Fotoreportáž: Občiansky monitoring životného prostredia I.

Autor: Rudolf Pado | 20.6.2011 o 10:53 | Karma článku: 4,07 | Prečítané:  2219x

Podľa polročných správ, ktoré zaslalo Občianskemu združeniu TATRY 21 z 26 monitorovacích skupín, ich členovia realizovali od júna do novembra 2010 aktivity v rozsahu 7 661 dobrovoľníckych hodín. Od začiatku projektu dosiahol dobrovoľnícky vklad  rozsah 13 273 hodín.  Celkovo v gescii OZ TATRY pracuje 26 skupín, ktoré sa zaviazali k tomu, že   min. v rokoch 2010 – 2012 budú realizovať praktický monitoring životného prostredia v cieľovom okrese, mikroregióne alebo vo zvolených  katastrálnych územiach.  Každá skupina dostala od OZ TATRY  kompaktné laboratórium pre testovanie vôd Aquamerck, metodické materiály, publikácie  a pracovné listy v hodnote min. 330,00 €.

Chemický monitoring vody – určovanie základných chemických parametrov vodyChemický monitoring vody – určovanie základných chemických parametrov vody

Členovia monitorovacích skupín realizujú monitoring nelegálnych skládok odpadov,  inváznych rastlín, porušovania zákona  o vodách, pripravujú výchovno – vzdelávacie  aktivity pre rovesníkov ako aj pre širšiu verejnosť,  zavádzajú triedený zber odpadov na svojich školách, a pod.

Skupiny pôsobia v Kysuckom  Novom Meste,  Lipanoch,  Spišskej Starej Vsi, Spišskej Novej Vsi, Valalikoch, Krásne nad Kysucou, Novákoch, Liptovskom Mikuláši, Námestove, Banskej Štiavnici, Partizánskom, Bratislave, Brezovici,  Poprade, Spišskom Hrušove, Žarnovici a sú dislokované pri základných a stredných školách.

Práca v rámci monitorovacích skupín umožňuje ich členom získavať praktické zručností z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré môžu následne uplatniť na stredných či vysokých  školách resp. v budúcom zamestnaní.       


20.jpg

Gynázium, Spišská Nová Ves: Informačná nástenka k téme odpadov 

4.JPG

Gymnázium,  Spišská Stará Ves: Biologický monitoring vody

 5.JPG


  Gymnázium,  Spišská Stará Ves: Biologický monitoring vody  - určovanie makroskopických bezstavovcov 

6.JPG


 Gymnázium,  Spišská Stará Ves: Chemický monitoring vody – určovanie základných chemických parametrov vody

7.JPG

Stredná odborná škola, Nováky: Prezentácia k téme odpadov

8.JPG


  Stredná odborná škola, Nováky: Informačné aktivity v meste

9.JPG

Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš: Aktivity s deťmi

10.JPG


Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš: Práca v teréne

 12.JPG

Základná škola s MŠ, Vagonárska 1600/4, Poprad – Spišská Sobota: Monitoring v teréne I.

 13.JPG

Základná škola s MŠ, Vagonárska 1600/4, Poprad – Spišská Sobota: Monitoring v teréne II.

19.JPG

Základná škola s MŠ, Vagonárska 1600/4, Poprad – Spišská Sobota:  Bezstavovce sú indikátormi čistoty  vody 

33.JPG

 Základná škola s MŠ, Vagonárska 1600/4, Poprad – Spišská Sobota: Monitoring vody I.

34.JPG

 Základná škola s MŠ, Vagonárska 1600/4, Poprad – Spišská Sobota: Monitoring vody II.   

14.JPG
  

Základná škola s MŠ, Tajovského ul. 2764/17, Poprad: Mapovanie nelegálnych skládok odpadov

15.JPG


 Základná škola s MŠ, Tajovského ul. 2764/17, Poprad: Mapovanie nelegálnych skládok odpadov

16.JPG


 Základná škola s MŠ, Tajovského ul. 2764/17, Poprad: Ekopolícia – kontrola triedenia odpadov

17.JPG


Základná škola s MŠ, Tajovského ul. 2764/17, Poprad: Monitoring vody

18.JPG


Základná škola s MŠ, Tajovského ul. 2764/17, Poprad:  Rovesnícke vzdelávanie

21.JPG

Základná škola, Spišský Hrušov: Chemický  monitoring vody


22.JPG

  Základná škola, Spišský Hrušov: Mapovanie nelegálnych skládok odpadov 

 

23.JPG
 

Základná škola, Spišský Hrušov: Informačný panel

25.JPG

Základná škola, Turnianska 10, 851 07 Bratislava: Rovesnícke vzdelávanie III. 

27.JPG


 Základná škola, Turnianska 10, 851 07 Bratislava: Nelegálna skládka odpadov za školou 

 

38.JPG

 


   Základná škola, Turnianska 10, 851 07 Bratislava: Ako triediť odpad

 

 28.JPG

Základná škola Alexandra Dubčeka, Bratislava: Interné školenie členov monitorovacej skupiny

 29.JPG

  Cirkevná základná škola sv. košických mučeníkov, Ždaňa: Rozbor vody 

30.JPG

 Cirkevná základná škola sv. košických mučeníkov, Ždaňa: Učíme sa triediť odpad I.

35.JPG

31.JPG

Cirkevná základná škola sv. košických mučeníkov, Ždaňa: Učíme sa triediť odpad II.

32.JPG


Cirkevná základná škola sv. košických mučeníkov, Ždaňa: Umenie z plastových vrchnákov

 

OZ Abovská osa, Gyňov: Interné školenie členov monitorovacej skupiny I.

36.JPG

OZ Abovská osa, Gyňov: Interné školenie členov monitorovacej skupiny II.

