Vytrvalí a odvážni pokračujú ďalej

Autor: Rudolf Pado | 16.1.2012 o 18:24 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  390x

Podľa polročných správ, ktoré zaslali Občianskemu združeniu TATRY monitorovacie skupiny, ich členovia realizovali od júna do decembra 2011 aktivity v rozsahu 9 036 dobrovoľníckych hodín. Od začiatku projektu „Občiansky monitoring životného prostredia“ dosiahol dobrovoľnícky vklad objem 39 963 hodín. Celkovo v gescii OZ TATRY začalo pracovať 26 skupín, ktoré sa zaviazali k tomu, že  minimálne v rokoch 2010 – 2012 budú realizovať praktický monitoring životného prostredia v cieľovom okrese, mikroregióne alebo vo zvolených  katastrálnych územiach.  Každá skupina dostala od OZ TATRY  kompaktné laboratórium pre testovanie vôd Aquamerck, metodické materiály, publikácie a pracovné listy. Vedúci a lídri skupín absolvovali niekoľkodňové intenzívne školenie. Celkové náklady na zabezpečenie materiálno – technického vybavenia skupín a ich odbornú prípravu dosiahli cca 15 000 €.

Členovia monitorovacích  skupín  sa venujú pestrej škále aktivít: monitoringu nelegálnych skládok odpadov, porušovania zákona o vodách a výskytu inváznych druhov rastlín, organizovaniu rovesníckeho vzdelávania k projektovým témam , brigád a exkurzií napr. na ČOV, do zberných dvorov, príprave článkov a rozhlasových relácií do školských a miestnych  médií, organizovaniu vzdelávacích aktivít „od domu k domu“, príprave a distribúcií rôznych informačných a propagačných materiálov k projektovým témam, výstavbe a prevádzkovaniu kompostovísk pri školách, zavádzaniu triedeného zberu odpadov na škole a rôznym prieskumom v obci a na škole. Súčasťou práce skupín je aj organizovanie interných školení pre nových členov, prezentácia práce skupiny na verejnosti prostredníctvom  rôznych stretnutí, workshopov a konferencií  pre rodičov, starostov, členov komisií životného prostredia, a pod.            

Práca v rámci monitorovacích skupín umožňuje ich členom získavať praktické zručností z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré môžu následne uplatniť na stredných či vysokých  školách resp. v budúcom zamestnaní.       

Povedali o projekte a práci vlastnej skupiny:  

- Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica 
 
"To ešte aj toto dokáže niekto vyhodiť? Tak toto je hanba našej spoločnosti."   (žiaci 3.B pri nájdení kompletnej zostavy PC na jednej z nelegálnych skládok) 

"Toľko odpadkov na pár metroch. Ľahostajnosť niektorých ľudí nemá hraníc."  (žiaci 2.B na brigáde pri čistení cesty a chodníka do Sásovskej doliny)

"Pri pravidelnom monitorovaní vody v tej istej lokalite aspoň vidíme, aké zmeny sa za tie tri mesiace udejú. Zároveň nám to dáva možnosť zamyslieť sa nad tým a hľadať príčiny zmien." (meno autora výroku neuvedené)


- Gymnázium, Kysucké Nové Mesto  

Práca pri monitoringu vodných tokov  bola pre nás zaujímavou skúsenosťou. Práca nás veľmi bavila, pretože sme nadobudli pocit, že môžem nejakým spôsobom pomôcť svojmu okoliu.“ (Linda Hamšíková, Martin Konárik, 3.C)

„Nie je ani možné, čo dokážu ľudia vyhodiť. Počas odstraňovania skládky sme sa riadne narobili a už nikdy nič k rieke nevyhodíme, pretože sme videli, že príroda si s odpadkami nedokáže poradiť a to, čo tam my ľudia nahádžeme si musíme v konečnom dôsledku sami pozbierať.“ (Veronika Škoríková, Jana Klimeková, Rebecca Brodňanová, 2.C)

