Niekoľko poznámok k bioodpadu II.

Autor: Rudolf Pado | 25.2.2011 o 8:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  221x

Biologicky rozložiteľné odpady predstavujú okolo 45 % objemu odpadu z domácností.  Od 1.1.2006 je v zákone NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch zakázané: „...zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.“ Občania teda nemôžu ukladať tzv. zelený odpad na skládky (do nádob na komunálny odpad) a ani ho spaľovať.

Novelizácia zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom 386/2009 kodifikovala v § 39 nový odsek 15) – „Obec je povinná separovať biologicky rozložiteľný odpad podľa stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom schválenej vládou slovenskej republiky.“

Dňa 15. decembra 2010 schválila vláda SR materiál s názvom "Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov ". Vypracovanie materiálu vyplynulo SR z povinností, ktoré ustanovuje smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, podľa ktorej sú členské štáty povinné vypracovať národné stratégie pre realizáciu redukcie množstva biologicky odbúrateľného odpadu idúceho na skládku a túto stratégiu oznámiť Európskej komisii.

Keďže v spracovaní stratégie malo Ministerstvo životného prostredia SR výrazný časový sklz oproti ustanoveniam smernice (http://www.odpady-portal.sk/Dokument/100460/europska-komisia-zaluje-slovensko-za-bioodpady.aspx), ministerstvo vypísalo v máji 2010 súťaž na obstaranie štúdie "Analýza odpadov v SR a nakladanie s nimi". Súčasťou tejto štúdie mala byť i analýza biologicky rozložiteľných odpadov v Slovenskej republike. Víťazom a spracovateľom štúdie sa stala bratislavská spoločnosť ETIAM.

Opatrenia zo stratégie

Opatrenie

Množstvo BRO odkloneného od skládkovania (t)

Od roku 2013

347 500

 - Zapojiť 40% obcí, ktoré majú do 1500 obyvateľov do komunitného kompostovania

28 000

 - Zapojiť 40% domácností (IBV) do domáceho kompostovania

135 500

 - Zvýšenie separovaného zberu papiera a lepenky na minimálne na 12 kg/obyvateľa

64 500

 - Zaviesť povinný separovaný zber BRO z KO do roku 2013 s minimálne 20%-nou účinnosťou

119 500

Od roku 2020

451 750

 - Zapojiť 60% obcí, ktoré majú do 1500 obyvateľov do komunitného kompostovania

42 000

 - Zapojiť 50% domácností (IBV) do domáceho kompostovania

169 000

 - Zaviesť povinný separovaný zber BRO z KO do roku 2013 s minimálne 40%-nou účinnosťou

240 750


Okrem uvedených základných opatrení zabezpečujúcich odklon biologický rozložiteľných odpadov od skládkovania bude potrebné zabezpečiť naplnenie aj nasledovných opatrení (http://www.odpady-portal.sk):

- Podporiť budovanie bioplynových staníc, ktoré budú bioplyn vyrábať z odpadov a vyrobený bioplyn buď priamo premieňať na elektrickú energiu a teplo v kogeneračných jednotkách ako súčasti technológie, alebo ďalej spracovávať na výrobu bio-metánu z finančných prostriedkov z eurofondov a Environmentálneho fondu.
- Dlhodobá (desaťročná) garancia ustálených dostatočne vysokých výkupných cien elektrickej energie vyrobenej z odpadov zo strany ÚRSO.
- Vytvoriť legislatívne predpoklady pre využívanie odpadov ako alternatívneho paliva.
- Vytvoriť technické normy obsahujúce požiadavky na výrobu a zloženie alternatívneho paliva vyrobeného z odpadov.
- Podporiť výstavbu zariadení na výrobu alternatívnych palív vyrobených z odpadov.
- Zaistiť využitie vhodných technológií na použitie alternatívnych palív vyrobených z odpadov.
- Podporiť používanie alternatívnych palív vyrobených z odpadov od domácich výrobcov formou štátnej dotačnej politiky.
- Legislatívne upraviť definíciu stavu konca odpadu ako základného predpokladu využitia odpadu ako sekundárnej suroviny.
- Legislatívne upraviť zákaz používania kuchynských drvičov odpadov.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Po kose na Krym? Zakopnete o tank

Vreckový sprievodca cestovateľov po východných teritóriách, časť III.

KOMENTÁRE

Mala byť ombudsmanka aj na pochode za rodinu?

Bubon, koláž Krista a zástava, celý výjav pripomínal akúsi civilnú procesiu.


Už ste čítali?