Pokus o ukameňovanie ...

Autor: Rudolf Pado | 14.6.2011 o 17:27 | Karma článku: 2,86 | Prečítané:  1225x

Po napísaní blogu Milý moji Oravci, nehrešte som dostal niekoľko meilov, v ktorých sa ich autori pokúsili v nekonečných debatách dokázať nasledovné: dotkol som sa nedotknuteľnej Oravy, nikdy som nič neurobil, nezaujímam sa o riešenie rómskej problematiky, som terorista, chrapúň ... Nakoľko tieto diskusie väčšinou k ničomu nevedú a oberajú ma o drahocenný čas, ukončil som ich. Na niektoré položené otázky odpovedám teraz – vecne a verejne.

Meily uvádzam tak, ako boli napísané, bez diakritiky:

„... Samozrejme, ze Vas Žehra, Jarovnice a pod. nezaujímajú, lebo ste slaboch a chyba Vám odvaha. Poukazujete len na tie skladky, kde si mozete udriet a bezbreho tárať. Vašim mottom na blogu si protirečíte. Ak Vám ide o ciste Slovensko, coho sa obavate? Romske osady asi podla Vas nie su jeho sucastou. Ste ako terorista, ktorý nikdy nevedie otvorenu partiu. Bojujete so zákopov a skryvate sa za nejakym OZ Tatry. Pridte na jednotlive obecne úrady alebo sa zucastnite ZMOS-u. Za Vas horia vysledky, nedajte sa vysmiat, kolko Vase OZ vyzbieralo odpady na Kysuciach, Gemeri, Šariši, Zamagurí, Záhorí, Orave, Liptove? ...“

„... p. Rudolf Pado s poľutovaním musím konštatovať, že ste XXXL populista, keď ste sa neunúvali na môj návrh debatovať na konštruktívnu a vecnú diskusiu. Neviem či Vás mám ľutovať alebo nie. Asi ste skutočne zakomplexovaný, ale s tým Vám nepomôžem. Ste úbožiak či chrapúň? Usudzujem podľa toho, že ste moje predošlé názory absolútne nedokázali ničím vyvrátiť na ruby,  čo je zvrátené a ani  ste  o to neprejavili snahu. Len sa hrajte na svojom piesočku a píšte do vetra. Veď koniec koncov na nič iné sa nezmôžete. Z uvedeného titulu ste populista najhrubšieho zrna, politici k Vám môžu prísť na lekcie populizmu. V tom ste unikát. Ak čítate tieto riadky, vnútri ma hreje pocit, že som Vás umlčal. Jabadabadúú ...“

- Ako som si dovolil dotknúť sa kresťanov 

Nedotkol som sa žiadneho slušného veriaceho človeka, iritoval som iba farizejov. Žiadny, normálne zmýšľajúci človek, sa neuvidí v článku, ktorý opisuje ľudské správanie sa, ktoré je nielen v rozpore s cirkevnými hodnotami ale v rozpore s akoukoľvek morálkou.  Na Orave mám množstvo priateľov, veriacich ľudí, nikto z nich sa necítil byť dotknutý, nakoľko konanie opísané v článku, nie je ich konaním.

- Skládky sú predsa všade na Slovensku

Áno, je to pravda. Po prvé, existujú však zásadné miestne a regionálne rozdiely v početnosti a veľkosti nelegálnych skládok odpadov. Po druhé, myslím si, že na Oravu ako silné religiózne centrum by mali byť kladené iné morálne nároky  než na anonymné satelitné mestečko niekde pri Bratislave, kde žijú často materialistickí založení a bydliskom  vykorenení ľudia.

Bakalárska práca študenta z Oravy publikovaná v roku 2010 pod názvom „Mapovanie nelegálnych skládok odpadov v severovýchodnej časti okresu Námestovo“ konštatovala výskyt 73 nelegálnych skládok odpadov  v 10 katastrálnych územiach obcí. Ďalej konštatovala: „... v obci Mútne s 23 nelegálnymi skládkami je situácia naozaj vážna, potom nasledujú obce Oravská Polhora a Rabča,  veľmi dobrá situácia je v obciach Klin, Oravská Jasenica a Zubrohlava ...“
 
Mimochodom v roku 2002 zorganizovalo OZ TATRY komplexné mapovanie  nielen nelegálnych  skládok odpadov v rámci Liptova  (81 katastrálnych území) a vymapovalo na 146 formulároch vyše 250 nelegálnych skládok odpadov. Tieto skládky boli odstránené.             
   
