Posledný výstrel(ok) ministra Žigu

Autor: Rudolf Pado | 16.6.2016 o 6:00 | (upravené 4.11.2016 o 11:15) Karma článku: 5,31 | Prečítané:  1331x

Počas mája 2013 zdôvodnil vtedajší minister životného prostredia SR Peter Žiga nekonanie úradov vo veci oznámených nelegálnych skládok odpadov prostredníctvom aplikácie TrashOut dnes už legendárnou vetou:

„Projekt je samostatnou podnikateľskou aktivitou mimo rezortu životného prostredia.“  

To mu však v roku 2016 nebránilo podpísať, dva týždne po voľbách do NR SR, pre TrashOut, n. f.  dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 58 000 eur.        

   

Začiatkom roka 2012 bola uvedená do prevádzky aplikácia TrashOut , ktorej cieľom bolo „lokalizovať a nahlásiť všetky nelegálne skládky“

Partnerom projektu bolo a je aj Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré predmetnú aplikáciu propagovalo na internetovej stránke ministerstva, ako aj v rôznych tlačových správach, napr. v rámci akcie  “Vyčistime si Slovensko”„Počas dnešného otvorenia akcie predstavil minister Nagy zároveň aj novú mobilnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej môžu ľudia ohlasovať nelegálne čierne skládky. Skládku odfotia, odhadnú množstvo odpadu, jeho druh a odošlú správou cez mobil. Takáto obrazová správa následne putuje na ministerstvo životného prostredia, odkiaľ sa prepošle na príslušnú inšpekciu životného prostredia a obvodný úrad životného prostredia. Tu si už pracovníci s nelegálnou skládkou poradia. "Oznámenie bude mať rovnakú váhu ako písomné podanie," priblížil Nagy. Ľudia si zároveň môžu zvoliť aj anonymnú formu ohlásenia skládky.““

OZ TATRY od začiatku prevádzkovania aplikácie upozorňovalo na fakt, že TrashOut nemá oporu v zákonoch SR, predovšetkým v zákone o správnom konaní a zákone o odpadoch. V orgazmistickom celospoločenskom opojení pripomínajúcom otváranie miestneho JRD v roku 1952 sme boli jediným triezvo uvažujúcim subjektom, ktorého tvrdenia sa opierali o dlhodobú systematickú prácu a reálne skúseností s (ne)konaním štátnej či verejnej správy.    

Ministerstvo životného prostredia SR tuto argumentáciu poprelo, čoho dôkazom je aj článok v denníku Sme z dňa 22.11.2012 – „Nahlásili ste skládku cez telefón? Úrady to zrejme odignorujú“ , v ktorom hovorca ministerstva Maroš Stano, okrem iného, uviedol:  " ...  ministerstvo si podľa neho uvedomuje niektoré komunikačné a praktické problémy a postupne ich vraj rieši. Spochybňovanie aktivity občanov, či už pri nahlasovaní, alebo odstraňovaní nelegálnych skládok, je však veľmi zlá cesta ...“

Čas plynul ...

Kým naivní občania SR vymasírovaní intenzívnou PR kampaňou – presvedčení o tom, že klikaním na displej mobilu sa dá zmeniť svet   –  ohlasovali jednu skládku za druhou, kým autori aplikácie hompáľali nohami na  vlastnom obláčku plnom naivity a vytrvalého popierania reality zbierajúc programátorské či „star-up“ ceny, nad aplikáciou TrashOut sa zaťahovali čierne mraky.

Z celého Slovenska sa kopili správy o tom, že štátna a verejná správa, v rozpore s tvrdeniami Ministerstva životného prostredia SR sa výstupmi aplikácie TrashOut vôbec nezaoberá.

