Protipovodňová ochrana v praxi

Autor: Rudolf Pado | 15.3.2011 o 8:00 | Karma článku: 7,38 | Prečítané:  1764x

Je pekné verbálne deklarovať princípy, zásady a rámcové podmienky pred povodňami, znižovanie povodňových rizík, rizík sucha ... a integrovaný manažment povodí. Je pekné mať splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny (http://www.krajina.gov.sk). Zatiaľ  mi však nikto nevysvetlil, akým spôsobom sa dosiahne koordinácia jednotlivých činností stoviek subjektov a fyzických osôb v príslušnom  povodí, najmä ak tieto majú často protichodné záujmy. Formálne  síce vieme napísať stovky strán zákonov a paragrafov, ale v praktickom živote si každý robí čo chce, niekto cez uplatnenie arogancie, niekto z pozície  politickej či ekonomickej moci a niekto len preto, lebo aj tak sa na to nikdy nepríde.

V  k. ú. obcí  Gyňov, Čaňa a Trstené pri Hornáde boli pred niekoľkými rokmi, z prostriedkov Environmentálneho fondu (http://www.envirofond.sk),  vybudované tzv. zemníky, do ktorých boli uložené odpady  pochádzajúce z okolitých nelegálnych skládok odpadov. Nikomu, od roku 2008, nevadí nielen fakt, že stovky metrov kubických odpadov je  uložených v inundačnom území Hornádu, ale dokonca ani to, že zemníky boli dvakrát v priebehu troch rokov zaplavené vodou.

1.JPG

Čaňa - 26.7.2008 

2.JPG

Gyňov - 26.7.2008

3.jpg

Gyňov - jún 2010

OZ TATRY ešte v roku 2008 zistilo, že v prípade obce Gyňov orgán štátnej správy  odpadového hospodárstva a štátnej vodnej správy s predloženou projektovou dokumentáciou stavby nesúhlasil, v prípade obce Trstené pri Hornáde s predloženým projektom správny orgán súhlasil za určitých konkrétnych podmienok realizácie a v  prípade obce Čaňa projekt na vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny nebol vôbec predložený.

V liste z 30. októbra 2008 Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, okrem iného,  uviedol,  že:  „ ... neakceptovanie záväzných stanovísk a s tým súvisiace realizovanie objektov v rozpore s projektovou dokumentáciou, resp. v rozpore s povolením stavebného úradu alebo bez neho je v rozpore so stavebným zákonom ...“  a odporučil OZ TATRY podať vo veci trestné  oznámenie (pradox: nie samotný orgán štátnej správy podá trestné oznámenie, ale odporučí ho podať občianskému združeniu).

OZ TATRY podalo listom z dňa 17. decembra 2008 trestné oznámenie, v ktorom uviedlo podozrenie z porušenia zákona o vodách, zákona o odpadoch a niektorých ustanovení Trestného zákona, a zároveň konštatovalo, že: „...jednou zo základných technicko – organizačných  podmienok výstavby skládok 2. a 3. stavebnej triedy je predpoklad, že úložná plocha skládky musí byť umiestnená najmenej jeden meter nad najvyššou storočnou hladinou podzemnej vody. V predmetných prípadoch boli telesa „zemníkov“ priamo atakované tečúcou vodou vybreženou v inundačnom území Hornádu (poznámka: konštatovanie situácie v roku 2008), čo sa pri výbere lokality dalo predvídať a  očakávať.“  

Zarážajúce bolo aj zistenie, že minimálne v prípade zemníka v k. ú. obce Gyňov dal pozemok obci do prenájmu Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), OZ Košice, a to na obdobie od 1.8.2007 do 31.12.2027. Prenajatá plocha o rozlohe 4 282  m²  je v zmluve  medzi obcou Gyňov a SVP charakterizovaná ako „ ... druh pozemku ostatná plocha v k. ú. Gyňov, ktorý vznikol odčlenením  od parcely  č. CKN 483/3 – pôvodné koryto toku Hornádu, v skutočnosti ostatná plocha GP č. 56/2007 zo dňa 25.7.2007“.  Zmluva ďalej definuje účel nájmu ako „ ... ekologické uzavretie a rekultivácie skládky odpadov, ktorá je neekologický uložená na predmete nájmu“. A paradoxne,  v časti práva a povinnosti  zmluvných strán,  je uvedené: „Nájomca je povinný v deň skončenia doby nájmu vrátiť predmet  nájmu v stave spôsobilom na užívanie k predchádzajúcemu účelu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak“, čo je v prípade trvalého uloženia odpadov viac ako diskutabilné.      

Okresné  riaditeľstvo policajného zboru, Úrad justičnej a kriminálnej polície, odbor justičnej polície Košice – okolie oznámil OZ TATRY listom z dňa 27.4.2009 začatie trestného stíhania pre prečin ochrany vôd a ovzdušia podľa § 303  ods. 1) Trestného zákona, ktoré bolo napokon po niekoľkých odvolaniach a procedurálnych úkonoch zrušené, nakoľko zjednodušene napísané „skutok sa nestal.“ 

V priebehu dvoch rokov boli popísané hory papiera, v ktorých sa jednotlivé inštitúcie a úrady odvolávali na iné inštitúcie a úrady (napr. argumentovali, že ak bol projekt vybudovania zemníkov schválený v Environmentálnom fonde musel byť vraj v súlade s príslušnými zákonmi, čo však nie je automatický pravdivý predpoklad pre schválenie projektu, nakoľko Environmentálny fond, ktorý schvaľuje ročne stovky žiadostí o dotáciu,  neskúma súlad so zákonom, lebo za tento súlad nesie zodpovednosť obstarávateľ alebo zhotoviteľ stavby), nikto za nič neniesol zodpovednosť a ani na chvíľu žiadna z inštitúcii neuvažovala o príkaze na odstránenie stavieb (podľa jedného z listov dokonca ani o stavbu nejde, nakoľko teleso skládky nemá pevné ukotvenie so zemou). 

A život ide ďalej ...  

Milióny kubíkov tečúcej vody vyplavili v uplynulých rokoch,  po celom Slovensku, stovky nelegálnych skládok odpadov, žúmp, hnojísk ...

A ja sa naivne stále pýtam, čo voda Hornádu okrem ľudskej ľahostajnosti a alibizmu, za tie roky ešte vyplavila? 

Pýtam sa, či tzv. zemníky umiestnené v inundačnom území  Hornádu nepredstavujú zásadný rozpor s ustanoveniami zákona o vodách?

Pýtam sa, či tzv. zemníky umiestnené v inundačnom území  Hornádu nepredstavujú zásadný rozpor s princípmi protipovodňovej  ochrany? 

A pýtam sa taktiež, či za stav slovenskej krajiny už naozaj nikto nenesie zodpovednosť?  

A všetci mlčia. 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Po kose na Krym? Zakopnete o tank

Vreckový sprievodca cestovateľov po východných teritóriách, časť III.

KOMENTÁRE

Mala byť ombudsmanka aj na pochode za rodinu?

Bubon, koláž Krista a zástava, celý výjav pripomínal akúsi civilnú procesiu.


Už ste čítali?