Kto hazarduje so životmi Oravcov?

Autor: Rudolf Pado | 7.7.2016 o 13:31 | (upravené 28.2.2017 o 14:58) Karma článku: 11,28 | Prečítané:  11097x

Podľa čl. 44 Ústavy SR má každý právo na priaznivé životné prostredie.  Na Orave nadobúda táto garancia tragikomické rozmery.  

Už vyše roka masírujú verejnú mienku zaplatení PR žoldnieri, aby  pospolitý  ľud a najmä starostov  dotknutých oravských obcí presvedčili o starostlivo preosievanej pravde nazvanej žoviálne „Otvorene o troske“, ktorá je len ľudovou prezentáciou – obsahovým a vedeckým balastom  –  odborne zložitého  projektu (a problému) „Technologická linka na sanáciu  haldy trosky z výroby ferozliatin, OFZ a. s., Istebné.“ 

Tým prvým zalepia oči vizuálne zaujímavou grafikou platenej inzercie, letákov a internetovej stránky,  zosmiešňovaním oponentov a vytrhávaním ich vyjadrení z kontextu, prezentáciou vhodných vedeckých názorov ...,  tých druhých povláčia po exkurziách a zafinancujú im obecné starorímske hry – tu ihrisko, tam športové podujatie ...

Ľud sa zabáva, starostovia prerátavajú  benefity, ktoré sekundárne zhodnotia  v najbližších komunálnych voľbách opätovným obsadením funkcie,  a miestni oligarchovia si medlia ruky. Námahu, vynaložené investície do oblbovania jednoduchého a vazalský sa správajúceho ľudu, sa im násobne vrátia v podobe eurofondových dotácií.   

Medzitým sa z „bezprašnej“ fabriky OFZ a. s., prevádzka Široká, valia husté chumáče hnedého dymu, ktorý nevidia iba tí zástupcovia ľudu či samotní obyvatelia obcí Medzibrodie nad Oravou, Oravský  Podzámok, ktorí prešli buď politickou či sponzorskou trepanáciou lebky alebo v ich živote je záujem o veci verejné stotožnený s otváracími hodinami v miestnej krčme.

V tom istom čase sa po ceste medzi Širokou a Istebným, čo je cca 13 km, valia desiatky nákladných  áut plných nabagrovanej  trosky zo starej haldy v Širokej, ktorá sa následne mechanický rozrušuje  a získavajú sa z nej kovy pre výrobu. Otázky typu: „Kde bol umiestnený zvyškový odpad? Koľko cudzorodých látok sa pri preprave a spracovaní  rozprášilo po Orave?  Spĺňala táto činnosť všetky zákonné predpoklady?“,   sa strácajú v ranných oravských hmlách.   

V big-bagoch v starom areáli v Istebnom sú skladované úlety z výroby v Širokej, ale to nevadí žiadnej slovenskej kontrolnej inštitúcii či úradníkovi.

Iba v tejto krajine sa totiž kontrola ohlasuje vopred, aby sa veci vždy potemkinovský naaranžovali a zistené problémy nemali zásadný charakter.  Každý región má svojho Bašternáka – osobu či organizované spoločenstvo záujmov s patričnou ekonomickou mocou politickým krytím, ako aj dostatok prisluhovačov na úradoch a v obciach.   

V medzičase,  po päťročnom verejnom obstarávaní poznačenom bojom dvoch skupín z toho istého klanu, sa podarilo zrekultivovať skládku komunálneho odpadu v Širokej, ktorá bola prevádzkovaná od roku 1965 ako neriadená a na cca 28 000 m² bolo počas jej životnosti uložených zhruba 250 000 ton odpadu z Dolného Kubína a okolitých obcí, kým nebola v roku 2009 nútene uzatvorená. 

Napriek tomu sa v úseku Dolný Kubín – Istebné  stále nachádzajú min. tri environmentálne záťaže s  vysokou prioritou potreby  riešenia (K > 65), a to: Istebné – OFZ – haldy trosky (vlastník  BT GROUP, a.s., SK/EZ/DK/178), Dolný Kubín – skládka PO – stará (vlastník OFZ, a. s., SK/EZ/DK/1811), Dolný Kubín – skládka PO – pod novou skládkou (vlastník OFZ, a.s., SK/EZ/DK/2066).           