„Nie je jednoduché chrániť životné prostredie. Počas propagácie separácie plastov medzi prvákmi som zistil, že aj medzi nimi sú nadšenci, ktorí nám môžu byť nápomocný. To, čo som sa naučil, počas tohto projektu je argumentovať, prečo niečo robiť.“ (A.Jendryščík, 3.C)

„... Práca s miestnou samosprávou je veľmi príjemná, o čo ich popýtame, vždy nám vyjdú v ústrety. Na najbližšie obdobie máme rozrobené dve skládky, ktoré by sme chceli zlikvidovať, o našich aktivitách vždy informujeme i rodičov na webovej stránke školy. Aj zo strany rodičov máme veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Budeme pokračovať aj v monitoringu vody v rieke Kysuca a chceli by sme so skupinou žiakov pozisťovať aj invázne rastliny v okolí rieky.“  (koordinátorka monitorovacej skupiny) 


- Gymnázium, Lipany   

Počas projektu monitorovanie skládok v Lipanoch a jeho okolí som chodila a "hľadala" skládky, odpady v prírode. Nechodili sme len po rovných cestách, ale napriek tomu sa mi chcelo a ak by som to mala robiť opäť, tak by som šla. Bolo zaujímavé kde všade sú ľudia schopní hádzať odpad.“          (A. Jureková)

„Počas monitorovania prostredia som mala na starosti oslovovanie starostov s otázkami ohľadom triedenia odpadu v ich obciach. Najprv som bola trochu skeptická, pretože som sa bála nepochopenia, no nakoľko ma táto problematika zaujíma, skúsila som to. Potešil ma prístup zástupcov obcí a ich informovanosť v danej oblasti. Každá dedina síce mala svoje problémy s odpadom, ale starostovia o nich vedeli a snažili to riešiť, napríklad neporiadok vyhodený voľne v prírode, blízko obce, zakaždým odstrániť. Môžem teda povedať, že okrem toho, že zástupcovia boli milí a našli si na nás čas, sú to takisto ľudia, ktorých zaujíma životné prostredie, rovnako ako aj nás. Plánujeme so spolužiačkou zhrnúť všetko do ročníkovej práce.“  (Ľ. Polláková, III.B)

„Nikdy predtým som sa o tento problém tak hlbšie nezaujímala, preto som sa monitorovaním naučila čosi nové. Keď sme našli nejaké čierne skládky až sme sa divili, ako ľudia vedia znečistiť prírodu. Chcela by som aby ľudia začali sa viacej zaujímať o prírodu pretože niekedy už môže byť neskoro ... Dúfam že keď na to upozorníme starostov dedín, obcí, miest že sa to zlepší a že ľuďom sa zlepší vzťah k prírode, začnú recyklovať a tých čiernych skládok bude čoraz menej. A taktiež som merala tvrdosť vody na chemickom krúžku a zúčastnila som sa konferencie.“  (Adriana Cisková)

„Na projekte som sa zúčastnil rád, pretože mám rád prírodu a prostredie okolo mňa. Zisťoval som množstvo a druhy organizmov žijúcich vo vode a zistiť tvrdosť a čistotu vody chemickou analýzou. Dozvedel som sa informácie o stave našich vôd, ktoré nie sú práve najčistejšie... Výsledky boli prezentované na konferencii v mestskej galérii.“  (Jozef Mário Jusko, II. C)

„Monitorovanie a určovanie biologickej čistoty vôd v našom okolí sa mne ako učiteľke biológie a chémie veľmi páčilo. Študenti mohli využiť svoje vedomosti získané počas hodín biológie v praxi tým, že sa snažili pomenovať bezstavovce vylovené z vody (niektorí videli pijavicu prvýkrát v živote, pri stanovení kyslíka si vyskúšali titráciu). Napriek tomu, že projekt bol časovo náročný a museli sme monitorovať v rámci voľného času, bolo veľmi zaujímavé zistiť, aké čisté resp. špinavé sú naše vody v potokoch. Žiaci si prostredníctvom tohto projektu uvedomili, že naše vody treba chrániť a nevypúšťať do nich žiadne znečisťujúce látky. No treba poznamenať, že práca v teréne neoslovuje všetkých, niektorí sa museli „premáhať“. Počas našich spoločných popoludní pri vode sa taktiež zlepšili vzťahmi medzi študentmi a hlavne medzi študentmi a učiteľom.“  (Mgr. Veronika Čarnogurská, koordinátorka monitorovacej skupiny)


- Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves  

Myslím, že tento projekt je dobrý. Malo by sa doň čo najviac študentov, pretože to pomáha všetkým.“
(František  Mlynarčík, 1.E)
 
„Myslím si, že tento projekt je veľmi prospešný, pre nás aj pre krajinu. Páči sa mi tento projekt v tom, že pomáha vyčistiť miesta so skládkami a tým skultúrniť dediny a mestá. Teším sa, že som sa do projektu zapojila a budem vo všetkom nápomocná.“ (Silvia Majková, 1.E)

„Som zapojená do tohto projektu už tretí rok a keďže maturujem je to aj môj posledný rok pôsobenia v tomto projekte. Za tie tri roky som zhodnotila, že naozaj je potrebné problematiku nelegálnych skládok riešiť - bohužiaľ ich v našom regióne pribúda. Škoda, že "bežný" občan si to neuvedomí a takto sám škodí životnému prostrediu a aj sebe. Čím viac ľudí sa do tohto projektu zapojí tým bude efektívnejší, preto mám radosť keď vidím aj našich prvákov sa o problém zaujímať a aktívne mapovať. Aj keď sa tento globálny problém tak ľahko a rýchlo nevyrieši, aj maličkosťou vieme prispieť k lepšiemu životnému prostrediu.“  (Ivana Gavroňová, 4.A)

- Stredná odborná škola, Nováky    

Je to dosť náročné presviedčať decká a vysvetľovať im, že tých odpadov je hrozne veľa a treba s tým niečo robiť, niektorí si aj tak robia po svojom ...“  ( Kristína Čičmancová, 1.A)
 
„Veľmi sa nám páčilo brodiť  sa po Lehotskom potoku a hľadať tie malé príšerky.“ (Andrej Miklaš a Boris Mazán, 2.A )

„Ani som netušila, že podľa pijavíc a iných drobných živočíchov sa dá určiť čistota vody.“  (Mirka Boháčová, 2.A)

„My doma triedime odpady, ale sú u nás v dedine ľudia, ktorí to úplne ignorujú, hlavne, že máme po celej dedine kontajnery na plasty, sklo atď.“   (Dávid Pánis, 2.A)

„Keď sme robili v rámci Dňa otvorených dverí na našej škole výstavu pre deviatakov zo základných škôl, najprv som sa hanbila rozprávať im o odpadoch a našom projekte, do ktorého sa môžu zapojiť, ak budú chodiť na našu školu, ale potom sa mi to aj celkom zapáčilo.“  (Veronika Mikušková, 1.A)

- Stredná odborná škola, Námestovo       

Našu doterajšiu prácu hodnotím pozitívne. Skládky, ktoré sme doteraz našli boli zlikvidované. Čo mi je však ľúto, stále nachádzame nové a nové skládky. Avšak veríme, že to bude pokračovať takto ďalej a skládky budú miznúť. Náš ekologický tím je nabudený hľadať stále nové skládky, aby naše okolie bolo čisté. Ľudia v blízkosti skládok si tejto práce veľmi vážia. Náš ekologický tím sa stretáva pred každou aktivitou, kde si premyslíme aktivitu, ktorá sa bude konať. Porozprávame sa tam ako budeme pokračovať v likvidácii týchto skládok. Rozhodli sme sa, náš monitorovací tím, že si skrášlime aj okolie našej školy, preto sme začali na realizácii ekologického areálu pred školou. Monitorovací tím táto práca veľmi baví a chceli by v tomto ďalej pokračovať.“  (Mária Črchlanová)