37.jpg

 OZ Abovská osa, Gyňov: Práca v teréne – monitoring čistoty vody

39.JPG 

Stredná odborná škola, Krásno nad Kysucou: Biologický monitoring vody  

 

40.JPG

Stredná odborná škola, Krásno nad Kysucou: Chemický monitoring vody  

 

 41.JPG

Stredná odborná škola, Krásno nad Kysucou: Informačné  aktivity od domu k domu 

 42.JPG

  Stredná odborná škola, Krásno nad Kysucou: Chemický monitoring vody – práca v laboratóriu

 Referencie – monitorovacie skupiny (obdobie jún – november 2010, 6 mesiacov)

Cirkevná základná škola, Ždaňa

„Prekvapilo ma, že z prameňa v našej obci netečie taká čistá voda ako sa vravelo. Merali sme to na dvakrát, či sme sa nepomýlili, ale nie.“ (Katka Krišová IX. ročník)
                                                                            
„Aj toto patrí ku spytovaniu svedomia a málo na to myslíme …“ (starší pán pri rozdávaní informačných letákov pri kostole)
                              
„Vždy sa mi zdalo, že ak je voda priehľadná, tak je aj čistá. Ale teraz čo to meriame, tak vidím, že nie.“
(Tadeáš Jambor, VII. ročník)

„Hornád odplavil neporiadok z brehov do Maďarska. A tam s tým budú robiť čo?“ (Miroslav Gira, učiteľ)
                                                                          

Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica 

„Musíme stále pripomínať, že papier sa hádže do osobitných odpadkových košov, ale verím, že postupne si zvykne každý. V niektorých triedach je to už vidieť.“ (Martin Koňarčík, 2.B)

„Nadobudla som iný pohľad na prírodu a celé životné prostredie a snažím sa to ukázať aj iným.“ (Beáta Sojaková, 2.B)

„Najviac sa mi páči monitorovanie čistoty vody, lebo sama zistím, aká tá voda v rôznych miestach je.“ (Magdaléna Mezovská, 2.A)

„ Môj syn ma stále doma komanduje, „toto mami nemôžeš, to musíš takto, trieď to, čo vyhodíš. Je dobré, že v školách sa učia veciam do života.“  (pani Koňarčíková na schôdzi ZRPŠ)

„Mapovanie skládok je dobrá vec, aj keď zaberie veľa času. Mám veľmi dobrý pocit, keď som videla, že niektoré skládky už zmizli.“ (Beáta Sojaková, 2.B)

„Zdravé jadro akčnej skupiny pozostáva ešte stále len zo 6 členov, hoci niektorých aktivít sa zúčastňuje omnoho viac žiakov. Povinnosti, ktoré však z projektu vyplývajú, odrádzajú mnoho žiakov, ktorí sa chcú, resp. sú ochotní zúčastniť sa niektorých čiastkových aktivít. Veľmi milo sme boli prekvapení aktivitou našich žiakov na brigáde zameranej na vyčistenie chodníka na Urpín a priľahlých častí lesa. Hoci bolo zlé počasie, prišli takmer všetci, ktorí to sľúbili. O možnosti zmapovania a nahlásenia nelegálnej skládky sme informovali a informujeme na nástenke všetkých žiakov školy – dostali sme na to dobré ohlasy a prisľúbenú pomoc. Organizovanie hromadného mapovania nejakého územia je pre nás časovo náročné, tak to skúšame aj týmto spôsobom zefektívniť. Žiaci dávajú totiž mnohokrát prednosť iným záujmom. Plánujeme pokračovať v mapovaní nelegálnych skládok, v monitoringu vody Hronu na vybraných miestach a znova zopakovať rovesníckej vzdelávanie pre prvákov.“  (koordinátorka monitorovacej skupiny)


Gymnázium, Kysucké Nové Mesto  

„V priebehu realizácie projektu som sa konečne sama vytiahla do prírody a som rada, že sa nám podarilo nejakú skládku nájsť. Budem sledovať, ako sa s ňou bude ďalej nakladať. (Viktória Siberová, 2.A)

„Veľmi ma nadchla práca s kufríkom, ktorý sme využili pri monitorovaní nášho vodného toku. Mnohé som sa naučil, ale som rád, že som svojou troškou prispel k zisťovaniu stavu životného prostredia na Kysuciach.“   (Filip Macášek, 4.A)

„Sám som nechcel veriť tomu, čo sa vo vodnom toku vôbec nachádza. Čo sme to my za ľudia, veď to je des a hrôza ako sa správame ku svojmu okoliu.“  (Samuel Tinka, 2.A)

„Kvalita vody ma vždy veľmi zaujímala, pretože chcem ísť študovať chémiu. Práca s kompaktným laboratóriom ma veľmi nadchla. Škoda len, že sme mali problémy s rozpoznaním živočíchov vo vodnom toku.“  (Andrea Krenželáková, 4.A)

„My sme sa sústredili skôr na monitorovanie vodných tokov nášho okresu. Z výsledkami monitoringu sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže EUCYS, v ktorom naši žiaci získali čestné uznanie. V najbližšom období pracujeme na opakovanom monitore vodných tokov, ktorý považujeme za našu prioritu. Okrem toho sme na škole zaviedli separovaný zber plastov, pričom o pridelení kontajneru na plasty k škole sme spolupracovali s miestnou samosprávou. Mapovanie nelegálnych skládok by mohlo byť lepšie,  túto aktivitu vykonávajú samotní žiaci vo svojom voľnom čase.“  (koordinátorka monitorovacej skupiny) 


Gymnázium, Lipany   

„Náš projekt Spolu za čistejší zajtrajšok som robila preto, lebo ma život v mojej obci zaujíma a záleží mi na tom, aby tu bolo pekne. Získala som bohaté skúsenosti s tvorbou projektu aj pri realizácii. Moji spolužiaci mi ochotne pomohli.“ (Soňa Matiová, VIII.O)

„Podarilo sa nám vyzbierať viac ako 10 vriec odpadkov v blízkom i vzdialenejšom okolí chaty pod Minčolom, ktoré sme spolu s odpadom nazbieraným v rámci akcie "Za čisté hory" zviezli z Minčola dole. Sme radi, že sme mohli aj my priložiť ruku k dielu.“ (Juraj Feltovič, V.Q)

