Kto a prečo likviduje občiansku spoločnosť na Podbrezinách?

Autor: Rudolf Pado | 21.5.2014 o 15:50 | Karma článku: 4,54 | Prečítané:  879x

Žijem na sídl. Podbreziny od roku 1998. Celé roky som sa z okna bytového domu pozeral na vyprázdnené verejné priestranstva s nulovou pridanou hodnotou, pasivitu spoluobčanov  a neviditeľnosť práce mestských poslancov. Vyznávajúc filozofické posolstvo významného českého popularizátora vedy Václava Cíleka – „Krajina je obrazom ľudí, ktorí ju obývajú“ – som sa niekedy začiatkom roka 2010 rozhodol pre zmenu. Tak vznikol projekt Zelená oáza pri vode.

Základná filozofia projektu - vytvorenie centrálnej zelenej kostry sídliska s lavičkami a postupne aj s ďalšou infraštruktúrou, ktorá by jeho obyvateľom umožňovala príjemný relax, meditáciu a vzdelávanie sa, vychádzala z veľkého projektu Regenerácia sídliska Podbreziny, v ktorom boli veľmi rozumne a vyvážene  riešené  všetky atribúty obytnej zóny - parkovanie, zeleň, atď.      

Projekt Zelená oáza pri vode sa stretol s nadšením architektov  - Pavla Bobáka a Stanislava Barényiho a pochopením zo strany vedenia mesta na čele s p. primátorom Jánom Blcháčom. 

Od roku 2010 som inicioval, riadil a fyzicky odpracoval, bez akýchkoľvek nárokov na finančnú odmenu,  tri realizačné fázy projektu. A nielen to. Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) získalo z nadačných zdrojov resp. investovalo z vlastných zdrojov do Zelenej oázy pri vode  cca 16 000 eur, ďalších cca 10 000 eur bolo investovaných do  projektov spojených s areálom školy resp. skvalitnením výchovno – vzdelávacieho procesu na ZŠ Janka Kráľa. Spolu s projektom Park pátra Linčovského, išlo o 8 projektov, ktoré boli finančne a teda aj materiálno – technický zabezpečené práve OZ TATRY.

Aj keď sa prvej fázy projektu Zelená oáza pri vode, počas septembra 2010, zúčastnili  žiaci zo ZŠ Janka Kráľa, študenti z Gymnázia M. M. Hodžu a Strednej odbornej školy polytechnickej, iba s prvou menovanou školou sa podarilo nadviazať dlhodobú neformálnu spoluprácu, ktorá na princípe win-win pretrváva do dnešných dní. Rozhodujúcu zásluhu na tom má predovšetkým riaditeľ školy p. Július Lichardus.

Aj keď škola významným spôsobom, cez rôzne dobrovoľnícke aktivity (Deň dobrovoľníctva, Naše mesto) pomáhala OZ TATRY s údržbou sídliskovej zelene, mnohé, najmä v letnom období, si  vyžadovalo moje osobné  nasadenie na úkor voľného času. Napriek tomu, že v meste Liptovský Mikuláš pôsobí organizácia zodpovedná za údržbu zelene, musel som, počas horúceho leta 2012, predovšetkým v ranných hodinách, vynosiť zo Smrečianky  cca 14 000 vedier vody určených k polievaniu stromov a krovín. Výzva OZ TATRY smerom k obyvateľom sídliska, aby sa títo individuálne zapojili do polievania stromov a krovín, sa stretla s nulovým ohlasom.  Aj týmto spôsobom dokumentovali obyvatelia sídliska  svoj záujem o prostredie v ktorom žijú.   

Zásadný zlom však nastal po ostatných komunálnych voľbách.

OZ TATRY, počas novembra 2011, vypovedalo mestu Liptovský  Mikuláš  Memorandum o spolupráci ... , na čo radnica reagovala jednostrannou interpretáciou tohto aktu v mestských médiách. Odopieranie práva na adekvátnu odpoveď riešila aj Tlačová rada SR.     

