Odpady: Odpoveď na žiadosť o informácie

Autor: Rudolf Pado | 23.3.2012 o 5:21 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  652x

Poznáte to: niečo je napísané na papieri a niečo iné je realita. A tak sa pýtate. A tak som sa opýtal aj mesta hrdiaceho sa kvalitou poskytovania informácií. Nechcel som odkazy na dokumenty, ktoré dôverne poznám, chcel som jednoduché a pravdivé odpovede na jednoduché a priame otázky. A nedočkal som sa ... , lebo v hmle formalizovaného poskytovania informácií sa skryjú akékoľvek logistické nezmysly a nedostatky.

Mestský úrad
Štúrova 1989/41
Liptovský Mikuláš
031 42

zaslané dňa 2.3.2012 o cca 10.10 hod. na adresu lmikulas@mikulas.sk  

Liptovský Mikuláš,  2.3.2012

VEC: Žiadosť o poskytnutie informácií podľa § 14 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Týmto podávame žiadosť o sprístupnenie informácií podľa § 14 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá sa týka nasledovných informácií:  

- Akým spôsobom je zabezpečený účinný a efektívny zber papiera a skla v m. č. s rodinnými domami? 

- Akým spôsobom bude riešený fakt, ak občan vyloží viac ako 5 vriec s tzv. zeleným odpadom?

- Akým spôsobom bude prebiehať kontrola netriedenia odpadov v m. č. s bytovou zástavbou, kde je problém stotožniť obsah nádob na TKO s jednotlivými pôvodcami odpadu?   

Odpoveď žiadame zaslať písomne na adresu oztatry@slovanet.sk.


*****************

Do schránok v Liptovskom Mikuláši bol doručený mesačník pre občanov mesta Liptovský Mikuláš – Mikuláš č. 3/2012. V predmetnom čísle bol na str. 6 zverejnený článok „Rozširujeme možnosti separovania“ a na str. 7 „Plánovací kalendár 2012 – Separovaný zber“.

Od jeho distribúcie sme vybavovali 21 telefonátov od občanov a 2 firiem, ktorých obsahom bolo nepochopenie mestom komunikovaných informácií, výhrady k systému, požiadavky na nádoby ...     

Po preštudovaní kalendára konštatujeme niekoľko logických chýb:

1) Kalendár uvádza „zber plastov z vriec od rodinných domov“ čo u značnej časti obyvateľov evokuje dojem, že do vriec sa zbierajú len plasty (aké druhy) a nie aj nápojové kartóny (viacvrstvové kombinované obaly, tetrapaky) a kovy, tak ako je to uvedené v článku „Rozširujeme možnosti separovania“. Nakoľko v m. č. s rodinnými domami žije veľký podiel obyvateľov vyššieho veku, žiadalo by sa tieto veci komunikovať logicky a názorne. 

2) Kalendár a ani predmetný článok absolútne neriešia spôsob zhromažďovania a vývozu papiera a skla v mestských častiach s rodinnými domami. To, že občania zbierajú tieto druhy odpadov do kontajnerov pokladáme vzhľadom k hustote rozmiestnenia kontajnerov  na tieto komodity (ktorú spochybňuje aj samotný článok tlakom  na ich odstraňovanie) za iluzórne a nedostatočné, dokonca v rozpore s § 39 ods. 14) zákona o odpadoch. V takto zavedenom systéme občania mestských častí s rodinnými domami nebudú zbierať celú škálu papiera, ktorá zahŕňa aj rôzne drobné obalové materiály, a ani sklo. Ak chcelo mesto Liptovský  Mikuláš zaviesť vrecový zber vytriedených zložiek, tak malo ísť o kompletný systém vriec (existujú vrecia rôznych objemov a hrúbky materiálu a existujú skúseností s takýmto zberom z desiatok obcí v SR)  zahŕňajúci všetky povinné komodity v zmysle platného zákona.                      

Počet obyvateľov mestských častí s rodinnými domami uvádza internetová stránka mesta  Liptovský Mikuláš „Mesto v číslach“  

„Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš“ , ako aj iné podklady mesta Liptovský Mikuláš k odpadovému hospodárstvu,  dokumentujú počet 1 100-litrových nádob určených k zberu papiera a skla v m. č. s rodinnými domami a zároveň článok „Rozširujeme možnosti separovania“ (Mikuláš č. 3/2012, str. 6) konštatuje „v uplynulom období sme zaznamenali zvýšené požiadavky obyvateľov na odstránenie stojísk zberných nádob na separovaný zber ...“.      

Podiel počtu obyvateľov m. č. s rodinnými domami na celkovom počte obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš v kontexte hustoty nádob na separovaný zber len dokumentujú nezvládnutie zberu papiera a skla v týchto m. č.  

Podľa § 39 zákona NR SR 4. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov:

(1) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

(4) Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

(5) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Tiež je povinný

a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

(13) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.

(14) Obce sú povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla; tým nie je dotknutá povinnosť obce podľa odseku 3 písm. b).

(15) Obec je povinná separovať biologicky rozložiteľný odpad podľa stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom schválenej vládou Slovenskej republiky.

Toto všetko je prenesené do VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 6/2011/VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi  z  domácnosti.  

Dňa 22.02.2012 bol uznesením vlády Slovenskej republiky č. 69 schválený Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011-2015 (POH SR). POH SR predstavuje strategický dokument v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky.

Ďalej, pokyn z kalendára, aby občania počas zberu tzv. zeleného odpadu vykladali pred rodinné domy vrecia v množstve max. 5 vriec/RD  pokladáme za veľmi nejasný a sporne kvantifikovaný (nejde o verifikovateľný objem a ani hmotnosť).

Akým spôsobom bude mesto Liptovský Mikuláš riešiť vyloženie viac než 5 vriec?

Nevystavuje sa mesto tomu, že zvyškový odpad bude riešený nelegálnou cestou (spaľovanie, ukladanie na skládky po obvode mesta)?    


                S pozdravom


Mgr. Rudolf Pado
Predseda a projektový manažér OZ TATRY

 

2.JPG

Odpoveď mesta Liptovský Mikuláš na žiadosť o informácie

A takéto odkazy sa potom zobrazujú na mikulášskom uchu:  

cmuco | 05.03 2012
Verejnoprospešné služby mesta
Otázka:
Dobry den. Bolo by mozne umiestnit kontajner na separovany zber, presnejsie na sklo do ulice Mlynska v Paludzke? Plast a papier tam uz mame. Dakujem

Odpoveď:
Momentálne nemáme k dispozícii voľný kontajner na sklo, preto nebol na uvedenú ulicu umiestnený. Evidujeme potrebu umiestnenia kontajnera a po obstaraní nových zberných nádob bude doplnený aj v tejto lokalite. Zatiaľ je potrebné využívať kontajnery na sklo v širšom okolí. žp

Tak ako to naozaj je: Chcú či nechcú obyvatelia m. č. s rodinnými domami nádoby na triedenie odpadov? Je hustota ich siete dostatočná? Prečo obyvatelia nedostanú aj vrecia na sklo (zelené) a papier (modré) a v m. č. by bol tým kompletne zabezpečený vrecový systém triedeného zberu? Kto a kedy kontroluje kvalitu triedenia obyvateľmi rodinných domov a s akým výsledkom?  ...

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

SVET

Rakúska štátna tajomníčka: Teraz útočia na webe, zajtra v uliciach

Rakúsko pripravuje zákony o nenávistných prejavoch.


Už ste čítali?