V roku 2013, pod tlakom okresných úradov životného prostredia, ktorým ohlasovanie nelegálnych skládok odpadov nevyhovovalo (prečo asi?), prišlo legendárne vyhlásenie ministra životného prostredia SR  Petra Žigu a priznanie ministerstva, že aplikácia TrashOut nielenže nemá oporu v zákone o správnom konaní, ale údaje v nej uvedené – vygenerované samotnou aplikáciou – sú pre úrady absolútne nedostatočné po formálnej či obsahovej stránke. Presne to isté tvrdilo OZ TATRY už v roku 2012 pri euforickej mediálnej hystérií spojenej s uvádzaním projektu do života.

Akú dôležitosť  pripisuje aplikácií verejná správa – obce, ktoré sú povinné podľa zákona o odpadoch nelegálne skládky riešiť -  ukázala „Analýza odpadového hospodárstva v obciach Košického kraja“ (OZ TATRY, 2013), ktorá  sa týkala  461 obcí.  Aplikáciu TrashOut nepoznalo 75 % obcí v okrese Gelnica, takmer 70 %  v okrese Košice­-okolie, takmer 88  % v okrese Michalovce, vyše 90 % v okrese Rožňava, asi 73 %  v okrese Spišská Nová Ves a 80 % percent obcí v okrese Trebišov. Nepoznali ju dokonca ani v krajskom meste Košice.

Napriek hore uvedeným skutočnostiam OZ TATRY - v rokoch 2012 až 2014  - vyvinulo enormné úsilie v snahe  „spriechodniť“ aplikáciu, aby výstupy v nej zverejnené nevyšli nazmar. Organizácia, ktorá aplikáciu nevymyslela a neprevádzkovala bojovala za ňu viac než  od reality odtrhnutí programátori či alibistickí štátni úradníci.  Popritom sme mapovali ďalšie skládky v teréne a podávali písomné podnety, ktoré boli v súlade s platnými právnymi predpismi SR.     

Úsilie spojené so značnými časovými a finančnými nákladmi – týkajúce sa TrashOut –  však narazilo na bariéru obštrukcii, výhovoriek, účelového nekonania na strane štátnej správy životného prostredia a obcí odvolávajúcich sa často na „usmernenie“ vydané MŽP SR.  Legálnosť týchto obštrukcií ako na bežiacom páse potvrdzovali okresné a iné prokuratúry. 

Aj napriek tomuto Matrixu sa podarilo dosiahnuť vyčistenie stoviek občanmi ohlásených lokalít, ale s minimom ich následnej aktualizácie v databáze TrashOut. Za 18 mesiacov sme prebrali vyše 3 000 doporučených listov z úradov, polície, prokuratúr  a zúčastnili sa na vyše 100 policajných vypočutiach a doplneniach výpovede.   

Entrópia systému, chaos ... napriek vynaloženej energii  ...  však každým dňom rástli a  v  databáze aplikácie sa ako nikdy nekončiace  vodné prúdy zlievali tisíce a tisíce ďalších hlásení od občanov z celého Slovenska, ktoré nikto neriešil a ani nebude riešiť ( k 14.06.2016 je ich 5114), neaktualizoval a ani nebude aktualizovať  ... až sme boj so samotnou podstatou štátu a alibizmom autorov aplikácie začiatkom marca 2015 vzdali.  

 

Aplikácia TrashOut je dobrou myšlienkou presadzovanou v zlom štáte (veď ani 900 mil. eur nestačilo na skutočnú informatizáciu spoločnosti), vizuálne zaujímavý program podporeným masívnou PR kampaňou. Tým však výpočet  jej pozitív končí.

Mám za to, že ide o spoločenský veľmi drahú ilúziu. 

O ilúziu – úmyselnú či nevedomú  – že vygenerovanými údajmi sa niekto niekedy bude zaoberať. 

Ide o nebezpečnú formu spochybnenia dlhodobej systematickej práce jednotlivcov a organizácií cestou prenosu riešenia problému do neosobnej, nezákonnej a neúčinnej virtuality. 

Aplikáciu TrashOut preto pokladám za jeden z najväčších podvodov na aktívnych občanoch SR od vzniku samostatného štátu. 