„Po prvých skúsenostiach s monitorovaním skládok som si uvedomil, že nie všetky „kôpky odpadu“ sa dajú považovať za skládku.“ (Jakub Kozák, II.B)

„Vybral som si tému monitorovania čistoty tokov ako ročníkovú prácu, pretože mám záujem o problematiku životného prostredia. Stal som sa súčasťou tímu, aj keď robím len čiastkovú aktivitu. Zatiaľ som uskutočnil merania, teraz ich budem vyhodnocovať.“ (Martin Kopčík, III.B)

„Monitorovacia skupina pracuje ako tím - to znamená, že všetci smerujeme k jednému cieľu a snažíme sa využiť potenciál každého jednotlivca. Doposiaľ sme splnili čiastkové ciele, začali sme s monitorovaním skládok, ale vzhľadom na časovú náročnosť sme nemohli zmonitorovať okres systematicky. Žiaci sa učia vnímať životné prostredie a zodpovedne k nemu pristupovať, preto je pre nás tento projekt prínosný. Okrem zostaveného monitorovacieho tímu máme aj  tzv. mimotímových členov, ktorí sa prirodzene venujú danej problematike a poskytujú nám informácie. V najbližšom období  sa zameriame neustále budovanie nášho tímu a budeme viac vplývať na okolie, aby sa zvýšila informovanosť. Taktiež cítime potrebu riešiť problematiku čiernych skládok. Navrhneme spôsob spolupráce s mestom a okolitými obcami na ich spoločnom odstraňovaní a prevencii. Taktiež musíme dbať na dôslednú fotodokumentáciu a prezentáciu našich výsledkov v školskom časopise, mestských novinách a na web-stránkach (škola, mesto, obce).“  (koordinátorka monitorovacej  skupiny)


Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves  

„Monitoring životného prostredia je zaujímavý projekt. Snažíme sa pravidelne každý mesiac merať kvalitu vody v našom okrese a pritom mapovať aj nelegálne skládky. Ja som osobne ešte nijakú skládku nenašla, pretože mám pridelenú takú lokalitu, kde je obývaná oblasť a na každom kroku majú obyvatelia smetný kôš.“ (Ľ. Bendíková 3.D)


„Cez prázdniny sme podnikli s pani profesorkou cyklistickú túru do niektorých oblastí okresu Spišská Nová Ves. Našou úlohou bolo nájsť nejaké nelegálne skládky a zmerať kvalitu vody. Našli sme jednu skládku, ktorú sme odfotili a zapísali údaje. Potom sme našli už iba miesta z roztrúseným odpadom. Bola to príjemná aktivita a aspoň som využila deň prázdnin niečím užitočným.“ (I. Gavroňová, 3.A)

„Projekt zmenil môj prístup k životnému prostrediu, a to najviac k vode. Začala som si viac všímať veci, ktoré spôsobujú znečistenie vody. Pri rozboroch vody som sa zamýšľala, čo mohlo ovplyvniť výsledky, ktoré som získala a ktoré neboli vždy práve tie najlepšie. Sama som sa začala snažiť neznečisťovať vodu a hlavne ju nemíňať, obmedziť jej spotrebu tam, kde sa to dá.“ (S. Baluchová, 3.A)

„Celkom ma tento projekt zaujal a verím, že osloví čo najviac mladých ľudí, ktorým naše prostredie nie je ukradnuté.“ (J. Jančárová 3.D)

„Som novým členom monitorovacej skupiny a už sa mi podarilo nájsť nelegálnu skládku. Naozaj by sa s čiernymi skládkami malo niečo robiť! Preto som rád, že môžem pomôcť aj takýmto spôsobom.“ (A. Sitko 1.C)

„Potešilo nás, že aj napriek letným prázdninám, záujem o monitorovanie vody neklesol. Samozrejme naši aktívnejší členovia sa stále zapájali do všetkých aktivít. Pri pozorovaní a mapovaní skládok nastal problém. Nie že by nebol záujem o mapovanie, ale veľakrát sa o lokalite odpadu nedá povedať, že sa jedná o čiernu skládku, skôr o roztrúsený odpad. Keďže nám pribudli prváci, chceli by sme rozšíriť mapovanie skládok o nové katastre okresu Spišská Nová Ves. Teší nás záujem prvákov o ochranu životného prostredia, dúfame že ich optimizmus a nadšenie do práce zostane čo najdlhší.“ (Mgr. M. Macejková)


Občianske združenie Abovská osa, Valaliky   

„,Bolo to zaujímavé, nie len pre mňa ale aj pre celú skupinu sa dozvedieť  opäť niečo nové pri analýze potoka. Stretli sme sa dobrý kolektív a spolupráca fungovala úspešne. Mínus by som dal asi len hľadaniu koryta, pretože mapa je jedná vec  realita druhá. Len to nás spomalilo. Teším sa na ďalšie aktivity.“ (Rudolf Schnurer, monitoring vody) 

"Pri monitorovaní vody sa mi páčila tímová práca, oceňujem pozitívny prístup a zodpovednosť. V monitorovaní nelegálnych skládok by som chcela naďalej pokračovať. Podľa mňa je to veľmi užitočné pretože skládky ohrozujú životné prostredie." (Zuzka Gerčaková, monitorovanie skládok).