„Naša práca v ekologickom tíme mi dodáva veľa energie, pretože práca v prírode a práca pre prírodu ma veľmi obohacuje. Hľadanie nelegálnych skládok je náročnejšie, pretože nie vždy sa skládku podarí nájsť, ale viem že týmto prírode pomôžem, keď viem, že skládka bola postupom času odstránená. Veľmi veľa mi dávajú aj stretnutia nášho monitorovacieho tímu, keď vidím koľko práce sme už vykonali, bolo to prospešné. Zaujímavé pre mňa bolo keď sme ako tím vypracovávali návrh areálu pred školou a následne sme ho vlastnými silami obrábali, pomaly realizovali a tým si prostredie pri škole skrášlime a vytvoríme vo škole ekologickú výučbu.“  (Silvia Bystričanová)

„V rámci projektu pokračujeme v monitoringu nelegálnych skládok v okrese Námestovo. Tento rok sme sa zatiaľ zamerali na monitorovanie v meste Námestovo, našli sme pár skládok a náš tím má veľkú chuť túto prácu vykonávať. Členovia monitorovacej skupiny hľadajú skládky, na ktoré sa ideme následne pozrieť celá monitorovacia skupina. Sú veľmi odhodlaní pracovať a realizovať prestavbu areálu pred školou a tak aj nám učiteľom prispieť k pestrejšej výuke.“  (Mgr. Zlatica Jurčiová, koordinátorka monitorovacej skupiny)


- Základná škola s MŠ, Brezovica        

Niektorí ľudia vyhadzujú aj použiteľné veci. Nechápem.“  (o zbere odpadu Maroš Bujňák, 8.B)

„Aj doma sme začali triediť plasty, papier od ostatných odpadkov.“  (o triedení odpadu Peťo Kvašňák)

„... Z monitoringu časti katastrov jednotlivých obci sme zistili, že bol posun k lepšiemu. Napríklad v  obci Torysa v strednej a dolnej časti sme čierne skládky neobjavili. V obci Šarišské Dravce nad pôvodnou skládkou sme objavili novú. Problematickou bola oblasť rómskej osady v Nižnom Slavkove, kde v súčasnej dobe sú skládky minimalizované) ...“   (koordinátor monitorovacej skupiny)


- Základná škola s MŠ, Komenského ul., Poprad         

Keď som  sa dozvedel, že ideme v škole zbierať baterky, tak som sa aj potešil, lebo doteraz sme ich doma vyhadzovali len do koša. Už som ich niekoľko doniesol do krabice do školy, zobral som aj od starých rodičov.“  (Ján Šašala, VII.A)

„Mne sa veľmi sa mi páčilo, keď som  išla robiť ten chemický rozbor vody, ešte nikdy  som predtým  nenarábala sama s nejakými chemikáliami.“  (Barbara Bičárová, V.A)

„Na školeniach, ktoré pre nás pripravila pani učiteľka, sme sa vždy niečo nové naučili, a nemuseli sme sa to učiť ako učivo v škole, neskúša sa z toho. Dozvedela som sa, aké množstvo odpadu vyrobím doma, už keď len vyberiem nákup z tašky.“   (Klaudia Šellengová, V.A)

„Myslím si, že je užitočné mapovať skládky odpadov. Veď takto môžeme aj my niečo urobiť pre prírodu a upozorniť na to zlé, čo sa v nej deje.“  (Jarmila Kramarčíková, VII.A)

 - Základná škola s MŠ, Tajovského ul., Poprad       

Som veľmi rád, že som sa prihlásil do envirokrúžku. Starší kamaráti sú super. Veľmi sa teším, že aj ja niečo pre našu prírodu urobím.“ (Peťo z 5. B o školení v Červenom Kláštore)

„Som rybár a odpady na brehoch som videl často. Myslel som, že sa s tým nedá nič robiť. Preto som bol veľmi rád, keď potom, ako sme nahlásili nájdenú skládku odpadu bola táto skládka zlikvidovaná. Mal som z toho veľmi dobrý pocit.“  (Kristián zo 7. C o mapovaní skládok)

