Okres Trebišov

Autor: Rudolf Pado | 20.5.2013 o 9:36 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  315x

Analýza odpadového hospodárstva v obciach Košického kraja. Začiatkom januára 2013 požiadalo Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) obce v okrese Trebišov o poskytnutie informácií o odpadovom hospodárstve. Do polovice marca 7 obcí neposkytlo OZ TATRY žiadne informácie, a to ani na základe odvolania.

Na základe poskytnutých informácií boli zistené nasledovné skutočnosti v okrese Trebišov:   

80% obcí (60 zo 75 obcí) nemá ani jedného zamestnanca s kvalifikačnými predpokladmi podľa vyhlášky MŽP  SR č. 462/2004 Z. z.

58,68% obcí (31/75) nemá všeobecne – záväzné nariadenie (VZN) o odpadoch a drobných stavebných odpadoch, ktoré  je v zmysle zákona o odpadoch povinným dokumentom. Časť obcí vydáva za takýto dokument VZN o miestnych daniach a poplatkoch za odpady.   

58,68% obcí (31/75) nevie hodnoverne preukázať organizovanie zberu nebezpečných a objemných odpadov, a to min. 2-krát ročne, ako to požaduje zákon o odpadoch.    

Už niekoľko rokov majú mať obce zavedený funkčný systém triedenia papiera, plastov, kovov a skla. 38,67% obcí (29/75) v okrese Trebišov nemá zavedený zber papiera, 38,67% (29/75) skla,  37,33% (28/75) plastov a 57,33% (43/75) kovov.

74,67% (56/75) obcí nevie spoľahlivo preukázať zhodnocovanie zeleného odpadu a iba 10,67% obcí (8/75), podľa dostupných dokumentov,  prevádzkuje kompostovisko do 10 t ročnej produkcie odpadu, ktoré predstavuje ideálne riešenie pre malé obce. Zneškodňovanie – spaľovanie alebo skládkovanie – tzv. zeleného odpadu je pritom zakázané od roku 2006.  

16% obcí (12/75)  malo k 1. januáru 2013 zavedený zber biologicky rozložiteľných odpadov v zmysle Stratégie obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na  skládky odpadu.  

Miera triedenia odpadov v jednotlivých obciach okresu Trebišov sa v roku 2009 pohybovala od 0,44% do 93,32%,  v roku 2010 od 0,40% do 90,17%, v roku 2011 od 0,38% do 87,09% a v roku 2012 od 0,67% do 89,68%.

80% obcí (60/75) v rokoch 2009 – 2012 neinvestovalo do propagácie triedeného zberu odpadu žiadne finančné prostriedky. Vyčíslený objem finančných prostriedkov vynaložených na  propagáciu triedeného zberu odpadu v okrese Trebišov v rokoch 2009 – 2012 dosiahol sumu 8 443,39 eur.      

Priemerné náklady odpadového hospodárstva sa v obciach okresu Trebišov pohybovali v roku 2009 v intervale od  1,31 do 33,24 eur, ročný poplatok za odpady na obyvateľa  od  2,21 do 34,52 eur. Pomer poplatkov a nákladov sa v jednotlivých obciach okresu pohyboval od  0,16 do 5,71. Iba 36% obcí (27/75) hospodárilo s vyrovnaným alebo prebytkovým rozpočtom odpadového hospodárstva. Ostatné obce vyberali nedostatočné poplatky za odpady a odpadové hospodárstvo dotovali.

Priemerné náklady odpadového hospodárstva sa v obciach okresu Trebišov pohybovali v roku 2010 v intervale od  1,39 do 32,38 eur, ročný poplatok za odpady na obyvateľa  od  2,51 do 34,52 eur. Pomer poplatkov a nákladov sa v jednotlivých obciach okresu pohyboval od 0,18 do 5,33. Iba 41,33% (31/75) hospodárilo s vyrovnaným alebo prebytkovým rozpočtom odpadového hospodárstva. Ostatné obce vyberali nedostatočné poplatky za odpady a odpadové hospodárstvo dotovali.

Priemerné náklady odpadového hospodárstva sa v obciach okresu Trebišov pohybovali v roku 2011 v intervale od 1,92 do 33,60 eur, ročný poplatok za odpady na obyvateľa  od  3,00 do 34,52 eur. Pomer poplatkov a nákladov sa v jednotlivých obciach okresu pohyboval od  0,23 do 8,36. Iba 36% obcí (27/75) hospodárilo s vyrovnaným alebo prebytkovým rozpočtom odpadového hospodárstva. Ostatné obce vyberali nedostatočné poplatky za odpady a odpadové hospodárstvo dotovali.

Priemerné náklady odpadového hospodárstva sa v obciach okresu Trebišov pohybovali v roku 2012 v intervale od  1,99 do 35,32 eur, ročný poplatok za odpady na obyvateľa  od  3,20 do 34,52 eur. Pomer poplatkov a nákladov sa v jednotlivých obciach okresu pohyboval od  0,26 do 6,47. Iba 36% obcí (27/75) hospodárilo s vyrovnaným alebo prebytkovým rozpočtom odpadového hospodárstva. Ostatné obce vyberali nedostatočné poplatky za odpady a odpadové hospodárstvo dotovali.

V obciach okresu Trebišov bolo v roku 2009 oznámených 15 nelegálnych skládok odpadu, z toho 14 nepovinnými osobami a 47 skládok bolo odstránených. Na zneškodnenie nelegálnych skládok odpadu použili obce  8 086,93 eur, pričom uložili sankcie vo výške iba 282,00 eur.   

V obciach okresu Trebišov bolo v roku 2010 oznámených 12 nelegálnych skládok odpadu, z toho 11 nepovinnými osobami a 42 skládok bolo odstránených. Na zneškodnenie nelegálnych skládok odpadu použili obce  6 963,72 eur, pričom uložili sankcie vo výške iba 180,00 eur.   

V obciach okresu Trebišov bolo v roku 2011 oznámených 28 nelegálnych skládok odpadu, z toho 26 nepovinnými osobami a 63 skládok bolo odstránených. Na zneškodnenie nelegálnych skládok odpadu použili obce 7 845,89 eur, pričom uložili sankcie vo výške iba 346,00 eur.   

V obciach okresu Trebišov bolo v roku 2012 oznámených 27 nelegálnych skládok odpadu, z toho 23 nepovinnými osobami a 59 skládok bolo odstránených. Na zneškodnenie nelegálnych skládok odpadu použili obce  10 696,75 eur, pričom uložili sankcie vo výške iba 50,00 eur.   

80% obcí (60/75) v okrese Trebišov nepozná aplikáciu pre oznamovanie  nelegálnych skládok odpadov TrashOut. Tieto zistenia sú v rozpore s tvrdením Ministerstva životného prostredia SR, že aplikácia je účinným nástrojom pre riešenie problematiky nelegálnych skládok odpadov. OZ TATRY už v minulosti zistilo, že ani väčšina obvodných úradov životného prostredia nemá o aplikácii TrashOut vedomosť, resp. nevidí dôvod aby údaje v aplikácii pokladali za oznámenie nelegálne uloženého odpadu spĺňajúce náležitosti zákona o správnom konaní a zákona o odpadoch. 
 
Poznatky OZ TATRY z okresu Trebišov preukazujú závažné a kontrolnými orgánmi nepochopiteľne a dlhodobo prehliadané nedostatky v jednotlivých obciach. 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?