TrashOut je zatiaľ out

Autor: Rudolf Pado | 1.10.2012 o 15:45 | (upravené 1.10.2012 o 16:03) Karma článku: 5,42 | Prečítané:  830x

Začiatkom tohto roka presiakli na verejnosť informácie o environmentálnom projekte TrashOut, ktorého cieľom je lokalizovať nelegálne skládky odpadu prostredníctvom mobilnej aplikácie prístupnej aj obyčajným ľuďom. Mediálne nadšenie prejavilo okamžite aj Ministerstvo životného prostredia SR. Pomohla vizuálne pekná aplikácia slovenskej prírode?  

- TrashOut  a zákon o správnom konaní 

Aplikácia TrashOut nie je akýmkoľvek spôsobom prepojená na miestne príslušné obvodné úrady životného prostredia a teda príslušné úrady ani netušia, že takáto skládka bola niekým ohlásená.

Okrem toho, je veľmi sporné, či úrad môže začať konať na základe oznámenia v aplikácii, ktorej postavenie nie je žiadnym spôsobom ukotvené v legislatíve. Podľa platného zákona o správnom konaní podanie (podnet)  „...možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní.“ Z uvedeného je zrejme, že súčasná legislatíva uznáva iba podanie písomnou formou.

Ďalej, podľa § 19 ods. 2) zákona o správnom konaní „Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.“

Podľa § 19 ods. 3) „Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.“

Z uvedeného je zrejme, že podľa platnej slovenskej legislatívy musí byť akékoľvek oznámenie (podnet) podané písomne a musí mať všetky  predpísané náležitosti, v opačnom prípade nie je správny orgán povinný konať! V prípade aplikácie TrashOut správny orgán ani nemá možnosť vyzvať oznamovateľa k doplneniu podania, nakoľko tento je pre neho neznámy, lebo v systéme TrashOut môže oznamovateľ vystupovať ako anonym.   

- TrashOut  a zákon o odpadoch

Podľa § 18 ods. 6) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch je povinnou osobou pre oznámenie nelegálnej skládky odpadov vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti na ktorej bol uložený odpad v rozpore so zákonom. Táto osoba je povinná „neodkladne“ oznámiť nezákonne uloženie odpadu na svojom pozemku, a to miestne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

Zákon o odpadoch nepozná iného oznamovateľa nelegálne uložené odpadu okrem povinných osôb, iného orgánu štátnej správy a obce, čiže oznámenie občana môže ignorovať. Na slušnejších obvodných úradoch životného prostredia začne úrad konanie „z vlastného podnetu“.

Mám za to, že oznamovanie nelegálnych skládok odpadov formou podávania klasického papierového podnetu (podania) má z vyššie uvedených dôvodov neporovnateľne väčšiu záruku konania úradu, než doterajší systém TrashOut.     


- TrashOut a zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Anonymnosť  aplikácie a jej neprepojenosť na zákon o správnom konaní a zákon o odpadoch spôsobuje, že je praktický nemožné, v prípade overovania stavu oznámenej lokality s nelegálne uloženým odpadom, odvolávať  sa na zákon o slobodnom prístupe k informáciám.

Oznamovateľ  nelegálneho uloženia odpadu nie je pre úrad stotožniteľný s tou-ktorou oznámenou lokalitou a preto jeho postavenie účastníka konania je veľmi sporné.

Pokiaľ sa však oznamovateľ  nemá možnosť dozvedieť akým spôsobom úrad naložil z jeho oznámením, nemôže v tejto veci uplatniť ďalšie právne kroky, ktoré by viedli k dosiahnutiu zákonného stavu.

Táto aplikácia preto nevyvíja na miestne príslušné obvodné úrady a obce žiadny tlak vedúci k riešeniu problému.

- TrashOut, potvrdzovanie a overovanie nelegálnych skládok odpadov  

Aplikácia TrashOut predpokladá overovanie stavu na lokalite s nelegálne uloženým odpadom inými účastníkmi projektu. Tento predpoklad pokladám za zložitý, naivný a nefunkčný.

Môžem ohlásiť skládku nachádzajúcu sa 200 km od môjho bydliska a nikdy ju, z pochopiteľných dôvodov,  nepotvrdím a neoverím. Kto to urobí? 

Ohlásim skládku v lokalite, ktorú navštevuje veľmi málo ľudí. Aká je pravdepodobnosť, že sa tu vyskytne aktivista s aplikáciou TrashOut v mobile a potvrdí jej existenciu?

Táto nedokonalosť systému spôsobí, že mnoho oznámených nelegálnych skládok odpadov  bude „driemať“ nepotvrdených, neoverených a neodstránených roky. Budú žiť vlastným životom – zväčšovať sa, horieť, niekto ich prekryje zeminou ...

... a ľudia, ktorí sa v dobrej viere zapojili do projektu TrashOut stratia nielen dôveru v tento projekt, ale budú úspešne vyliečení aj zo snahy zapojiť sa do akýchkoľvek ďalších občianskych projektov. 


- Cesta do pekiel je dláždená dobrými úmyslami

 K 1. októbru 2012 bolo v systéme TrashOut zaregistrovaných 1 095 nelegálnych skládok odpadu (Bratislavský kraj – 395, Banskobystrický kraj – 76, Košický kraj – 84, Nitriansky kraj – 100, Prešovský kraj – 67, Trenčiansky kraj – 89, Trnavský kraj – 131, Žilinský kraj – 138). Počty oznámených skládok, podľa môjho osobného názoru, kopírujú vzdelanostnú štruktúru a tým ochotu ľudí pre zapájanie sa do spoločensky prospešných aktivít.

Z nelegálnych skládok odpadu, ktoré som zadal do systému  TrashOut ja osobne a mohol som ich stav overiť, nebola odstránená ani jedna, pričom niektoré hlásenia sú staré už tri mesiace.    

Aj preto si dovoľujem konštatovať, že projekt TrashOut, v dnešnej podobe, je skôr registračným systémom – databázou, než reálnou možnosťou občana ovplyvniť stav životného prostredia v SR a konanie zodpovedných inštitúcií. A to je dosť smutné konštatovanie.

(autor sa venuje problematike nelegálnych skládok odpadu 10 rokov a všetky výhrady k aplikácii TrashOut  tlmočil niekoľkokrát aj  jej autorom)  


Súvisiace články:

- Boj proti nelegálnym skládkam sa už začal

- Blogy k nelegálnym skládkam odpadov

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

BRATISLAVA

Predvolebná diskusia SME: Ako vidia Bratislavu Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý

Kam by mal Bratislavský samosprávny kraj smerovať? Sledujte SME Naživo.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

SVET

Café Európa: Európa po nemeckých voľbách

Aký dopad budú mať voľby v Nemecku na Európu i Slovensko? Sledujte diskusiu naživo.


Už ste čítali?