňa CEEV Živica - http://www.ekoporadna.sk
- Internetová stránka „Biospotrebiteľ“ - http://www.biospotrebitel.sk
- Projekt „Zelená škola“ - http://www.zelenaskola.sk
- O.z SOSNA - http://www.sosna.sk
- Internetová stránka „Zákon o obaloch“ – http://www.zakonoobaloch.sk
- ENVI-PAK – http://www.envipak.sk
- Recyklačný fond – http://www.recfond.sk
- Greenpeace – http://www.greenpeace.sk
- Internetová stránka „Ekolist“ – http://www.ekolist.cz
- Združenie ENVIDOM – http://www.envidom.sk
- Slovenská inšpekcia životného prostredia – http://www.sizp.sk
- Internetová stránka „Zelený bod“ – http://www.zelenybod.sk
- Internetová stránka „Triedenie odpadu“ – http://www.triedenieodpadu.sk 
- Zbierka zákonov SR – http://www.zbierka.sk 
- Internetová stránka „Environmentálne záťaže“ – http://www.zataze.sk
- Štátna ochrana prírody SR - http://www.sopsr.sk 
- „Hodina vedy“ – http://www.hodinavedy.sk 
- Centrum environmentálnych aktivít – http://cea.sk
- Inštitút aplikovanej ekológie – DAPHNE – http://www.daphne.sk
- Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica – http://www.zivica.sk
- O.z. Centrum pre podporu miestneho aktivizmu – http://www.priateliazeme.sk/cepa
- Zduženie miest a obcí Slovenska – http://www.zmos.sk
- Internetová stránka k Dobrovoľníctvu – http://www.dobrovolnictvo.sk
- Interaktívny portál Voda  v krajine – http://www.vodavkrajine.sk
- Internetová stránka neziskového sektora – http://www.changenet.sk
- Environmentálne mimovláne organizácie v Ekofóre – http://www.ekoforum.sk
- Internertový portál k vede – PORT – http://www.ctport.cz
- Internetový portál „Dobrá krajina“ – http://www.dobrakrajina.sk
- Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – CEPTA  – http://www.cepta.sk
- Internetový portál odpady – http://www.odpady-portal.sk
- Vyúkové programy k téme odpsadov – http://www.tridime-vysocina.cz
- Interaktívny portál Vodné plánovanie - http://hry-vodplan.sazp.sk
- Rámcová smernica o vode -    http://www.sosna.sk/clanok.php?idc=22
- Udržateľná spotreba – informácie, testy  pre žiakov: http://www.dolceta.eu/slovensko/Mod5/ 
- Materiály pre skoly, napr. rozloženie sladkej vody na Zemi: http://www.veoliavoda.cz/cz/vzdelavaci/skolam/ 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Babiš rovná sa ANO, ANO rovná sa Babiš

Kdesi na konci tunela sa predsa len čosi črtá.

SVET

Ukrajina priznala vojnu s Ruskom. Slova vojna sa však bojí

Na východe Ukrajiny už aj formálne prebieha otvorený konflikt.


Už ste čítali?