- Fotografie pod článkom nie sú aktuálne

Fotografie dokumentujú časovú os (je to jasne označené pod každou z nich) a dokumentujú problém, ktorý stále pretrváva, a to v značnom  rozsahu. 

- Samozrejme, že vás Žehra a Jarovnice nezaujímajú

OZ TATRY nie je organizáciou, ktorá sa zaoberá riešením rómskej problematiky, a to z hľadiska problémov, ktoré sú spojené so životným  štýlom tejto skupiny ľudí. Myslím si, že v tejto krajine je množstvo organizácií, ktoré sa venujú tejto cieľovej skupine.

OZ TATRY mapuje a rieši rôzne negatívne javy v krajine (nelegálne skládky odpadov, invázne druhy rastlín, porušovanie  zákona o vodách, nelegálne  výruby drevín ...), a to vo vlastnej réžií alebo prostredníctvom  dobrovoľníkov. Množstvo podkladov k podaniam nám zasielajú slušní občania, ktorí sú znepokojení situáciou vo svojom okolí.

V uplynulých 3 rokoch OZ TATRY mapovalo 32 okresov SR, z ktorých 17 bolo zmapovaných úplne. Cez platnú legislatívu sa nám podarilo dosiahnuť odstránenie cca 800 nelegálnych skládok odpadov.            

Každý občan SR si môže, so skupinou priateľov, založiť občianske združenie, ak nie je spokojný s prácou tých existujúcich, a problém, ktorý ho trápi, riešiť inými spôsobmi, metódami ... než naše občianske združenie.     

- Ako je to s mapovaním nelegálnych skládok odpadov  v rámci Oravy 

Dovolím si konštatovať, že OZ TATRY  podáva  podnety na porušenie platného zákona o odpadoch nielen na nelegálne skládky odpadov v okresoch Oravy  -  Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, ale praktický všade v SR, kde pôsobia aktívni občania. 

Ako som napísal, OZ TATRY mapovalo vo vlastnej réžií nelegálne skládky odpadov na Orave v roku 2009, súčasné podklady  dostávame od občanov, ktorí sa netaja hlbokou nedôverou v miestne samosprávy a štátnu správu životného prostredia, a to na základe reálnych skúseností s ich postojmi.       

Podľa § 18 ods. 6) zákona o odpadoch majú oznamovaciu povinnosť  nelegálneho  uloženia odpadov na pozemkoch  právnických  a fyzických osôb vlastníci, správcovia a nájomcovia pozemok a neplnenie oznamovacej povinnosti je priestupkom, ktorý rieši obec. Koľko priestupkových konaní v danej veci iniciovali  príslušné obce napr. v ostatných 3 rokoch? 

Táto povinnosť vyplýva vlastníkom, správcom a nájomcom aj z iných zákonov SR, napr. zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, v prípade zákona o vodách a uloženia odpadu v blízkosti vodného toku, ide o zákonom definovanú prekážku v toku. 

Nie je povinnosťou OZ TATRY a ani akéhokoľvek občana SR bez majetkového vzťahu k pozemkom na ktorých bol nelegálne  uložený  odpad, oznamovať takúto skutočnosť obciam či orgánom  štátnej správy. Je to naše slobodné rozhodnutie.

V tejto  problematike, okrem tzv. povinných osôb, by mali aktívne pôsobiť iné zložky ako napr. ŠOP SR – Správa CHKO, dobrovoľná stráž prírody, správcovia tokov, vodná stráž, lesná stáž ... Kde sú títo ľudia?

V SR je zaujímavé to, že samosprávy a štátna správa si vždy viac všímajú aktívnych občanov a občianske združenia, ktoré na problém poukazujú, než občanov a organizácie, ktoré nepoznajú platné zákony SR a nekonajú v ich dikcii. 

Podľa platného zákona o odpadoch je obec povinná mať zavedený separovaný zber papiera, skla, plastov a kovov,  tzv. zelený odpad  nesmie  skládkovať a ani spaľovať (Podľa Stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom  schválenej Vládou SR počas decembra 2010 sa táto povinnosť začne časom vzťahovať  na triedenie všetkých biologicky rozložiteľných odpadov), musí min. 2-krat ročne zabezpečiť zber nebezpečných a objemných odpadov, musí mať platné VZN o odpadoch a drobných stavebných odpadoch  resp. obdobný dokument ... Koľko obcí by spĺňalo kritéria pri naozaj striktnej kontrole týchto ustanovení?

