Odpady: Odpoveď na žiadosť o informácie

Autor: Rudolf Pado | 23.3.2012 o 5:21 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  698x

Poznáte to: niečo je napísané na papieri a niečo iné je realita. A tak sa pýtate. A tak som sa opýtal aj mesta hrdiaceho sa kvalitou poskytovania informácií. Nechcel som odkazy na dokumenty, ktoré dôverne poznám, chcel som jednoduché a pravdivé odpovede na jednoduché a priame otázky. A nedočkal som sa ... , lebo v hmle formalizovaného poskytovania informácií sa skryjú akékoľvek logistické nezmysly a nedostatky.

Mestský úrad
Štúrova 1989/41
Liptovský Mikuláš
031 42

zaslané dňa 2.3.2012 o cca 10.10 hod. na adresu lmikulas@mikulas.sk  

Liptovský Mikuláš,  2.3.2012

VEC: Žiadosť o poskytnutie informácií podľa § 14 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Týmto podávame žiadosť o sprístupnenie informácií podľa § 14 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá sa týka nasledovných informácií:  

- Akým spôsobom je zabezpečený účinný a efektívny zber papiera a skla v m. č. s rodinnými domami? 

- Akým spôsobom bude riešený fakt, ak občan vyloží viac ako 5 vriec s tzv. zeleným odpadom?

- Akým spôsobom bude prebiehať kontrola netriedenia odpadov v m. č. s bytovou zástavbou, kde je problém stotožniť obsah nádob na TKO s jednotlivými pôvodcami odpadu?   

Odpoveď žiadame zaslať písomne na adresu oztatry@slovanet.sk.


*****************

Do schránok v Liptovskom Mikuláši bol doručený mesačník pre občanov mesta Liptovský Mikuláš – Mikuláš č. 3/2012. V predmetnom čísle bol na str. 6 zverejnený článok „Rozširujeme možnosti separovania“ a na str. 7 „Plánovací kalendár 2012 – Separovaný zber“.

Od jeho distribúcie sme vybavovali 21 telefonátov od občanov a 2 firiem, ktorých obsahom bolo nepochopenie mestom komunikovaných informácií, výhrady k systému, požiadavky na nádoby ...     

Po preštudovaní kalendára konštatujeme niekoľko logických chýb:

1) Kalendár uvádza „zber plastov z vriec od rodinných domov“ čo u značnej časti obyvateľov evokuje dojem, že do vriec sa zbierajú len plasty (aké druhy) a nie aj nápojové kartóny (viacvrstvové kombinované obaly, tetrapaky) a kovy, tak ako je to uvedené v článku „Rozširujeme možnosti separovania“. Nakoľko v m. č. s rodinnými domami žije veľký podiel obyvateľov vyššieho veku, žiadalo by sa tieto veci komunikovať logicky a názorne. 

2) Kalendár a ani predmetný článok absolútne neriešia spôsob zhromažďovania a vývozu papiera a skla v mestských častiach s rodinnými domami. To, že občania zbierajú tieto druhy odpadov do kontajnerov pokladáme vzhľadom k hustote rozmiestnenia kontajnerov  na tieto komodity (ktorú spochybňuje aj samotný článok tlakom  na ich odstraňovanie) za iluzórne a nedostatočné, dokonca v rozpore s § 39 ods. 14) zákona o odpadoch. V takto zavedenom systéme občania mestských častí s rodinnými domami nebudú zbierať celú škálu papiera, ktorá zahŕňa aj rôzne drobné obalové materiály, a ani sklo. Ak chcelo mesto Liptovský  Mikuláš zaviesť vrecový zber vytriedených zložiek, tak malo ísť o kompletný systém vriec (existujú vrecia rôznych objemov a hrúbky materiálu a existujú skúseností s takýmto zberom z desiatok obcí v SR)  zahŕňajúci všetky povinné komodity v zmysle platného zákona.                      

