Tepelné znečistenie prírodnej pamiatky Vlčianske mŕtve rameno

Autor: Rudolf Pado | 15.1.2012 o 14:11 | Karma článku: 1,00 | Prečítané:  266x

Predmetom ochrany Prírodnej pamiatky Vlčianske mŕtve rameno je Ochrana jednej z posledných ukážok zvyškov mŕtvych ramien Váhu s pomerne dobre zachovaným pásom brehových porastov s typickými hydrofilnými biocenózami. O to prekvapivejšie bolo zistenie dobrovoľníka Občianskeho združenia Tatry, že do tohto vodného útvaru je vypúšťaná geotermálna voda, ktorá môže významným spôsobom narušiť jeho hydrologické a mikroklimatické podmienky.

Z tohto dôvodu bol na slovenskú inšpekciu životného prostredia zaslaný podnet:  
https://docs.google.com/document/d/1M67Gf73ul6hibt-Mv3ow26bZjryZG9C2JJb8I2x8dWU/edit?hl=en_GB&pli=1

Výsledok prešetrenia podnetu:

Slovenskej inšpekcii životného prostredia, IŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odboru inšpekcie ochrany vôd, bolo dňa 07.10.2011 doručené písomné  podanie, v ktorom poukazujete na vypúšťanie termálnej vody do Vlčianskeho mŕtveho ramena, ktoré sa nachádza v  k.ú. obce Vlčany, okres Šaľa.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, IŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor inšpekcie ochrany vôd,  na základe tohto oznámenia vykonala  v dňoch 25.11. a  14.12.2011  kontrolu Termálneho vrtu FGV-1, ktorého vlastníkom je Ing. János Restár, 925 84 Vlčany č. 1048. Kontrola bola zameraná na nakladanie s vodami z geotermálneho vrtu FGV-1 Vlčany. Kontrolované bolo obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka 2010 a aj obdobie roka 2011 do dňa ukončenia kontroly, t.j. od 1.1.2010 do  14.12.2011.

Z vykonanej kontroly bol spracovaný: „Protokol o výsledku kontroly č. 8214-35959/326/2011/Val, zo dňa 14. 12. 2011“, v ktorom sú uvedené zistené skutočnosti z hľadiska dodržiavania zákonných ustanovení na úseku ochrany vôd.

Vykonanou kontrolou  boli zistené porušenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, nakoľko majiteľ vodného zdroja v čase kontroly: 

- využíval studňu na odber geotermálnych podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy, podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. a bez povolenie na uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky podľa § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z.

- odoberal podzemné vody bez povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21, ods. 1, písm. b) bod 1 zákona č. 364/2004 Z.z.

- nemeral množstvo odoberaných vôd z vodného zdroja a nesledoval celkové odobraté množstvo termálnych podzemných vôd

- nevyužitý preliv termálnych vôd z vodného zdroja unikal netesnosťou ventilu do povrchových vôd  Vlčianskeho slepého ramena

- nesplnil  si oznamovaciu povinnosť podľa § 6 ods. 5 vodného zákona poverenej osobe (SHMÚ).

Kontrolou zistené skutočnosti naplnili skutkovú podstatu správneho deliktu podľa  § 74 ods. 1 písm. b) zák. č.364/2004 Z.z. o  vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v  znení neskorších predpisov, nakoľko v čase kontroly majiteľ vodného zdroja  porušil ustanovenia § 75 ods. 2 vodného zákona.

Vzhľadom na to, že majiteľ vodného zdroja Ing. János Restár je fyzická osoba a Slovenská inšpekcia životného prostredia, v zmysle § 62 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nemá kompetencie konať v danej veci. Z uvedeného dôvodu  sme  Protokol o výsledku kontroly odstúpili dňa 15.12.2011 na konanie miestne a vecne príslušnému orgánu štátnej  vodnej správy, ktorým je Obvodný úrad životného prostredia v Šali a ktorý je  príslušný  konať v zmysle § 77 ods. 3 písm. b) cit. zákona, a to v súlade s § 61 ods. 1, písm. h) cit. zákona a zároveň prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb.

Súčasne bola Obvodnému úradu životného prostredia v Šali, ako príslušnému stavebnému úradu,  odstúpená aj časť podnetu týkajúca sa vybudovania malej hrádze a časť podnetu týkajúca sa poškodzovania prírodnej pamiatky umelým zásahom do terénu.

Ďalej bol Protokol o výsledku kontroly dňa 15.12.2011 odstúpený aj Krajskému úradu životného prostredia v Nitre, ktorý koná v zmysle § 60, ods. 1, písm. a) bod 3. vodného zákona vo veci vodných stavieb a s nimi spojeného osobitného užívania geotermálnych vôd.

Blog k tejto lokalite: http://jozefjavurek.blog.sme.sk/c/207754/Vlcianske-mrtve-rameno.html

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Nemajú nič, čo si nedopestujú. Život na lazoch je zložitý

Čo sa kachliar z Brdárky naučil od Siouxov.

DOMOV

Tak to už nie, Béla, odkazuje Bugárovi Paška z SNS

Pašku hnevá, že ombudsmanka podporila Dúhový pochod.

DOMOV

Plavčan oznámil abdikáciu, z tlačovky opäť ušiel

Plavčan odstúpil z postu ministra deň po výzve Roberta Fica.


Už ste čítali?