O jednej pošliapanej dohode

Autor: Rudolf Pado | 8.11.2011 o 22:29 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1681x

Potom, čo Občianske združenie Tatry v spolupráci s predchádzajúcim vedením mesta Liptovský Mikuláš zrealizovalo projekt „Zelená oáza pri vode“, vznikol návrh, vzhľadom k majetkovým právam mesta k predmetných pozemkov, uzatvoriť zmluvu vzťahujúcu sa k tejto ploche.

Samotné mesto Liptovský Mikuláš pripravilo „Zmluvu o výpožičke Zelenej oázy pri vode“, ktorú OZ TATRY, bez akýchkoľvek zásahov do jej obsahu, dňa 17.12.2011 podpísalo.

2.JPG

3.JPG

 

 4.JPG

Súčasťou zmluvy bola klauzula, že správu predmetnej plochy budú realizovať Verejnoprospešné služby (VPS) Liptovský Mikuláš v spolupráci so ZŠ Janka Kráľa, ako aj fakt, že  VPS bude vykonávať pravidelné mesačné kontroly „Zelenej oázy pri vode“ a záznam o vykonanej kontrole zašle  OZ TATRY.

VPS Liptovský Mikuláš, v rozpore so zmluvou, prestalo počas júna 2011 plniť príslušné ustanovenia Zmluvy o výpožičke (posledný záznam o kontrole „Zelenej oázy pri vode“ pochádza zo 16.5.2011).   

5.JPG

Ostatný záznam VPS Liptovský Mikuláš z kontroly "Zelenej oázy pri vode"  

Listom z dňa 27.7.2011 sme preto požiadali  VPS Liptovský Mikuláš o nasledovné informácie:  „Kópie „Záznamov o realizovanej kontrole Zelenej oázy pri vode“  za mesiac jún 2011 a júl 2011, vystavených v zmysle článku 6.4 Zmluvy o výpožičke č. 539/2010/ŽP podpísanej medzi mestom Liptovský  Mikuláš a OZ TATRY dňa 17.12.2010.“  

Naša žiadosť bola motivovaná skutočnosťou, že  VPS – Liptovský Mikuláš v rozpore s ustanovením ods. 6.4. Zmluve o výpožičke „Zelenej oázy pri vode“ č. 539/2010/ŽP uzatvorenej medzi OZ TATRY a mestom Liptovský Mikuláš dňa 17.12.2010, nedoručuje OZ TATRY záznamy  o vykonanej kontrole „Zelenej oázy pri vode“, a to v mesačných intervaloch.

Dňa 9.8.2011 sme prebrali list – Rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informácie (č. 729/2011 z dňa 4.8.2011) v ktorom nám VPS – Liptovský Mikuláš oznámila, že našej žiadosti o sprístupnenie informácií: „Kópie „Záznamov o realizovanej kontrole Zelenej oázy pri vode“  za mesiac jún 2011 a júl 2011, vystavených v zmysle článku 6.4 Zmluvy o výpožičke č. 539/2010/ŽP podpísanej medzi mestom Liptovský  Mikuláš a OZ TATRY dňa 17.12.2010, nevyhovuje nakoľko „požadované záznamy sa  nenachádzajú na VPS Liptovský Mikuláš.“

Išlo o priame priznanie sa k porušovaniu ods. 6.4 Zmluvy o výpožičke „Zelenej oázy pri vode“ č. 539/2010/ŽP uzatvorenej medzi OZ TATRY a mestom Liptovský Mikuláš dňa 17.12.2010

V predmetnej  veci sme podali odvolanie, nakoľko: 

Podľa § 15 ods. 1) a 2) zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je povinná osoba, ak má vedomosť o tom, kde sa požadovaná informácia nachádza, odstúpiť žiadosť osobe, ktorá týmito informáciami disponuje a postúpenie žiadosti bezodkladne oznámiť žiadateľovi.

Okrem toho, povinnosť zhotovovať v mesačných intervaloch predmetné záznamy a doručovať ich OZ TATRY vyplýva VPS – Liptovský Mikuláš  z ods. 6.4. Zmluve o výpožičke „Zelenej oázy pri vode“ č. 539/2010/ŽP uzatvorenej medzi OZ TATRY a mestom Liptovský Mikuláš dňa 17.12.2010.

Listom z dňa 9.8.2011 sme taktiež podali návrh na disciplinárne konania voči riaditeľovi  VPS  Liptovský Mikuláš Ing. Jozefovi Klepáčovi, nakoľko podľa § 9 zákona 313/2001 Z. z. o verejnej službe, v znení neskorších predpisov,  je akýkoľvek zamestnanec vo verejnej službe povinný rešpektovať  platné zákony SR, povinnosti a uzatvorené zmluvy i dohody:    

1) Zamestnanec pri vykonávaní verejnej služby je povinný plniť všetky povinnosti ustanovené týmto zákonom a Zákonníkom práce a konať v súlade so sľubom podľa § 5 ods. 1.