„Páčilo sa mi ako sme vyčistili studničku v Batizovciach. Aj to, ako sme zistili s kufríkom, že voda vo Velickom potoku je čistá. Najviac sa mi páčilo keď sme určovali kyslík.“   (Lenka zo 6.C o chemickom rozbore vody)

„Stále musíme kontrolovať ako ostatní žiaci triedia odpad, lebo niektorí sa to ešte stále nenaučili. Ale verím, že keď im to budeme stále pripomínať, naučia sa to. Aj to, aby baterky nevyhadzovali do koša, ale doniesli ho do školy.“   (Paťo z 5. A o Ekopolícii)

„Mala som trochu trému, keď sme mali rozprávať pred toľkými ľuďmi, ale potom to bolo super. Myslím si, že v našej škole robíme pre životné prostredie veľa a každý nám po prezentácii povedal, že sme najlepší.“   (Katka z 8. A o prezentácii činnosti monitorovacej skupiny na seminári v Kežmarku)

„Pokračovali sme podľa naplánovaných aktivít. Zmena členov v krúžku si vyžiadala zopakovanie niektorých školení. Keďže jednou z aktivít projektu je aj sledovanie kvality vody v rieke, zapojili sme sa do projektu Euroregiónu Tatry Monitoring vôd. Okrem pravidelného sledovania chemických ukazovateľov čistoty vody sme zmapovali 2 pramene a zúčastnili sme sa na praktickom seminári Biomonitoring vody v Kežmarku. Jedným z výstupov projektu sú aj informačno – edukačné tabule (spolu 5 tabúľ), z ktorých 1 sa venuje aj činnosti našej školy v environmentálnej oblasti. Jesenné obdobie sme využili najmä na vychádzky do terénu, v zimnom období sa budeme venovať príprave rovesníckeho vzdelávania a príprave informačného letáku o separovaní odpadu.“  (koordinátorka monitorovacej skupiny)


- Základná škola s MŠ, Vagonárska ul., Poprad         

Na monitoringu vody ma to veľmi zaujalo. Najmä práca s chemickým kufríkom. Takto vidíme v akom prostredí žijeme. Väčšinou som skúmala vodu s mojou kamoškou. Všetky vody boli skoro také isté. Táto práca sa mi veľmi páči lebo robím niečo užitočné.“   (Kristína Stupárová,  8.A)

„Boli sme pri potoku. Našli sme jednu skládku. Skúmali  sme vodu, boli v nej pijavice, kriváky a larvy komárov. Je to sranda chodiť skúmať, radšej pôjdem von ako sedieť vnútri. Má to zmysel pre prostredie aj pre ľudí.“  (Tomáš Škirta, 8.A)

„ ... veď inak by som to nerobila. Robím túto činnosť pre prírodu a pre môj dobrý pocit. Keď odfotíme skládku a po čase ju odstránia, máme z toho radosť, keď možno kvôli mojej fotke sa tak stane.“ (Saška Gašparová, 8.A)

„Založili sme si v škole kompostovisko. Je to dobrá vec lebo máme kde nosiť lístie a biologický odpad.“  (Ondrej Staník, 8.A)


- Základná škola, Spišský Hrušov          

Počas realizácie projektu som mala na starosti zhotovenie nástenky a napísanie článku do školského časopisu.  Keď som si ho potom v časopise našla, mala som veľkú radosť.“  (Paula Sedláková, V.A trieda)

„Počas projektu som sa naučil fotografovať a fotografie ukladať do počítača.“  (Adrián Vantroba, IV.B trieda.)