Následne sa pokúsilo OZ TATRY dostať Zelenú oázu pri vode  do svojej starostlivosti, čo nám garantovala aj platná Zmluva o výpožičke. Mesto Liptovský Mikuláš zmluvu ignorovalo.  
              
Mesto zamietlo aj niekoľko mesiacov pripravovanú dohodu „o starostlivosti o tento priestor“ – po značnom zdržovaní podpísania tejto dohody pripravenej po stretnutí s našimi právnikmi, nám bolo stroho oznámené, že „nie je dôvod na podpísanie dohody nakoľko o zeleň v meste sa starajú Verejnoprospešné služby“. 

S odretými ušami  sa nám podarilo realizovať III. etapu Zelenej oázy pri vode, a potom nabrali udalosti pomerne jednoznačný spád:

Zo strany mesta aj poslancov MsZ začali obštrukcie voči pokračovaniu projektu.  Argumenty? „Občania Podbrezín už nechcú ďalšiu zeleň a lavičky ... , vzniká konflikt s majiteľmi psov ...   ...“.      

Dňa 11.3.2013 sme dostali tento e-mail od poslanca MsZ Liptovský Mikuláš: 

Vážený pán Pado,
 
 
aj keď pôvodný mail nebol adresovaný aj mne, dovolím  si naň zareagovať 
v mene poslaneckého klubu Podbreziny.
 
Poslanecký klub Podbreziny prerokovával návrh zelenej oázy na horných 
Podbrezinách. Snažili sme sa na to pozrieť komplexnejšie, brali sme do 
úvahy návrh vášho združenia, stanovisko odborných pracovníkov MsÚ, VPS, 
získané podnety a názory občanov i finančné náklady na dosiahnutie cieľa 
– skvalitnenie života občanov Podbrezín.
 
Všetci sme sa zhodli na tom, že Vami predložený návrh je zaujímavý, má ale aj nedostatky /o.i. došlo by ku narušeniu vzťahu medzi  psíčkármi a 
ostatnými občanmi, veľká zahustenosť územia a i./ a podľa vyjadrenia 
pracovníkov MsÚ sa dá zámer skvalitňovania života občanov sídliska 
dosiahnuť lacnejšie.
 
Oceňujeme aktivity Vášho združenia a sme radi, že sa nám spoločne darí 
niečo budovať - zlepšovať a skrášľovať Podbreziny.
 
Upozornili sme na časť sídliska „za vodou“, kde vidíme potrebu a 
priestor na realizáciu podobných projektov, akými sa zaoberáte.
 
Verím, že sa Vám spolu so zodpovednými pracovníkmi mesta a v prípade 
Vášho záujmu aj s Poslaneckým klubom Podbreziny,  podarí zrealizovať 
nové projekty.
 
 
S pozdravom
  
                                                Ing. Dušan Vinčur
                                                     Predseda
                                                                                                Poslanecký klub Podbreziny

          
Z obsahovou stránkou tohto e-mailu by som mohol dlho polemizovať. 

Novej situácii sme sa prispôsobili a projektovo sme začali riešiť úsek Podbrezín „za vodou“ – od Domova sociálnych služieb až po cintorín. Tento úsek sme si rozdelili na 4 fázy (úseky) a začali hľadať finančné zdroje pre realizáciu tohto zámeru. 

V grantovom programe Zelené oázy 2014 sme sa spomedzi viac než 300 podaných projektov dostali do II. kola a existovala reálna šanca získania cca 5 000 eur. Taktiež v iných grantových programoch sme boli na dobrej ceste k získaniu finančných zdrojov (cca 3 – 4 000 eur).

Nakoľko k realizácii projektu (-ov) bol potrebný súhlas mesta Liptovský Mikuláš, zaslal sme projekty („Zelená oáza pri vode“, „Parčík na rohu“) elektronickou poštou pracovníčke MÚ Liptovský Mikuláš p. Kormaníkovej a požiadali ju o sprostredkovanie potrebných súhlasov. 