„Dobrovoľníci pracovali podľa plánu na ktorom sme sa dohodli. Zmapovali sme 11 k. ú. obcí Valaliky, Geča, Čaňa, Kokšov-Bakša, Belža, Sokoľany, Haniska, Seňa, Gyňov, Ždaňa, Trstené pri Hornáde. Plánujeme pokračovať v monitorovaní nelegálnych skládok a chceli by sme byť úspešnejší pri ich odstraňovaní. No podarilo sa nám vyčistiť 1 mŕtve rameno rieky Hornád od navozeného komunálneho odpadu....“   (koordinátor monitorovacej skupiny)


Stredná odborná škola drevárska, Krásno nad  Kysucou   

„Zodpovedala som za rovesnícke vzdelávanie na našej škole. Bola som prekvapená, že tí žiaci, čo navštevujú učebné odbory vôbec nevedia, ani to viacerých nezaujímalo, že plastová fľaša nepatrí medzi bežný odpad. Keď sme im ukázali, že fľašu treba stlačiť a potom hodiť do koša, tak nič iné nerobili, len skákali po fľašiach. Keď som po týždni prišla do ich triedy, zase ho neseparovali. Neviem, prečo sú takí.“ (Kováčová Andrea)


„V rámci krúžkov (ekologický, všetko o vode, turistický) sme vykonali, pokročili v aktivitách (cez soboty) ako:  analýza vody po chemickej stránke bola vykonaná na rieke Kysuca a všetkých jej prítokoch. (informácie o výsledkoch kompletizujeme a dopĺňame),  analýza vody v rieke Kysuca – biomonitoring bol vykonaný v mesiacoch, kedy bolo možné vstúpiť do vody (pre žiakov najviac zaujímavá aktivita), v rámci Ekookienka – na VÚC Žilina žiaci úspešne prezentovali prácu mimo vyučovania (hlavne aktivity OZ Tatry) a o tieto informácie sa zaujímali hlavne učitelia, ale aj napr. pracovníci z domova dôchodcov, v hodnotení separácie odpadov, plastov na škole sa jednotlivé triedy zlepšujú, ale nemôžem prejaviť spokojnosť aj napriek tomu, že im boli informácie o separácii v rovesníckom vzdelávaní odovzdané žiakmi a to veľmi zaujímavou formou, v nelegálnych skládkach boli aktívni hlavne členovia akčnej skupiny zo 4. ročníkov, ktorí sa zapojili len do tejto aktivity. ...“ (koordinátorka monitorovacej skupiny)


Stredná odborná škola, Nováky    

„Bolo zaujímavé hľadať  vo vode živočíchy, o ktorých sme ani nevedeli, že existujú. Bolo aj zábavné sledovať tieto živočíchy. Naučili sme sa ich názvy. Bavilo ma to, ale zároveň ma zarazilo, že je voda tak veľmi znečistená.“ (Martin Gross, 2.AD)

„Nikdy predtým som takúto prácu nerobila. Obuť gumené čižmy, zobrať sitko a loviť drobné živočíchy z nováckeho jazera. Ani som nevedela, že podľa množstva a druhov živočíchov sa dá zistiť čistota vody. Podľa mňa je to dobrá a zaujímavá práca.“ (Radka Púčiková, 2.AD)

„Ľudia odhadzujú veľa odpadov len tak do voľnej prírody. Myslím si, že treba prírode pomôcť, naučiť sa správne triediť odpad podľa označení na obaloch. Ja som sa naučil triediť a určite v tom budem pokračovať. Veď každý musí začať sám od seba!“ (Polák, 2.A)

„Plameňové skúšky ma bavili, ale bolo ťažké určiť o aký plast sa jedná.“ (Pleško, 2.A)

„Najviac sa mi páčilo, že sme si mohli doniesť vodu, napríklad z vodovodu, zo studne a robiť chemický rozbor.“ (Karol Morávek, 3.AS)

„V našej práci sa orientujeme na monitoring vody v našom okolí. Venujeme sa aj odpadom, ale vzhľadom na to, že v našom regióne boli povodne, situáciu mapujeme a kontrolujeme priebežné odstraňovanie nahromadených odpadov.“ (koordinátorka monitorovacej skupiny) 


Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš       

„Seminár sa mi veľmi páčil, takéto aktivity sa môžu robiť aj častejšie...“ (Bibiana Kabzanová 1.ŽP, o seminári Naučme sa pracovať v tíme)

„Bol som prekvapený, kde všade ľudia vyhadzujú odpady a akú námahu si pri tom dávajú, aby ich nikto nevidel.“ Patrik Húlek 4.ŽP, o monitoringu krajiny)

„Na seminári som sa dozvedea veľa nových vecí, hlavne z mikrobiológie“ (Petra Hellebrantová 3.ŽP ,o seminári Monitoring krajiny).

„Seminár bol veľmi dobre pripravený, zaujali nás praktické cvičenia z monitoringu aj z mikrobiológie, mohli sme si vyskúšať ako sa pracuje s jednotlivými pomôckami, ktoré my na škole nemáme...“ (RNDr. Daniela Komorová, Evanjelické gymnázium Liptovský Mikuláš, o seminári Monitoring krajiny).

„Počas monitoringu v obci Závažná Poruba sme našli  separačné nádoby na elektroodpad rozmiestnené po celej dedine. Prekvapilo ma to, pretože v obci kde bývam také nádoby nemáme.“ (Romana Lehotská, 3.ŽP, o monitoringu krajiny)

„Film sa mi páčil a aj v našej dedine som sa stretla so znečisťovaním potoka tak ako bolo vo filme. Už sa mi stalo, že som niekoľko ľudí upozornila, aby neznečisťovali vodu...“  (Magda Babicová 1.PV, o environmentálnom vzdelávaní)

„Monitorovacie skupiny pracovali dobre, vyberali si najbližšie obce v okolí Liptovského Mikuláša. Prechádzali po obciach a hlavne po vedľajších cestičkách. Sústredili sa nielen na vyhľadávanie environmentálnych záťaží, ale pozorovali aj život v obciach – separačné koše, vzhľad, zeleň a pod. Občiansky monitoring sme obohatili aj o sledovanie dokumentárnych filmov z oblasti životného prostredia a následnej diskusii k uvedenej problematike, čo tiež prispelo v k zvýšenej starostlivosti a všímavosti žiakov k životnému prostrediu. V tento školský rok sme mali dva semináre a plánujeme ešte niekoľko rovesníckych školení a vzdelávacích seminárov nielen pre našich žiakov, ale aj pre iné skupiny v meste (základné školy, domy dôchodcov a pod.).“ (koordinátorka monitorovacej skupiny)