„Počas vychádzok do prírody je vždy veľká sranda a pritom sa aj naučíme poznávať nové rastliny.“
 (Libor Jarab, IV.B)

„V jesennom období sme zmonitorovali čierne skládky  v katastri obcí Spišský Hrušov a Vítkovce. Obecné pozemky, na ktorých sa čierne skládky vždy vytvárali boli vyčistené a zabezpečené závorami. Obec zabezpečila tiež odvoz bioodpadu zo záhrad, takže ani takéto skládky sme nenašli. Našli sme 2 skládky na súkromných pozemkoch, ktoré sú v riešení OcÚ v Spišskom Hrušove. V nasledujúcom období sa  chceme zamerať na zefektívnenie separovaného zberu v obci.“  (koordinátorka monitorovacej skupiny)


- Základná škola, Turnianska ul., Bratislava            

Na upratovanie Chorvátskeho ramena som sa tešila, ale po príchode na miesto som bola zhrozená, čo všetko sa tam nachádzalo. Všetci pracovali ako usilovné včeličky. Boli sme tam celé dopoludnie. Všetok odpad sa nahromadil na veľkú kopu. S týmto odpadom nás fotili aj do bratislavských novín.“ (Katarína Gáliková, 7.A)

 „My triedime odpad na papier , plasty a bioodpad. Baterky vyhadzujeme do košov na baterky v Jednote. Najviac na triedenie dozerá tato. V škole bola na hodine aj televízia a pýtali sa, ako odpad triedime.“   (Ema Kŕčová, 4.A)


- Základná  škola, ul. Fraňa Kráľa, Žarnovica              

„Najviac sa mi páčilo ako sme plnili úlohu z Recyklohier "zošliapni – ušetríš", ukázali sme aj spolužiakom z I. stupňa aké je potrebné pri separovaní plastov zošliapnutie obyčajnej fľaše.“  (Radim, 9.C)

„Mne sa najviac páčil biologický a chemický rozbor vody. Našli sme a určili vodné živočíchy, ktoré by som si inak vôbec nevšimol. Prvý raz som videl nádor na strome a naučil sa čo sú invázne rastliny a ako môžu škodiť.“  (Martin, 6.D)

 „Veľmi dobre pokračuje spolupráca s MsÚ v Žarnovici, ktorý pripravil v rámci Dňa mobility pekné súťaže pre žiakov našej školy. Čo sa týka mapovania nelegálnych skládok, veľmi nám pomohla na našom monitorovacom území ZŠ Župkov, ktorá vyčistila celú Kľakovskú dolinu. Mrzí nás, že miesta, ktoré sme vlani vyčistili v spolupráci s MsÚ, sú znovu znečistené skládkami odpadu. Na brehoch našich potokov kľakovského aj hodrušského sa rozrastá čoraz viac inváznych rastlín, pohánkovec aj topinambur ...“  (M. Melišová a A. Benčatová, koordinátorky monitorovacej skupiny) 


- Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice

„... monitorovanie skládok je potrebné, aby sa mohli čo najskôr odstrániť, lebo môžu znečistiť nie len pôdu, ale následne aj vodu.“   (Janko)

„...mali by sme monitorovať čierne skládky z viacerých dôvodov: kontaminácia vody, znehodnocovanie pôdy...Na takýchto skládkach môžeme nájsť všetko – domáce potreby, konáre, oblečenie, plasty...namiesto toho aby sa to triedilo a mohlo následne recyklovať. Aj zvieratá hľadajú potravu na takýchto skládkach. ...  (Michaela)

Skupiny, ktoré vyvíjajú minimálnu činnosť resp. neustále porušujú podmienky účasti v projekte sú z projektu vyradené, pričom musia vrátiť materiálno- technické vybavenie. K dnešnému dňu bolo vyradených 10 skupín z pôvodného počtu 26.   