Od Ing. Ivety Klepáčovej, ktorá má na starosti na MÚ práve problematiku životného prostredia (toto stanovisku vzniklo s plným vedomím viceprimátora Ing. Jozefa Repaský) sme dostali nasledovné stanovisko:

Nakoľko OZ TATRY vyžaduje nielen súhlas s už predloženou žiadosťou, ale aj aktívny podiel mesta na realizácii projektu, nesúhlasíme s uvedenou žiadosťou.

Aj keď odôvodnenie nemusíme dávať, je nasledovné:

1.    Predložená žiadosť nebola vopred konzultovaná s mestom a projekt preto navrhuje výsadbu v časti na stavebnom pozemku, kde je neprijateľná výsadba, v časti vzhľadom k existujúcim sieťam je navrhovaný počet drevín, ktorý nevojde do daného územia. Keďže úprava už podanej žiadosti neprichádza do úvahy, s takto podaným projektom z odborného hľadiska nie je možné súhlasiť.

2.    Žiadosť bola prejednaná v komisii životného prostredia a zdravia, kde členovia komisie síce privítali aktivitu v tejto lokalite, zároveň však namietali, že finančná požiadavka pre daný projekt nie je schválená v rozpočte. Odporučili požiadať o stanovisko poslancov za Podbreziny.

Nakoľko OZ TATRY nežiadalo žiadnu finančnú podporu (aktívny podiel nerovná sa finančné prostriedky) voči interpretácii našej žiadosti sme sa odvolali. Nikto z mesta Liptovský Mikuláš však na naše vysvetlenia už nereagoval. Na e-maily nereagovali ani poslanci za Podbreziny – p. Čefo a p. Vinčur, ktorých sme požiadali  o pomoc.  

Pôvodný e-mail OZ TATRY:

  Vazena pani Kormanikova,

V minulosti sme sa pracovne stretli a preto som si dovolil obratit sa na Vas s nasledovnym:  

OZ TATRY sa uchadzalo o financnu podporu projektu v grantovom programe „Zelene oazy 2014“. Projekt je zamerany na dalsie zveladovanie sidl. Podbreziny.           

Nadacia Ekopolis nam dna 21.01.2014 oznamila, ze nas projekt – Zelena oaza za vodou – postupil do II. kola grantoveho programu „Zelene oazy 2014“ (postupilo 69 projektov z 312 predlozenych,  http://www.ekopolis.sk/novinky/581-program-zelene-oazy-vysledky-.html ). 

OZ TATRY predlozi projekt do II. kola grantoveho programu len v pripade suhlasu mesta Liptovsky Mikulas a aktivnom podiele mesta na realizacii projektu, nakolko: 

•    Uz v minulosti sme na tejto strane Smrecianky nedokazali identifikovat s Ing. Bobakom inzinierske siete, ktorych smerovanie je dokonca vyznacene na okolitych bytovkach. 

•    Sucastou priloh projektu je:    

-    Vyhlásenie miestnej samosprávy o podpore projektu  a spolupráci (nepovinne).  
-    Vyhlásenie vlastníka priestranstva o súhlase so zámerom. 

•    Nakolko tieto komunitne projekty manazujem bez naroku na akykolvek honorar (vid. rozpocet), v prospech obyvatelov sidliska, nie je ich realizacia pre mna zivotne dolezita z hladiska mojho prijmu t. j. ide len opracu naviac, stresy ... , nemam preto dalej zaujem stresovat sa pre veci na ktorych mestu nezalezi. 

•    Projekt vychadzal aj z meilu poslanca vincura z januara 2013, ktory je  v projekte citovany. 

