Prečo sa skrýva Ferko Mrkvička?

Autor: Rudolf Pado | 24.4.2013 o 10:39 | (upravené 24.4.2013 o 10:49) Karma článku: 7,05 | Prečítané:  975x

Kto je Ferko Mrkvička?  Možno je to Váš sused, spoluobčan, kamarát z detstva  ...  v pozícii žiadateľa o výrub drevín, žiadateľa o stavebné povolenie, možno zlodej či nájomný vrah. Podľa jedného z mnohých výkladov práva na ochranu osobných údajov – päť oslovených právnikov malo tri právne názory, nesmiete na verejných fórach Ferka Mrkvičku  stotožniť ako  žiadateľa o výrub drevín, žiadateľa o stavebné povolenie či právoplatne odsúdeného zlodeja či nájomného vraha. Vôbec pritom nezáleží na tom, či je to pravda. Pravda, ktorú nekomentujete, iba svoje názory opierate o právoplatné dokumenty vydané správnymi orgánmi či súdmi.


V štáte, v ktorom  medzi obľúbené frázy politikov patria slovné spojenia: boj s korupciou, verejná kontrola, záujem o veci verejné ..., by mali zverejňované rozhodnutia napr. správnych orgánov rozhodujúcich o výruboch drevín, vyzerať nasledovne:

... dáva súhlas podľa § 47, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., na základe žiadosti ............................................................................................. (vybielené údaje) zo dňa 8.10.2012 a miestnej obhliadky dňa 30.10.2012 na výrub ...... :

- 3 ks smrek pichľavý s obvodmi kmeňov vo výške 1,3 m – 110 cm, 109 cm, 87 cm ...  
    
To, že Ferko Mrkvička požiadal o výrub drevín, to, že vôbec existuje, že niekde býva ... musí zostať utajené!

Zdá sa vám to absurdné? Presne k tomuto ma vyzvalo mesto Liptovský Mikuláš po zverejnení článku Krajina pustatina.

1.JPG


List mesta Liptovský Mikuláš z dňa 19.4.2013, ako reakcia na zverejnenie článku Krajina pustatina (16.4.2013). Samotné mesto Liptovský Mikuláš pri poskytnutí predmetného dokumentu údaje v ňom zverejnené nezačiernilo.

Správne konanie alebo administratívne konanie je, podľa slovenského práva, konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb. Správne konanie však často rozhoduje aj o záujme iných dotknutých osôb a inštitúcií,  verejnom záujme širšieho spoločenstva, napr. z hľadiska zelene v mestách, výstavby rôznych objektov v už existujúcej zástavbe a pod.  Výsledkom správneho konanie je rozhodnutie, ktoré je, podľa môjho názoru, verejnou listinou. A ako verejná listina majú všetci jej účastníci, ako aj samotný obsah rozhodnutia, podliehať verejnej kontrole.   

Verejná kontrola, môže byť aj aktom náhodným – spojená s objavením zaujímavého prípadu, kauzy ...  a samotný zákon o ochrane osobných údajov určuje, že zákon sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré boli získané náhodne bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v usporiadanom systéme podľa osobitných kritérií a nie sú ďalej systematicky spracúvané. Napísanie akéhokoľvek článku, stanoviska ... je len veľmi ťažko možné označiť za „systematické spracovanie osobných údajov“. 
 
To, že Ferko Mrkvička požiadal o výrub drevín, je fakt.  To, že Ferko Mrkvička zastupuje napr. bytové spoločenstvo, je fakt? To, že správny orgán vydal rozhodnutie s výrokovou a dôvodovou časťou, je tiež fakt?  Prečo sa potom Ferko Mrkvička skrýva?   Akým spôsobom je zverejnením rozhodnutia správneho orgánu, na základe žiadosti o výrub drevín podanej samotným Ferkom Mrkvičkom,  znížená jeho ľudská dôstojnosť, osobná česť, dobrá povesť  ...? 

Pri utajenom Ferkovi Mrkvičkovi nie je možné zistiť celkový kontext jeho žiadosti o výrub drevín aj v možnom prepojení medzi jeho osobou a orgánom ochrany prírody, ktorý výrub povolil (rodinné vzťahy, stret záujmov ...), realizované náhradné výsadby z hľadiska ich kvality a pozemkov na ktorých boli umiestnené ...  Je znemožnená akákoľvek verejná kontrola a, podľa môjho názoru, zverejňovanie rozhodnutí  správnych orgánov či súdov, v tejto podobe, je iba fraškou a nie sprístupňovaním informácií.