Stredná odborná škola, Námestovo       

„Našou hlavnou činnosťou je monitorovanie nelegálnych skládok v okrese Námestovo. Pred každým monitoringom sa stretneme celá skupina a dohodneme sa, ktoré územie ideme monitorovať. My, žiaci, ktorí bývame v blízkom okolí máme za úlohu zistiť, kde sa nelegálne skládky nachádzajú a potom tam prídeme a spoločne vyplníme registračný list skládky.Jje super, že niektoré skládky už boli odstránené.“ (Katarína Polívková)

„Do monitorovacej skupiny som sa zapojila na začiatku tohto školského roka. Som prváčka a veľmi ma zaujali všetky aktivity, ktorými sa zaoberá monitorovacia skupina. Teším sa, že môžem byť jej súčasťou a pomôcť k tomu, aby bola príroda okolo nás krajšia.“ (Tatiana Holubjáková)

„V rámci monitorovacej skupiny sme sa zapojili aj do súťaže Prevencia je viac ako represia. Našou úlohou bola výtvarne stvárniť túto myšlienku. Pani profesorka nám navrhla, aby sme skúsili prepojiť myšlienku krásne udržiavanej prírody a k tomu protiklad nelegálne skládky. Myslím, že sa nám to aj podarilo, aj keď sme do ďalšieho kola nepostúpili všetci.“  (Beáta Brenkusová)

„Počas uskutočňovania aktivít v našej monitorovacej skupine som sa zaoberala hlavne monitorovaním vody kompaktným laboratóriom v Oravskej priehrade. Táto práca ma veľmi zaujíma a baví. Na túto tému píšem aj SOČ-ku. Počas interného tréningu som novým členom našej monitorovacej skupiny ukázala ako sa pracuje s kompaktným laboratóriom.“ (Karin Grobarčíková)

„V novembri sme na hodinách ekológie prezentovali naše doterajšie aktivity. Vedeli sme, že sa spolužiaci zaujímajú o to, čo robíme, ale aj tak som bola prekvapená, ako dávali pozor. Kládli nám rôzne otázky a tiež by sa chceli k nám pripojiť. Čo sa im najviac páči je to, že skládky, ktoré sme našli, postupne miznú.“ (Silvia Bystričanová)

„S doterajšou prácou našej monitorovacej skupiny som spokojná. Postupne monitorujeme územie okresu Námestovo. Doteraz sme našli 9 nelegálnych skládok. Žiaci sa do tejto činnosti aktívne zapájajú. Dokonca aj žiaci, ktorí nie sú súčasťou monitorovacej skupiny nám hovoria, kde sa v ich okolí nachádzajú nelegálne skládky. V monitorovaní nelegálnych skládok plánujeme aj naďalej pokračovať. Tento školský rok sa naša monitorovacia skupina rozrástla o ďalších štyroch členov, ktorí sa už teraz tešia, ako budú s nami pracovať.“ (Mgr. Zlatica Jurčiová)

„To, že sme súčasťou projektu Občiansky monitoring životného prostredia hodnotím veľmi pozitívne. Žiaci a kolegovia sa začali vo väčšej miere zaujímať o stav životného prostredia v našom najbližšom okolí. V našej činnosti nás podporujú a dávajú nám nové podnety. Činnosť našej monitorovacej skupiny je zameraná najmä na monitoring nelegálnych skládok. Okrem toho robíme pravidelne analýzu povrchových vôd kompaktným laboratóriom Aquamerc v rámci vyučovacích hodín ekológie a chémie. Niektorí žiaci sa zúčastnili súťaže organizovanou Žiackou školskou radou a výtvarne stvárnili protiklady vplyvu človeka na prírodu. Dve členky monitorovacej skupiny si pripravili prezentáciu, ktorou zhrnuli našu doterajšiu činnosť a prezentovali ju pred spolužiakmi. Táto aktivita mala veľký úspech. V najbližšej dobe plánujeme pokračovať v doterajších aktivitách.“ (Mgr. Katarína Tomulcová)


Základná škola s MŠ, Brezovica        

„Záleží mi na tom, aby v našich triedach a na chodbách sme nenachádzali porozhadzované papiere a obaly od jogurtov – aj jedlo.“  (Kvašňák Peter, 7.B, k rozmiestneniu plastových nádob)

„Som zhrozený z toho, čo všetko ľudia  vyvážajú z domov a vyhadzujú k rieke.“  (Hajduk Rasťo, 8.A,    mapovanie skládok)

„Páči sa mi ako po primiešaní chemikálii do vody dochádza k jej zafarbeniu.“ (Ďurica Marek, 6.B, chemický rozbor vody)

„Myslíte,  že po prečítaní príspevku do rozhlasu ľudia sa trošku polepšia?“  (Krolák Ján, 6.B, relácia do rozhlasu)

 „Každý rok na tom istom mieste ľudia vypaľujú trávu a nikdy to nevyšetria.“  (Planý Štefan,6.A, tvorba projektov)

„Činnosť krúžku sa riadi podľa vypracovaného plánu. Učitelia v spolupráci s členmi krúžku vynaložili dosť úsilia, aby žiaci triedili odpad do plastových nádob. Plánujeme pokračovať v mapovaní skládok odpadov a podávať návrhy na riešenie problémov. Činnosť zameriavame aj na to, aby žiaci produkovali menej odpadu počas vyučovania. Plánujeme sa zapojiť aj do zberu malých opotrebovaných elektrospotrebičov z domácnosti.“  (koordinátor monitorovacej skupiny)


Základná škola s MŠ, Komenského ul., Poprad         

„Najprv som nevedel, ako sa mám rodičov opýtať, či mi pomôžu vypracovať pracovný list „Povedzme to doma“, no keď sme to začali spolu robiť, boli sme prekvapení tým, čo všetko sme zistili.“  (Ján Šašala, VI.A)

„Naša pani učiteľka v triede triedi v škole papier z odpadu, takže keď sa ma rodičia opýtali, prečo by sme to mali robiť aj doma, mala som koho uviesť za príklad.“   (Jarmila Kramarčíková, VI.A)

„Veľmi sa mi páčilo, keď sme konečne išli robiť chemický rozbor vody, hlavne ako sme mohli narábať sami s chemikáliami.“ (Ján Pitoňák, IX.A)