Ako je možné, že z obce sa vyvezie 30 ton odpadov uložených na nelegálnych skládkach odpadov (a to je tak 1/3 z odstránených skládok)? Nazhromaždenie takéhoto množstva odpadov v krajine, hneď za obcou, si vyžaduje dlhé roky  porušovania zákonov, farizejstvo zo strany obyvateľov a obce ...
 
Nelegálne  skládky odpadov  vznikajú z dôvodu absolútne nevhodne nastaveného systému odpadového  hospodárstva v obci, minimálnej práci s občanmi z hľadiska osvety, nulovou represiou zo strany  obcí a štátnej správy.

- Koľko Vaše OZ vyzbieralo odpady na Kysuciach, Gemeri, Šariši, Zamagurí, Záhorí, Orave, Liptove?

To, že žiaci, študenti, dobrovoľníci majú zbierať odpad, likvidovať nelegálne skládky, je spôsob riešenia, ktorý tu pretrváva ešte z čias socializmu. Prečo by to mali robiť? Znečistili verejne priestranstvo oni? Prečo by isté skupiny ľudí mali na úkor vlastného voľného času, tvorivej činnosti  stále upratovať po iných ľuďoch, firmách. Áno, dá sa občas usporiadať brigáda ako istý „heppening“, ale ja osobne odmietam nahrádzať týmto spôsobom nečinnosť zodpovedných orgánov štátnej správy a samosprávy.

Odstraňovanie nelegálnych skládok odpadov je riešením dôsledkov a nie príčin „choroby“.

OZ TATRY organizuje a podieľa sa aj na aktivitách takéto charakteru, ale nie je to naša priorita. V roku 1998 sme čistili Kvačiansku dolinu od desiatok kubíkov hnijúcich odpadov potom, čo sa na hornej časti toku  utrhla nelegálna skládka a počas prívalových dažďov bola vnesená do prítokov Kvačianky. Pred 2 rokmi sme opätovne čistili dolnú neprístupnú bralnatú časť Kvačianskej  doliny. Každý rok organizujeme, spolu so školami, čistenie riečky Smrečianka. ...

Komplexný rozsah aktivít organizácie je naznačený v mojom blogu a dá sa zistiť aj prostredníctvom  rôznych internetových vyhľadávačov ...

Organizácia má jedného zamestnanca, všetky činnosti sú realizované prostredníctvom dobrovoľníkov a študentov na absolventskej resp. odbornej praxi v organizácii.

Záverom si dovoľujem poďakovať ľuďom, ktorý môj článok nepochopili ako útok na Oravu ale útok na neslušnosť,  za ich povzbudivé slová a názory (bez úprav):          

 „.... Pan Pado, na orave je strasne vela primitivnych (bez urazky) chlapov (nebudem pisat o zenach, mam viac skusenosti s chlapmi). naozaj sa na orave vela pije, a dosledok toho je to primitivne vnimanie sveta a okolia. primitivne, neznamena urazku, je to logicke pomenovanie zakladnych vedomosti a zrucnosti (najest sa, obliect sa a opit sa, popritom cosi porobit). ja sa neodvazim ist do lesa bez slzaku, niektori primitivi postvu na vas psa a smeju sa, pripadne vas zastrasuju inymi vyhrazkami.  .... pan Pado, ja som tiez veriaca, ale poviem vam, je to makacka byt veriaci ...“

„.... Viete, som rad, obdivujem Vas a zaroven Vam aj dakujem za cenne informacie i nazory. Ak ma clanok aspon minimalne pomoct k naprave obcanov a k zamysleniu sa nad problemom budem velmi rad. Horna Orava sa vzdy hrdila prehnanym katolicizmom, ja si to vsak ako Oravcan nemyslim a vzdy som to pokladal za farizejstvo, ano su to ludia, ktori robia chyby, ale co sa mi paci, dokazu sa aj z chyb poucit ak maju dobreho vodcu, tym je vacsinou starosta obce a problem je ten, ze z 10 sa 9. vyhovaraju na nedostatok financii a akoby aj samotne ich myslenie muselo nieco stat. ...“