58 000 eur, ktoré za nás všetkých poslal bývalý minister životného prostredia SR Peter Žiga  „samostatnej podnikateľskej aktivite mimo rezortu životného prostredia“, sú finančnou podporou nefunkčného systému (aplikácie), ktorý dlhodobo ignorujú samotní zamestnanci štátnej správy životného prostredia vrátane samotného ministra  a  samosprávy,   čiže neefektívnym a zbytočným plytvaním finančnými prostriedkami štátu.   

A to by aktuálny minister hospodárstva SR mal aspoň tušiť.

 

Doplnené dňa 17.06.2016:

Občianskemu združeniu TATRY bol dňa 16.06.2016 doručený list z MŽP SR podpísaný súčasným ministrom životného prostredia  Lászlóm Solymosom, ktorého obsah len dokumentuje aký chaos vládne okolo aplikácie TrashOut, ako aj na samotnom ministerstve. Z listu vyberáme:

„... Aplikácia TrashOut je projekt zameraný na zber údajov o opustenom odpade (verejnosťou často nazývaný aj ako nelegálna/ čierna skládka odpadov) prostredníctvom prevažne laickej verejnosti bez jasne stanovených pravidiel, ktorý nie je prepojený na systém štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na túto aplikáciu zverejňuje kontakt na svojej webovej stránke a poskytuje metodickú spoluprácu autorom aplikácie prostredníctvom Slovenskej  agentúry životného prostredia. Na webovú stránku ministerstva bol odkaz na aplikáciu TrashOut zverejnený v marci 2012. Projekt je samostatnou podnikateľskou aktivitou mimo rezortu životného prostredia, nikdy nedostali materiálnu alebo finančnú pomoc. Keďže podania z aplikácie TrashOut nespĺňajú zákonné podmienky a vyskytujú sa v nej pojmy, ktoré nie sú zosúladené so zákonom o odpadoch a so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nie je možné tieto podania považovať za podnet v zmysle § 19 správneho poriadku ...“                 

 

Súvisiace články:

Môj príbeh TrashOut 

TrashOut je zatiaľ out 

TrashOut ako od(b)raz spoločnosti 

TrashOut ako od(b)raz spoločnosti II. 

TrashOut – koniec príbehu 

OZ TATRY oznámilo ďalších 600 skládok 

OZ TATRY oznámi úradom vyše 1 100 nelegálnych skládok odpadov 

Ad.: TrashOut nekončí – práve naopak 

Tragikomédia 

Na rázcestí právneho štátu 

Svetielko na konci bezprávia 

Kto spochybňuje TrashOut 

Kde sa stratil právny štát? 

Neviditeľní občania 

TrashOut – priznanie impéria 

ESO nezákonnosť 

ESO ignorant

Čierne skládky a tiež podnety na ne si úradníci často nevšimnú

 

Poznámka na koniec:

Riešenie každého problému, a to nielen v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, je vždy spojené s dlhodobou systematickou, často nevďačnou, únavnou a nedocenenou prácou, nikdy nie s krátkodobými mediálne  zaujímavými výstrelkami, za ktoré ich autori, po vyčerpaní pozornosti a finančných zdrojov, nenesú  žiadnu následnú zodpovednosť.

OZ TATRY saturuje v tejto krajine nečinnosť štátnych a samosprávnych orgánov platených prostredníctvom daní všetkých občanov SR, ako aj rôznych akože ochranárskych inštitúcií.

OZ TATRY, okrem monitoringu realizovaného vlastnými kapacitami, dlhodobo ponúka každému občanovi tejto krajiny, aby sa zapojil do monitoringu životného prostredia (nelegálne skládky odpadov, invázne druhy rastlín, porušovanie zákona o vodách, devastácia stromov v obciach a mestách ...).

Každý občan sa rozhodne – podľa časových a iných obmedzení – či zmapuje iba   k. ú. vlastnej obce, niekoľko okolitých k. ú, mikroregión, okres ... , či sa bude venovať len monitoringu nelegálnych skládok odpadov alebo aj iným témam.