„Na školeniach sme sa vždy niečo nové naučili, a nemuseli sme sa to učiť ako učivo v škole. Je mi už jasné, že prírodu okolo nás musíme chrániť, aby sme ju zachovali aj pre ďalšie generácie.“   (Jerguš Rusin, IX.A)
 
„ Keď sme išli mapovať nelegálne skládky, veľmi som sa tešila. Nachodili sme sa a keď sme nič nenašli, aj ma to celkom potešilo.“  (Natália Pačinová, VI.A)

„Environmentálny krúžok, prostredníctvom ktorého sme sa do projektu zapojili, pracuje podľa plánu. Okrem opísaných aktivít sa členovia krúžku zapájajú aj do environmentálnych programov iných organizácií. Zatiaľ sme neboli úspešní v zmapovaní nelegálnych skládok, nepodarilo sa nám spolu stretnúť počas letných prázdnin. V nasledujúcom období by sme chceli počas zimy sčítavať vodné vtáctvo, potom pokračovať v mapovaní nelegálnych skládok a biomonitoringu vody.“   (koordinátorka monitorovacej skupiny


Základná škola s MŠ, Tajovského ul., Poprad         

„Spoločne nás spája rieka a spoločne nás spája puto priateľstva. Mne sa veľmi páči, že nielen my robíme niečo pre prírodu, ale že to podávame ďalej, že napríklad naučíme robiť deti rozbor vody.“
(Klaudia Tribulová, 7.A, o spolupráci so ZŠ Nižná brána Kežmarok – projekt „Spája nás rieka“)

„Mne sa najviac páči Ekopolícia, pretože chodíme po triedach a kontrolujeme, či deti dobre triedia odpad.“  (Michaela Kacvinská, 7.A, o Ekopolícii)

„Páčia sa mi spoločné aktivity, najmä v teréne, že robíme užitočné veci – napríklad mapovanie nelegálnych skládok a strašne by som chcela zachraňovať žaby.“   (Terézia Krivoňáková, 8.A)

„Som rád, že chodíme do terénu. Páči sa mi, že sa snažíme odstraňovať nelegálne skládky odpadu, sám by som nevedel, čo mám robiť.“   (Michal Banáš, 6.C)

 „Ja sa teším, keď budeme znovu robiť rovesnícke vzdelávanie, lebo sa mi páči, keď učíme deti triediť odpad.“   (Miriam Klembárová, 7.A)

„Obidva krúžky (environmentálny a ekologický) pracovali podľa vypracovaného plánu. Pokračovali sme v mapovaní vybraných katastrálne územia (k. ú.). Nakoľko došlo k zmene členov, museli sme opakovať niektoré školenia. Zmapovali sme časti k. ú. obcí Spišská Teplica a Poprad. Zistené skládky sme nahlásili OZ Tatry. Keďže Spišskú Sobotu mapuje ZŠ s MŠ Spišská Sobota, túto mestskú časť v našom pláne mapovania nahradili k. ú. Liptovská Teplička a Vikartovce (zatiaľ 1 vychádzka do terénu). Do mapovania sme zapojili 5 tried so svojimi triednymi učiteľmi – preto sme do plánu mapovania pridali k. ú. Spišské Bystré a Hranovnica. Zatiaľ bola aktívna len 9.A.  Aspoň 4 krát plánujeme realizovať monitoring kvality vody v rieke Poprad, Hornád poprípade v ich prítokoch  - zatiaľ sme realizovali 2 rozbory. Na jar 2011 plánujeme  biomonitoring. Nadviazali sme spoluprácu so ZŠ Nižná brána v Kežmarku (projekt „Spája nás rieka“). Hlavným cieľom je spolupráca v environmentálnych aktivitách – mapovanie skládok, monitoring kvality vody ...  Pri realizovaní separovaného odpadu v priestoroch školy sa osvedčila Ekopolícia, ktorá dozerala nad triedením odpadu v triedach, ale kontrolovala aj šetrenie vodou a elektrickou energiou. V apríli 2011 plánujeme znovu realizovať rovesnícke vzdelávanie na tému Separovanie odpadu.“  (koordinátorka monitorovacej skupiny)


Základná škola s MŠ, Vagonárska ul., Poprad         

„Chodím veľmi rád s pani učiteľkou aj s kamošmi hľadať čierne skládky. Viem, že tak pomáham prírode. Ľudia by sa mohli spamätať a nenosiť nepotrebné veci do prírody.“   (Tomáš Škirta, 7. A)

„Baví ma chémia a  práca s kufríkom. Páči sa mi ako dokazujeme, že voda nie je čistá aj keď sa na prvý pohľad zdá, že je čistá. Naučil som sa čo je to titrácia. Vyžívam sa v pokusoch.“   (Gabrik Lukáš, bývalá 9. B)

„Zbierali sme papier do zberu do školy. Chodili sme po susedoch a zbierali od nich starý papier a vysvetľovali sme im, že robia užitočnú vec, keď nám ho dajú. A ešte sme im povedali, že majú zbierať celý rok do modrých vriec a dávať pred dom firme Brantner.“ (Paťo Jaš,  7.B)

„Naučil som sa veľa o malých vodných živočíchoch – bezstavovcoch. Viem ako vyzerá krivák aj pijavica. Vždy sa teším, keď nájdeme niečo nové a hľadáme v knižkách čo to je.“ (Dávid Zachara 6. A)

„Bol som s mamou a jej veľkými žiakmi na prechádzke hľadať smeti (mama tomu hovorí skládky). Už viem čo to stále hľadajú. Páčilo sa mi to a budem chodiť odteraz s nimi. Rozprával som o tom mojej pani učiteľke na prírodovede a dala mi veľkú jednotku.“ (Števko Slavkovský, 3. B)