„.... Takymi mailami sa ani nezaoberajte, ved si staci precitat polovicu prvej vety a zmazat to, naco si nechat zvysovat tlak este aj takymito hlupakmi, na to tu mame kvalifikovanejsich, ktori Vam podobne blbosti napisu aj s peciatkou obce ... Ten clanok o Orave sa mi pacil, napisali ste ho pekne. myslim ze nie je len o orave, ale o celom Slovensku. Take reakcie ako su pod nim sa vlastne aj dali ocakavat, najmenej tolko reakcii kolko je tam skladok, ved kto iny to moze pisat ako tie prasce co to tam vozia, ale povedal by som ze aj viac, pretoze jednu skladku vacsinou nevytvori jeden clovek. Ked som ho cital, napadlo ma, ze by ste to mohli poslat aj oravskym fararom na zamyslenie, mohli by nieco z neho zakomponovat do svojich kazni oveckam. Vazeny pan Pado, som rad, ze sa takto venujete okrem praktickych veci aj osvete, ze sa delite s ostatnymi o svoje skusenosti a vychove mladych, verim ze to pomoze zlepsit stav tejto krajiny, aj ked to asi bude este par rokov ci skor desatroci trvat. Myslim si  nemali prilis vsimat reakcie ludi pod clankami a emaily hlupakov, ludia co to pisu nespravia nikdy nic z coho by nemali osobny osoh, alebo aspon radost z toho ze niekoho urazili. ...“

Napísal starosta obce:

„Ďakujem za okamžitú odpoveď. V našej obci mi pomáhajú s vyhľadávaním nelegálnych skládok aj detskí ekopolicajti. Ich činnosť sme sa snažili spropagovať aj v regióne. Uskutočnili sme Deň ekopolície na ktorej sa zúčastnili starostovia obcí nášho okresu (okres Tvrdošín) a primátor Trstenej, riaditelia základných škôl aj súťažné družstvá žiakov z týchto škôl, žiaľ odozva je prakticky nulová (ak neberiem do úvahy snahy Vášho OZ na Liptove) a my pokračujeme v našich snahách sami. Aj tak však neviem vylúčiť, že sa v našom k.ú. skládka neobjaví, ale je dôležité že sa tolerantnosť verejnosti voči tomuto znižuje. V súčasnosti napríklad čistíme brehy potoka pod obcou. Sme v doline sami, takže odpad pod obcou je len „náš“ – a po zohľadnení toho koľko aktivít na úseku odpadového hospodárstva realizujeme – som veľmi nepríjemne prekvapený (ak sa chcem vyhnúť pojmu šokovaný), koľko je v potoku a v jeho brehových porastoch odpadu.
V troch prípadoch sa nám podarilo zistiť pôvodcu nelegálnej skládky – išlo o našich občanov a vo všetkých prípadoch po osobnej výzve skládku zlikvidovali a preukázali jej odvoz na riadenú skládku. V našom miestnom občasníku sa problematike odpadu a pranierovaniu zlých vzorov venujeme pravidelne. Tento rok na základe výsledkov monitoringu separovania odpadu chceme prijať opäť VZN, ktoré výrazne zvýši poplatky za odpad pre domácnosti, ktoré separujú len „pro forma“ alebo vôbec. 
Aj preto mám eminentný záujem na tom, aby sme životné prostredie postavili na úroveň na ktorú patrí a to nielen v činnosti obce ale najmä vo vedomí obyvateľstva (tu je najväčší problém). Je pravda, že sa potýkame s finančnými obmedzeniami, ale mnohé veci sa dajú robiť aj bez veľkých nákladov.
Moja obec má s činnosťou Vášho združenia výborné skúsenosti a mám záujem, aby sa rozšírili aj do celého regiónu.“

P.S: O tému sa začali zaujímať aj novinári z Oravy:

http://novinyoravec.sk/clanok.php?id=3068&re=1

http://www.oravec.noviny24.sk/aktuality/1139/Orava-je-smetisko-Slovenska-.html 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

BRATISLAVA

Predvolebná diskusia SME: Ako vidia Bratislavu Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý

Kam by mal Bratislavský samosprávny kraj smerovať? Sledujte SME Naživo.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

SVET

Café Európa: Európa po nemeckých voľbách

Aký dopad budú mať voľby v Nemecku na Európu i Slovensko? Sledujte diskusiu naživo.


Už ste čítali?