(2) Zamestnanec je ďalej povinný

a) konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri vykonávaní verejnej služby všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania,

b) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec, ak osobitný predpis neustanovuje inak,

c) v súvislosti s vykonávaním verejnej služby neprijímať dary alebo iné výhody s výnimkou darov alebo iných výhod poskytovaných zamestnávateľom,

d) zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu verejného záujmu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s vykonávaním zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech niekoho iného.

Primátor mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Alexander Slafkovský nezačal disciplinárne konanie voči riaditeľovi VPS Liptovský Mikuláš, zaslal OZ TATRY  len formálny list  (list mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 16.8.2011).   

6.JPG

Namiesto disciplinárneho konania voči zodpovedným pracovníkom VPS Liptovský Mikuláš, návrh na "pokecanie si" o platných zmluvách a dohodách    

Týmto sme vyčerpali všetky neformálne možností pre dosiahnutie právneho stavu – rešpektovanie ustanovení Zmluvy o výpožičke „Zelenej oázy pri vode“ č. 539/2010/ŽP – zo strany mesta   Liptovský Mikuláš a Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš. 

K dnešnému dňu – 8.11.2011 – sa situácia vyplávajúca zo Zmluvy o výpožičke „Zelenej oázy pri vode“ č. 539/2010/ŽP nezmenila. VPS Liptovský Mikuláš nezasiela OZ TATRY záznamy o kontrole  a o predmetný priestor sa praktický starajú žiaci ZŠ Janka Kráľa – Liptovský Mikuláš a OZ TATRY (http://pado.blog.sme.sk/c/276675/Den-dobrovolnictva-v-Zelenej-oaze-pri-vode.html).   

Poznámka:

Celý projekt „Zelená oáza pri vode“ vychádzal z veľkého projektu  „Regenerácia sídliska Podbreziny“.  Konzultácií počas príprav projektu sa zúčastňovali: Ing. arch. Pavel Bobák, CSc, bývalý viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš, Ing. Dušan Grešo, bývalý riaditeľ  VPS Liptovský Mikuláš, Ing. Iveta Klepáčová, pracovníčka MÚ Liptovský Mikuláš, PaedDr. Július Lichardus, riaditeľ ZŠ Janka Kráľa a Ing. arch. Stanislav Barényi.
   
Projekt Občianskeho združenia TATRY „Zelená oáza pri vode“ finančne podporili: Nadácia Ekopolis a SHP Harmanec a. s., v rámci programu „Úsmev pre strom 2010“, Nadácia Dexia banky Slovensko v rámci grantového programu „Zelené obce“ a samotné OZ TATRY, a to v celkovej výške cca 6 500 €. Mesto Liptovský Mikuláš podporilo projekt sumou 500 €.  

Miestny umelec Pavol Petráš ml., organizátor  2. ročníka sochárskeho sympózia „Ambient Exterior“, ktoré sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši počas leta 2010,  venoval do priestoru zelenej oázy umelecké dielo.

Nakoľko VPS Liptovský Mikuláš riešili dodávku  sadeníc, v rozpore s ústnou dohodou s OZ TATRY, do „Zelenej oázy pri vode“ subdodávateľský – prostredníctvom Semenolesu Liptovský Hrádok –  jedine VPS disponuje možnosťou uplatňovať  reklamácie sadeníc v rámci 24 mesačnej záručnej doby.   

Momentky z projektu: http://pado.blog.sme.sk/c/253791/Zelena-oaza-pri-vode.html

Poznámka 2:

Kým v prípade zmluvy o využívaní pozemkov pod skládkou TKO Veterné Poruba uzatvorenej s Pozemkovým spoločenstvom  Veterná  Poruba, bolo podľa primátora mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Alexandra Slafkovského potrebné „rešpektovať právny stav“, v prípade zmluvy s OZ TATRY je právny stav pre mesto a VPS Liptovský Mikuláš pravdepodobne nepodstatný.    

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Ďalší spor v koalícii, ministra za SNS kritizuje jeho tajomník z Mosta

Na čom bude lietať slovenská armáda v budúcnosti, mal povedať minister obrany do konca septembra. Rozhodnutie chce oddialiť o rok, čo je podľa Ondrejcsáka zásadný problém

DOMOV

Pellegriniho úradníčka má blízko k IT firme spájanej s Počiatkom

Žiláková má mať vzťah so šéfom Anextu.

KOMENTÁRE

Cigáni budú v nebi pred vami

Evanjelium je o prekonávaní hraníc a nie ich kultivovaní.


Už ste čítali?