„V tomto období od júna do novembra sme mali v pláne zmapovať celé okolie Stráž smerom na Hozelec Gánovce a Úsvit, čo sa nám podarilo. Teší nás zistenie, že skládky hlásené ešte z prvého obdobia (november – jún) sú odstránené. Chceme pokračovať V hľadaní od Spišskej Soboty a Matejoviec smerom na Kežmarok. Čo sa týka monitorovania vodných tokov nie sú údaje najoptimistickejšie. Pokračuje aj naďalej v monitorovaní a chceme hľadať príčiny, podľa nameraných údajov. Tretí plán na najbližšie obdobie je začať s triedením biologického odpadu v školskej jedálni, teda výstavba kompostoviska v našej škole. (buď cez projekt alebo svojpomocne v spolupráci s rodičmi žiakov).“   (koordinátor monitorovacej skupiny)

Základná škola, Spišský Hrušov          

„Počas zberu papiera som mal službu pri preberaní, vážení a ukladaní papiera na kontajner.“   (Nikolas Živčák 7.A)

„Celý rok každý pondelok zbieram hliníkové viečka z krémov a jogurtov.“  (Jaro Šumak 7.A)

„S pani učiteľkou robím rozbor vody.“   (Libor Jarab, 3.B)

„Ja mám na starosti zhotovovanie nástenky  a fotenie, keď ideme do prírody. Na to sa vždy veľmi teším.“  ( Adrián Vantroba 3.B)  

„Keď sme sa učili separovať odpad, hrali sme aj takú hru, kde sme odhadzovali odpadky do správneho kontajnera. To sa mi páčilo.“  (Jakub Červeň 2.A.)

„Keď sme hľadali invázne rastliny, našli sme aj veľa húb a zbierali sme aj šípky, čo sa mi páčilo.“          (Tamara Brutvanová, 3.B)

„V jesennom období sme zmapovali čierne skládky v okolí obce Spišský Hrušov a Vítkovce. Monitoring zopakujeme na jar.  Aj keď pracujeme s malými deťmi, o životné prostredie sa zaujímajú a majú záujem sa učiť. V zimnom období sa budeme venovať osvete. Pripravili sme si pre obyvateľov obce letáky s prosbou, aby účinnejšie separovali. Keďže v našej obci má smetnú nádobu každý vo vlastnom dvore, je problematické obsah kontrolovať. Na škole zavedieme aj zber použitých elektrických článkov a drobnej elektroniky. Vo vestibule umiestnime kontajner, zameriame sa na kontrolu triedenia odpadov v jednotlivých triedach.“   (koordinátor monitorovacej skupiny)


Základná škola, Turnianska ul., Bratislava            

„Mohli by sme sem chodiť stále, škoda, že sme raka nenašli“ (Ľuboš 6.A)

„Rada som pozorovala živočíchy, aj som ich odfotila“ (Veronika, 6.A)

„Sieťka mi ušla len raz ,pri mikroskopovaní  som mohol byť sám a všetko si poriadne pozrieť“ (Lacko 5.A)

„Mladší žiaci nás ako ekohliadku- brali ako „ozajstných“ pracovníkov a veľmi radi sa pridali, aby videli čo je našou úlohou“ (Veronika, 8.A)

„Veľmi dobre nám padlo, keď nás pri čistení ramena videli ľudia, ktorí boli na vychádzke, aj s psíkmi -  pochválili nás ako sa staráme o prírodu“  (Oliver a Dominik,  6.A)

„Radi robíme s deťmi aktivity v prírode, Chorvátske rameno poskytuje zaujímavé možnosti pre aktivity. Teraz sme zisťovali čistotu vody pomocou drobných bezstavovcov a spravili sme výpočet kvality vody pomocou indexu tolerancie vodného znečistenia. Žiaci sa veľmi zapájali do práce – načierali sitkom vodu z dna i na povrchu ,viac živočíchov sme získali, keď sme dno ramena rozvírili ,podľa obrázkov z encyklopédie a vašich materiálov sme rozpoznávali živočíchov a zapisovali do tabuliek ,kvalita vody v Chorvátskom ramene je dobrá .Prácu porovnáme s pozorovaním na jar i začiatkom leta." (pani uč. Anjelová)

„Zistené skládky sme nahlásili na oddelenie životného prostredia, osobne sme ich navštívili, jedna sa odstránila a ponúkli nám spoluprácu, ktorej sa tešíme. Rovesnícke vzdelávania prebehli v príjemnej atmosfére, žiaci -  hlavne mladší brali sledovanie (kontrolu šetrenia vody v triedach ,na WC, v jedálni)  zodpovedne, čo môžem potvrdiť za svoju triedu ... "  ( p. uč. Šamová)


Gymnázium, Spišská Stará Ves              

 „Tento projekt mi priniesol hlavne to, že mám lepší pohľad na životné prostredie a viac si ho vážim a snažím sa to rozširovať ďalej, taktiež ma veľmi baví práca s monitorovacím kufríkom.“   (František Lach)

„V tomto projekte je veľa zaujímavých aktivít. Veľmi sa mi páči práca s monitorovacím kufríkom, pretože zisťujem kvalitu vody. Vážim si to, že môžem patriť do tejto skupiny.“   (Peter Polák)

 „Počas týchto pár mesiacov, čo sme merali vodu  pomocou kufríka, som si zlepšila prehľad o svojom životnom prostredí. Som vďačná, že som i ja v tomto skvelom projekte.“   (Miroslava Veličková)

 „Snažím sa pre tento projekt urobiť čo najviac. Meriam vodu vo svojom okolí, hľadám nepovolené skládky a zháňam rôzne informácie o rastlinách v okolí vôd. Tiež som mala nápad, že by sme mohli zorganizovať súťaž medzi našou školou a základnou školou o triedení odpadov a podobne.“   (Dominika Chochoľákova)

„Projekt sa mi veľmi páči. Naučil som sa merať čistotu vody v mojom okolí, spoznávať živočíchy žijúce vo vode. Osobne som si myslel že náš potok je znečistený, ale zistil som, že v ňom tečie čistá voda. A to všetko len vďaka nášmu projektu.“    (Radoslav Irha)

