Ochrana prírody na slovenský spôsob

Autor: Rudolf Pado | 30.4.2013 o 15:02 | (upravené 30.4.2013 o 15:09) Karma článku: 9,50 | Prečítané:  596x

Vláda SR a Ministerstvo životného prostredia SR vysielajú smerom k verejnosti signál o tom, že sú otvorení pre akúkoľvek verejnú diskusiu k rôznym témam spoločenského života. Aká je však realita? Okrem faktu, že do rôznych komisií, poradných orgánov ... sa dostanú vždy len vyvolení „odborníci“,  príkladom „akože diskusie“ je  Ministerstvom životného prostredia SR zverejnený návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny.

Už cesta k predmetnému dokumentu, pripomínajúca svojou dĺžkou výstup na Slavkovský štít, veľa napovedá o tom, aký je záujem ministerstva, aby tento dokument čítalo a pripomienkovalo čo najviac občanov SR:

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/priprava-navrhu-noveho-zakona-ochrane-prirody-krajiny/pracovna-skupina-ochranu-prirody/navrh-novely-zakona-c-543-2002-z-z-ochrane-prirody-krajiny.html

A obsah?

Už zbežné prečítanie návrhu odhalí niekoľko bodov, ktoré zreteľne dokumentujú „ o čo v zákone ide“. Ochrana prírody a krajiny to zrejme nebude.    


Bod 45.

V § 47 odsek 4 znie:

„(4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje

a) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m²,

b) na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách,76a) ...“

Poznámka pod čiarou k odkazu 76a znie:

„76a) Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“

Komentár:

Zvýšenie obvodu kmeňov stromov pri ktorých je v prípade výrubu potrebný súhlas orgánu ochrany prírody zo súčasných 40 cm na 80 cm a úplne zrušenie potreby takýchto súhlasov  pre ovocné sady a záhrady, povedie k ďalšej masívnej likvidácii zelene v mestách a obciach. Už súčasná  dikcia zákona viedla k rozsiahlym výrubom, preto odborníci venujúci sa danej problematike navrhovali dokonca zníženie obvodu kmeňa stromu podliehajúceho povoľovaciemu konaniu zo 40 cm na 15 cm.          


Bod 58.

V § 56 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Použitie výsledkov výskumu je pre účely tohto zákona možné, len ak došlo k uzavretiu dohody alebo ak rozhodol orgán ochrany prírody.“

Komentár:

Ide o obmedzovanie vedeckého výskumu a zjavnú brzdu pre zverejňovanie relevantných vedeckých poznatkov o vývoji jednotlivých zložiek životného prostredia v príslušnom území. Kedykoľvek nebudú ministerstvu nezávislé výsledky výskumu vyhovovať, tak nájde jediného vlastníka pozemku, ktorý nesúhlasí s použitím predmetných dát a tieto nebude možné použiť. Pri rozdrobenosti vlastníckych vzťahov v SR je táto blokácia viac než pravdepodobná. Nehovoriac o výskumoch ako je napr. telemetria sťahovavých vtákov, ktorá bude vyžadovať súhlasy na transekte o dĺžke stoviek kilometrov.        


Bod 61.

㤠58a
Sprievodcovská činnosť v chránených územiach

(1) Sprievodcovskou činnosťou v chránených územiach sa rozumie vedenie a
sprevádzanie osôb v chránených územiach za účelom podávania odborného výkladu
o prírodných hodnotách chráneného územia a spôsobe ich ochrany podľa tohto zákona. Vykonávanie činnosti na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu 86b) neoprávňuje na sprievodcovskú činnosť v chránených územiach.

(2) Sprievodcovskú činnosť v chránených územiach vykonáva organizácia ochrany
prírody prostredníctvom ňou poverených zamestnancov.

(3) Na osoby vedené a sprevádzané osobou vykonávajúcou sprievodcovskú činnosť
v chránených územiach sa zákaz podľa § 14 ods. 1 písm. c), § 15 ods. 1 písm. a) a § 16 ods.1 písm. a) pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce nevzťahuje.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 86b znie:

„86b) Príloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“


Komentár:

Podľa tohto návrhu by sprievodcovskú službu mohli vykonávať len pracovníci Štátnej ochrany prírody SR. Toto ustanovenie, ktoré sa v tomto znení vzťahuje aj na sprevádzanie  spojené s odborným výkladom po turistických chodníkoch prechádzajúcich chránenými územiami, je v rozpore s jedným so základných princípov EÚ – princípom voľného trhu.  


A tak, milí moji spoluobčania, ak máte v okolí ešte nejaký hrubší strom, choďte ho čo najskôr objať. Ak ste vedecký pracovník, skúste stihnúť najbližšie uzávierky v odborných periodikách. Ak máte živnosť na konzultačnú činnosť, sprievodcovstvo ..., obzrite sa po niečom inom. V tejto krajine sú trvalo udržateľný rozvoj, ako aj ochrana prírody a krajiny, iba frázami v texte Ústavy SR.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Sagan: Bol som zmierený s tým, že nevyhrám

Slovenský cyklista dokázal to, čo sa ešte nikdy nikomu nepodarilo.


Už ste čítali?