Každá pomoc je vítaná nakoľko „Lepšie je zapáliť maličké svetielko, než preklínať tmu.“

Pri dodržaní pravidiel „hry“ OZ TATRY garantuje každému absolútnu anonymitu a aj to, že na rozdiel od virtuálneho sveta mobilných hlásení sa každým doručeným podkladom budeme zaoberať.

Všetka komunikácia so  „spolupracovníkmi“  prebieha elektronickou poštou.

OZ TATRY vyznáva filozofiu, že ak sa akejkoľvek téme intenzívne, dlhodobo a cieľavedome venuje 10 ľudí, ide o štatistickú odchýlku, aj sa zapojí 100 ľudí, začína to byť zaujímavé napr. pre média, pri 1 000 ľuďoch sa zmení svet okolo nás.   

          

    Doplnené dňa 04.11.2016

E – mail z Ministerstva životného prostredia SR z dňa 09.03.2012 o 16:31 hod:

Vážený pán Pado,

občas si čítam Vaše blogy a sledujem aj Vašu korešpondenciu smerom na ministerstvo ŽP. Viem o Vašej snahe pomôcť životnému prostrediu riešením problematiky čiernych skládok. Aj preto si Vám dovoľujem dať do pozornosti nasledujúcu informáciu.

Po roku Ministerstvo životného prostredia SR opäť odštartovalo akciu Vyčistime si Slovensko. Uvedomujeme si, že toto podujatie má význam len vtedy, pokiaľ sa do upratovania svojho okolia, parkov, brehov potokov, nádvorí, ciest, chodníkov zapojí široká verejnosť – ako tomu bolo aj vlani. Každý, komu záleží na životnom prostredí by mal priložiť ruku k dielu a aj svojimi činmi urobiť niečo pre prírodu. Práve v utorok, 6.marca šlo aj vedenie ministerstva príkladom: http://www.enviro.gov.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2012/tlacove-spravy-marec-2012/minister-odstartoval-mlynskej-doline-akciu-vycistime-si-slovensko.html

Navyše sme pripravili novinku – od včera môže ktokoľvek – aj Vy, nahlásiť prostredníctvom mobilného telefónu Ministerstvu životného prostredia SR čiernu skládku. Po odfotografovaní takejto nelegálnej skládky (prostredníctvom stiahnutej aplikácie TrashOut do mobilného telefónu – zadarmo na www.trashout.sk) je táto fotografia, spolu s GPS súradnicami a ďalšími detailmi automaticky doručená ministerstvu. Po odbornom posúdení nahláseného objektu sa informácia posunie na príslušný obvodný úrad resp. Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorí sa budú danou vecou zaoberať. V súčasnosti je spustená skúšobná pilotná verzia projektu a jej vyhodnotenie je predbežne naplánované na 22. apríla 2012, t.j. na Deň Zeme. V tom čase vyvrcholí aj podujatie Vyčistime si Slovensko.

Ako aktivista v oblasti životného prostredia sám určite dobre viete, že problematika odpadového hospodárstva je behom na dlhé trate, všetky problémy sa nedajú vyriešiť šmahom ruky alebo mávnutím čarovného prútika. Ani Ministerstvo životného prostredia nepozná recept, ktorým by sa tieto problémy odstránili zo dňa na deň. Je tu však snaha zmeniť to.

Veríme, že spoločnými silami.

S pozdravom

Beatrice Hudáková

 

Odbor komunikácie

Ministerstvo životného prostredia

Tel.: 02/59562192

Mobil: +421 905 705313

Mail: hovorca@enviro.gov.sk

Adr.: Nám. Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava

 

 

   

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Vlhová sa dočkala aj na Slovensku. V Jasnej vyhrala obrovský slalom

Slovenská lyžiarka znížila stratu na Gutovú-Behramiovú.

AUTORSKÁ STRANA PETRY PROCHÁZKOVEJ

Ruský Fritzl je po sedemnástich rokoch voľný

A chce predať svoj príbeh. Ich príbeh.


Už ste čítali?