 „Som predseda projektu. Projekt je zaujímavý, najmä monitoring vôd. Niečo podobné som nikdy pred tým nerobil, takže ma to veľmi baví. Skládky som nehľadal zámerne, ale objavoval som ich pri športovaní, o niektorých som už pred tým vedel a neskôr som si začal viac všímať svoje okolie - tak som objavil poslednú skládku. Po nahlásení som mal dobrý pocit, že pomáham zlepšovať životné prostredie. Spolupráca nie je až taká dobrá, pretože niečo navrhnem a spolužiakom sa „nechce“ a pod. Niekedy som z toho znechutený. Reakcie ostatných spolužiakov sú dobré- tiež ich zaujíma práca s kufríkom.“   (Ján Eliaš)

„Doterajšia činnosť skupiny je vcelku dobrá (vždy je čo vylepšovať ) a členovia skupiny sa snažia splniť ciele projektu. Páči sa nám spolupráca s p. Malatinovou z PIENAPu, ktorá sa snaží nám pomôcť v oblasti biomonitoringu a v oblasti zisťovania inváznych rastlín v Zamagurí a oboznamuje členov monitorovacej skupiny s možnosťami likvidácie inváznych rastlín. Skupina sa snaží vylepšiť zber triedeného odpadu v škole súťažou, pripravila pre žiakov školy zaujímavé rovesnícke vzdelávania, bodovanie čistoty tried, z terénnych aktivít spomeniem monitoring čistoty zamagurských riek a zisťovanie čiernych skládok odpadu. Skupina v rámci projektu bola v septembri aj na turisticko-poznávacom výstupe na Tri koruny. Plány do budúcnosti: Rozšírenie našej skupiny o nových členov z ekologického krúžku v I.ročníku, vytvorenie porovnávacích grafov z doterajších meraní našich vôd, naďalej monitorovať čierne skládky odpadov, spolupracovať s PIENAPom v oblasti likvidácie inváznych rastlín.“   (Daniela Penxová, koordinátorka monitorovacej skupiny)


Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou             

„Keď som prišla prvýkrát na gymnázium, netušila som, čo ma čaká. Prihlásila som sa
na ekologický krúžok, pretože mám rada prírodu. Hneď na prvom stretnutí mi pani profesorka ukázala kufrík plný rôznych chemických indikátorov na rozbor vody. Myslím, že nás to všetkých zaujalo a odvtedy sme každé stretnutie chodili k rôznym vodným tokom a brali vzorky vody. V chemickom laboratóriu sme potom robili chemický rozbor. Spočiatku nám to veľmi nešlo a potrebovali sme ešte pomoc – niekto predčítaval, čo bolo treba spraviť a do akej vzorky aké činidlo pridať. S postupom času, keď sme sa s naším „zázračným“ kufríkom zišli, nám práca išla čoraz viac od ruky. Veľmi si vážim, že sme mali možnosť niečo podobné vyskúšať. Nielenže nám to pomohlo lepšie spoznať naše okolie a oboznámiť sa s vodou, čo v nich tečie, ale naučili sme sa aj väčšej zodpovednosti pri práci, pretože sme naozaj veľmi radi, že sa aj na našu školu niečo podobné dostalo.“
   (Erika Hanková, I.C)

 „Čo nám dáva náš chemický kufrík? Ja osobne si najviac vážim možnosť, že si všetko môžeme priamo vyskúšať. Sami musíme dávať pozor, aby sme niečo nevyliali, alebo neznehodnotili činidlá. Som veľmi rada, že ho máme, a neviem si predstaviť prácu na ekologickom krúžku bez neho. Veľmi nám uľahčuje prácu a pomáha nám spoznať zloženie vody, ktorá tečie takmer popri gymnáziu alebo v okolitých obciach. Môžeme navzájom porovnávať kvalitu vody, chemické zloženie a obsahy jednotlivých zlúčenín vo vode.“    (Terézia Mináriková, I.C)
                                                                                   

„ ... Okrem tradičného zberu papiera prebiehajú na našej škole aj iné „separačné“ akcie. V každej triede nájdete dva smetné koše, z toho jeden je vždy na papier, čo hodnotím veľmi pozitívne už od môjho prvého roka na gymnáziu. Približuje sa to západnému trendu, kde v každej domácnosti majú smetné koše rozdelené podľa typu odpadu. A ako dosiahnuť to isté aj u nás? Nuž, predsa začať u mladých. Okrem toho nájdete na chodbách aj zberné nádoby na použité batérie, či modré plastové vrecia na plastové fľašky. Hoci, musím byť úprimná, nie vždy a všetkým napadne, kam je lepšie svoj odpad hodiť, ale učíme sa. Ani Rím predsa nepostavili za jeden deň.“   (Viktória Chromíková , 3.A)


Základná  škola, ul. Fraňa Kráľa,Žarnovica              

„Našli sme čiernu skládku odpadu, boli sme sklamaní, čo ľudia dokážu vyhodiť do prírody.“  (Erik, 8.B)

„Najviac nás zaujal chemický rozbor vody, potešilo nás, že pri druhom rozbore Kľakovského potoka boli lepšie výsledky ako pri Hodrušskom potoku.“   (Adrián a Ondrej, 5.D)

„Pri obidvoch potokoch ma prekvapil výskyt pohánkovca japonského – dovtedy som
nevedel čo sú invázne rastliny a ako dokážu vytlačiť naše pôvodné rastliny. Udivila ma jeho výška.“
(Tomáš, 8.C)

„Zaujal ma biologický rozbor vody, prvýkrát som videla vodné bezstavovce, ktoré som poznala len z obrázkov: ploskuľa , larvy podenky, vodnárky a kriváky.“   (Barborka, 7. D)

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Nemajú nič, čo si nedopestujú. Život na lazoch je zložitý

Čo sa kachliar z Brdárky naučil od Siouxov.

DOMOV

Tak to už nie, Béla, odkazuje Bugárovi Paška z SNS

Pašku hnevá, že ombudsmanka podporila Dúhový pochod.

DOMOV

Plavčan oznámil abdikáciu, z tlačovky opäť ušiel

Plavčan odstúpil z postu ministra deň po výzve Roberta Fica.


Už ste čítali?