Je zaujímavé, že orgány štátu rovnako dôrazne neriešia stret záujmov v obciach a mestách, kde napr. pri výruboch drevín vystupujú tieto ako žiadatelia o výrub, napr. investičné oddelenie,  a zároveň ako orgán ochrany prírody. Taktiež nikto nerieši spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín a adekvátnosť náhradných výsadieb (8 vyrúbaných stromov s priemerným obvodom kmeňa okolo 100 cm  = 10 kríkov náhradnej výsadby).

Je taktiež pozoruhodné, že nikoho nezaujíma nezverejňovanie začatých konaní o výruboch drevín v stovkách obcí,  nerešpektovanie povinných lehôt zverejňovania a „záhadné“ miznutie oznámení z internetových stránok. Už pri zbežnom prezretí portálov miest je zrejmé, že časť miest zverejňuje minimálne  informácie o začatých konania o výruboch drevín, iné mestá pritom zverejňujú rozsiahle informácie vrátane osobných údajov žiadateľov o výrub drevín. Aký je potom výklad práva?      

Témou dňa je však dôsledné utajenie totožnosti Ferka Mrkvičku.

Toho Ferka Mrkvičku, ktorého meno figuruje v telefónom zozname a na dverách bytového domu, migruje medzi rôznymi databázami obchodných spoločností, nachádza sa na poštových obálkach vyhodených do komunálneho odpadu  ...

... a najväčším bonzákom jeho totožnosti je jeho vlastná poštová schránka, ktorá celé roky do sveta kričí Ferko Mrkvička, Ferko Mrkvička, Ferko Mrkvička  ...        

      
P.S: Meno a priezvisko Ferko Mrkvička, použité v tomto článku, je fiktívne. Kontext článku sa nevzťahuje k žiadnej reálnej osobe s týmto menom a priezviskom.    
         

Kontext:

Čl.19 Ústavy SR:

(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.

(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

(3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov:

Ochrana údajov patrí do oblasti základných ľudských práv a slobôd. Účelom tejto ochrany je chrániť práva a slobody každého, koho osobné údaje sa na našom území spracovávajú alebo sa majú spracúvať v zahraničí.

Tento zákon sa vzťahuje na

- orgány štátnej správy,
- orgány územnej samosprávy,
- iné orgány verejnej moci, ako aj
- na ostatné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, určujú účel a prostriedky spracúvania alebo poskytujú osobné údaje na spracúvanie.

Tento zákon sa vzťahuje na osobné údaje systematicky spracúvané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkamispracúvania alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo sú určené na spracúvanie v informačnom systéme.

Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu osobných údajov, ktoré

- spracúva fyzická osoba pre vlastnú potrebu v rámci výlučne osobných alebo domácich činností, ako je vedenie osobného adresára alebo korešpondencia,
- boli získané náhodne bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v usporiadanom systéme podľa osobitných kritérií a nie sú ďalej systematicky spracúvané.

Vyhláška MSSR č. 482/2011 o zverejňovaní súdnych rozhodnutí – údaje, ktoré nesmú byť zverejnené:

- rodné číslo;
- dátum narodenia; 
- číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť osoby;
- bydlisko;
- telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, adresa internetového protokolu (IP), URL adresa;
- názov a kód banky alebo pobočky zahraničnej banky, číslo bankového účtu, názov účtu, IBAN, číslo klienta;
- označenie katastrálneho územia;
- číslo listu vlastníctva;
- utajované skutočnosti a obchodné tajomstvo;
- meno a priezvisko fyzickej osoby,
- mená a priezviská zákonných zástupcov účastníkov a strán v konaní a opatrovníkov účastníkov konania, strán v konaní, iných osôb zúčastnených na konaní.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

BRATISLAVA

Predvolebná diskusia SME: Ako vidia Bratislavu Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý

Kam by mal Bratislavský samosprávny kraj smerovať? Sledujte SME Naživo.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

SVET

Café Európa: Európa po nemeckých voľbách

Aký dopad budú mať voľby v Nemecku na Európu i Slovensko? Sledujte diskusiu naživo.


Už ste čítali?