Počet obyvateľov mestských častí s rodinnými domami uvádza internetová stránka mesta  Liptovský Mikuláš „Mesto v číslach“  

„Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš“ , ako aj iné podklady mesta Liptovský Mikuláš k odpadovému hospodárstvu,  dokumentujú počet 1 100-litrových nádob určených k zberu papiera a skla v m. č. s rodinnými domami a zároveň článok „Rozširujeme možnosti separovania“ (Mikuláš č. 3/2012, str. 6) konštatuje „v uplynulom období sme zaznamenali zvýšené požiadavky obyvateľov na odstránenie stojísk zberných nádob na separovaný zber ...“.      

Podiel počtu obyvateľov m. č. s rodinnými domami na celkovom počte obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš v kontexte hustoty nádob na separovaný zber len dokumentujú nezvládnutie zberu papiera a skla v týchto m. č.  

Podľa § 39 zákona NR SR 4. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov:

(1) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

(4) Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

(5) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Tiež je povinný

a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

(13) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.

(14) Obce sú povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla; tým nie je dotknutá povinnosť obce podľa odseku 3 písm. b).

(15) Obec je povinná separovať biologicky rozložiteľný odpad podľa stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom schválenej vládou Slovenskej republiky.

Toto všetko je prenesené do VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 6/2011/VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi  z  domácnosti.  

Dňa 22.02.2012 bol uznesením vlády Slovenskej republiky č. 69 schválený Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011-2015 (POH SR). POH SR predstavuje strategický dokument v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky.

Ďalej, pokyn z kalendára, aby občania počas zberu tzv. zeleného odpadu vykladali pred rodinné domy vrecia v množstve max. 5 vriec/RD  pokladáme za veľmi nejasný a sporne kvantifikovaný (nejde o verifikovateľný objem a ani hmotnosť).

Akým spôsobom bude mesto Liptovský Mikuláš riešiť vyloženie viac než 5 vriec?

Nevystavuje sa mesto tomu, že zvyškový odpad bude riešený nelegálnou cestou (spaľovanie, ukladanie na skládky po obvode mesta)?    


                S pozdravom


Mgr. Rudolf Pado
Predseda a projektový manažér OZ TATRY

 

2.JPG

Odpoveď mesta Liptovský Mikuláš na žiadosť o informácie

A takéto odkazy sa potom zobrazujú na mikulášskom uchu:  

cmuco | 05.03 2012
Verejnoprospešné služby mesta
Otázka:
Dobry den. Bolo by mozne umiestnit kontajner na separovany zber, presnejsie na sklo do ulice Mlynska v Paludzke? Plast a papier tam uz mame. Dakujem

Odpoveď:
Momentálne nemáme k dispozícii voľný kontajner na sklo, preto nebol na uvedenú ulicu umiestnený. Evidujeme potrebu umiestnenia kontajnera a po obstaraní nových zberných nádob bude doplnený aj v tejto lokalite. Zatiaľ je potrebné využívať kontajnery na sklo v širšom okolí. žp

Tak ako to naozaj je: Chcú či nechcú obyvatelia m. č. s rodinnými domami nádoby na triedenie odpadov? Je hustota ich siete dostatočná? Prečo obyvatelia nedostanú aj vrecia na sklo (zelené) a papier (modré) a v m. č. by bol tým kompletne zabezpečený vrecový systém triedeného zberu? Kto a kedy kontroluje kvalitu triedenia obyvateľmi rodinných domov a s akým výsledkom?  ...

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

BRATISLAVA

Predvolebná diskusia SME: Ako vidia Bratislavu Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý

Kam by mal Bratislavský samosprávny kraj smerovať? Sledujte SME Naživo.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

SVET

Café Európa: Európa po nemeckých voľbách

Aký dopad budú mať voľby v Nemecku na Európu i Slovensko? Sledujte diskusiu naživo.


Už ste čítali?