Rudolf Pado, predseda a projektový manažér OZ TATRY sa k tomu vyjadril nasledovne: „Žiaľ musím konštatovať, že sa stáva akýmsi celoslovenským trendom, že školy sa prihlásia do akéhokoľvek projektu v ktorom niečo zadarmo dostanú, horšie je to už s plnením projektových záväzkov. Všetky školy, ktoré sa prihlasovali do projektu Občiansky monitoring životného prostredia boli oboznámené s podmienkami účasti v projekte a toto bolo niekoľkokrát zopakované aj počas organizovaných tréningov. Toto naozaj nie je hranie sa na ochranu životného prostredia, ale reálna práca na jeho zlepšení. Okrem toho, každá skupina musela priložiť k prihláške, v ktorej sa zaviazala aj k monitoringu konkrétneho územia, aj motivačný list. Dnes keď čítam tieto motivačné listy, tak ich pokladám za vyslovené klamstvo. Niektoré skupiny deklarovali, že budú monitorovať celý okres, za dva roky trvania projektu však skoro neopustili intravilán mesta. Iné skupiny deklarovali, že akčný tím ma 25 členov, potom sa dozviete, že nemá kto chodiť do terénu. Ďalší dva roky stále začínajú. Počas niekoľkodňových tréningov dostali skupiny  vyčerpávajúce informácie o metodikách monitoringu, legislatíve, dostali monitorovací kufrík pre analýzu vody za vyše 300 eur, bola tu špičková slovenská lektorka na témy tímovej práce, predchádzanie krízam v tíme ... mali bezplatné ubytovanie, stravu, občerstvenie. Prídu domov a všetko zabudnú? Väčšina skupín celé mesiace nekomunikuje. Raz za polroka majú prostredníctvom elektronickej pošty predložiť dvojstranovú správu a päť kvalitných fotografií, k vypracovaniu správy majú vyplnený vzor. Správy chodia na poslednú chvíľu, sú zlé vyplnené, skupiny opisujú všeobecnú výchovno – vzdelávaciu činnosť a aktivity, ktoré sa týkajú iných projektov, fotografie sú nekvalitné resp. nepredložia žiadne.  Ak im toto vytknete, tak vás ignorujú alebo sa urážajú. Každý deň sa dočítate, že zamestnávateľom  chýba  u absolventov prax a rôzne typy zručností napr. komunikačné, absolútne s týmto súhlasím. Väčšine študentov sa nič nechce, k takémuto postoju majú oporu aj u učiteľov na školách a v rodinách. Ja som od dvanástich rokov trávil celé dni v teréne, v roku 2002 niekoľko študentov zmapovalo celý región Liptova v rámci projektu Expedícia Liptov, dnes študent dvakrát zanalyzuje vodu  a už je z toho SOČka. Spoločnosť dospela do absolútneho morálneho relativizmu, pasivity a alibizmu, k devalvácií vzdelania, k minimalistickým požiadavkám  na pracovné nasadenie a zodpovednosť. Ak by som ja osobne nevidel aspoň niekoľko mladých ľudí do ktorých sa oplatí investovať energiu a finančné prostriedky, tak tento typ projektov už dávno neiniciujem.“                                       


Aktivity a materiálno – technické vybavenie monitorovacích skupín boli finančne podporené    
v rámci projektu OZ TATRY „Neseparujte sa! Separujte s nami“, ktorý je  spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, Nadáciou pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom v rámci projektu „Monitoring životného prostredia a participácia mladých ľudí na riešení problémov životného prostredia“ a Ministerstvom školstva  SR v rámci „Enviroprojektu 2009“. Ďalšie vzdelávanie členov monitorovacích skupín bolo podporené v rámci projektu „Životné prostredie  - vec verejná“, ktorý  bol finančné podporený Nadáciou Intenda v rámci grantového programu „Rozvíjame občiansku identitu“.

 1.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

8.JPG

9.JPG

10.JPG

11.JPG

13.JPG

14.JPG

15.JPG

16.JPG

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Podnikajú na hranici prežitia. V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili dvaja Bratislavčania svojho tvorivého ducha i značnú časť finančných úspor.

KOMENTÁRE

Pravda a láska stoja na našej strane

Môj manžel a ja, na túto frázu si aj po vyše dvoch rokoch manželstva stále zvykám.

ŠPORT

Ramsay uzemnil aj Cháru. Nie som demokrat, tvrdí Kanaďan

Som fajn chlapík, keď hráči robia to, čo im poviem, hovorí nový tréner reprezentácie.


Už ste čítali?