OZ TATRY nebude projekt spoufinancovat (OZ TATRY nebude financovsat z vlastneho rozpoctu a rezerv verejnoprospesne aktivity urcene pre obyvatelov mesta) a tak jeho rozpocet bude 4 978 eur a v tejto vyske bude ziadana dotacia od Nadacie Ekopolis.  Je zrejme, ze tajkto podstaveny rozpocet znebyhodnuje projekt v II. kole, ale nas postoj je nemenny. Uz v povodnej ziadosti deklarujeme, ze nedisponujeme fin. zdrojmi pre dofinancovanie projektu v plnom rozsahu.    

Za tieto finacne prostredky je mozne „zrevitalizovat“ I. a II. usek lokality „za vodou“ – od domova soci. sluzieb  po ulicu Kemi:
•    16 stromov,
•    1 – 2 záhony (100 krovín)
•    7 ks lavičiek. 

     Vazena pani Kormanikova,

ako iste viete, nase vztahy s oddelenim ZP ... MU Liptovsky Mikulas su natolko „chladne“, ze neumoznuju akokolvek rozumnu diskusiu.

Preto Vas tymto prosime o sprostredkovanie dohody ci nedohody ohladne predmetneho projektu ako to bolo naznacene vyssie. V pripade dohody bude projekt dopracovany a doplneny o podklady mesta (nakresy, ...) +    bude nutne obratom zaslat:
 
-    Vyhlásenie miestnej samosprávy o podpore projektu  a spolupráci (nepovinne).  
-    Vyhlásenie vlastníka priestranstva o súhlase so zámerom. 

Vzhladom k inym pracovnym uloham si Vas dovolujem poziadat o stanovisko mesta do 24.01.2014.


V prilohe sa nachadza:

-    projekt
-    oznamenie Nadacie Ekopolis    

Vopred Vam dakujem za Vas cas.  
    
 S pozdravom 

          Mgr. Rudolf Pado, predseda a projektovy manazer OZ TATRY 

   
A nakoniec zhrnutie niekoľkých paradoxov:

Pán Vinčur, poslanec za Podbreziny, najprv niečo odporúča (e-mail z januára 2013) a potom to nepodporí (žiadna reakcia na e-mail z roku 2014). Aj ostatní poslanci za Podbreziny nás potrebujú iba ku komunálnym voľbám. 

Na mieste, kde sme navrhovali umiestnenie stromov my a nebolo to vhodné, boli v úseku od mosta na ul. Kemi po Domov sociálnych služieb stromy zasadené (máj 2014). Akoby ste to slušne nazvali? Vykrádanie nápadov?  

Z prostredia MÚ Liptovský Mikuláš sa neustále anonymne šíri, že ľudia „niečo nechcú“ (zeleň , lavičky ...), pri bežných rozhovoroch s občanmi na ulici však zisťujem niečo iné.     

V roku, v ktorom mesto Liptovský Mikuláš nemá peniaze, boli pridelené lyžiarskemu klubu na obnovu lyžovania na Podbrezinách finančné prostriedky vo výške 15 000 eur. Aký dlhý čas sa tu lyžovalo?  

Takto teda vyzerá „zákulisie“ (ne)realizácie rôznych  občiansky projektov, ktorých výsledky (ne)vidia občania mesta či priamo sídl. Podbreziny.   


Mesto Liptovský Mikuláš, pracovníci MÚ a aj poslanci MsZ majú zrejme vo veciach jasno: k verejnej politike nepotrebujú verejnosť. Spomeňte si na to pri najbližších komunálnych voľbách.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Podnikajú na hranici prežitia. V kráľovstve polievok sa držková nevarí

Do niekoľkých hrncov naložili dvaja Bratislavčania svojho tvorivého ducha i značnú časť finančných úspor.

KOMENTÁRE

Pravda a láska stoja na našej strane

Môj manžel a ja, na túto frázu si aj po vyše dvoch rokoch manželstva stále zvykám.

ŠPORT

Ramsay uzemnil aj Cháru. Nie som demokrat, tvrdí Kanaďan

Som fajn chlapík, keď hráči robia to, čo im poviem, hovorí nový tréner reprezentácie.


Už ste čítali?