V registračnom liste EZ Dolný Kubín - skládka PO - pod novou skládkou - SK/EZ/DK/2066 je uvedené: „Skládka PO - pod novou skládkou, je vlastne časťou pôvodnej starej skládky PO. Z výsledkov monitoringu vyplýva aj viac ako 100 násobné prekračovanie IT limitov pre As (podzem. voda), a viac ako 100 násobné prekračovanie OH limitov pre As (povrch. voda toku Homôlka). Homôlka je pravostranným prítokom vodohosp. význam. toku Orava. Tiež dochádzalo k niekoľkonásobnému prekračovaniu IT limitu pre mernú elektrickú vodivosť, k miernemu prekračovaniu limitu pre V v podzemnej vode. SIŽP podmienila povolenie budovanie novej skládky (OFZ) na starej (Orav. fer. záv.) rekultiváciou starej skládky (do 31.10. 2006) a niektorými ďalšími opatreniami. Rekultivačné práce sa iba začali realizovať (navozenie zeminy) a hneď sa pozastavili. Realizované rekultivačné práce v r. 2005 - 2006 pozostávali iba z navozenia zeminy (1500 m3) a materiálu pre podkladné a filtračné vrstvy. V rámci budovania novej skládky na starej začali práce na zakrytí 2 lavíc skládky (na JV strane) (stanovisko EIA). Podľa informácií OFZ, a.s. je nová skládka trosky odizolovaná od starej (od podložia aj okolia), vybudovaný je drenážny systém, všetka priesaková voda z novej skládky PO je odvedená do nádrže priesakových vôd a do ČOV. Priesaky, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu podzemnej vody pod skládkou PO (v telese skládky KO) zrejme pochádzajú z časti starej skládky PO (trosky), ktorá je pod novou skládkou, ale aj z časti starej skládky PO, ktorá nie je prekrytá novou skládkou a nachádza sa morfologicky vyššie a je samostatne zaradená v IS EZ ako Dolný Kubín - skládka PO - stará (SK/EZ/DK/1811).“

Preto je priam šokujúce, že na tomto sendviči starej a novej skládky ohlásila, v roku 2015, spoločnosť  ESI, s.r.o, Istebné  (100 % podiel vo firme má OFZ, a.s., Istebné) zámer Rozšírenie druhov ostatných odpadov skládkovaných na „Skládke odpadov pre prevádzku Široká"“, ktorá je zmenou posúdenej a navrhovanej činnosti „OFZ - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Kňažia", kde bolo vydané záverečné stanovisko MŽP SR č. 3395/05 - 1.6./hp zo dňa 29. 06. 2006. 

Zámerom spoločnosti je ukladať na skládku okrem už v súčasnosti ukladanej trosky a kalov, aj komunálny odpad,  aby sa tým vyriešila, podľa môjho názoru, nezvládnutá situácia so zhodnocovaním a zneškodňovaním  odpadu v tejto časti Oravy.  Dovolím si podotknúť, že SR musí do roku 2020 zhodnocovať min.50 % komunálneho a min. 70 % stavebného a demolačného odpadu a skládkovanie odpadov nie je len na poslednom mieste  záväznej hierarchie odpadového hospodárstva SR, ale je aj v rozpore so záväzkami SR voči EÚ (znižovať množstvo odpadov  ukladaných na skládky).    

Tieto budovateľské snahy sú taktiež v ostrom kontraste z najnovšími výsledkami  analýzy vody v lokalite Široká, skládka odpadov, ČPV, ktorú si objednalo Združenie Slatinka a ktoré realizovalo certifikované laboratórium INGEO – ENVILAB, s. r. o., Žilina.

Na základe Protokolu o skúške č.: 4724/2016 je možné konštatovať, že do životného prostredia Oravcov  vyteká voda kontaminovaná 7,240 mg arzénu v litri vody, čím sú 32-násobne prekročené „zmäkčené“  limitné hodnoty.  Zistené pH 10,34, pri limite 6 až 9,  prezrádza, že ČOV - ak je zdrojom kontaminovanej vody tento objekt -  môže byť nedostatočne funkčná alebo dochádza k nedodržiavaniu  technologických postupov a predpisov.

Bolo by zaujímavé zistiť, koľko obyvateľov okresného mesta Dolný Kubín a okolitých obcí bolo volenými zástupcami ľudu a miestnymi úradníkmi informovaných o tejto skutočnosti?

V každom prípade aspoň Združenie Slatinka podniklo príslušné kroky  a informovalo o tomto medzinárodnom škandále – „Rieka Orava a jej prítoky“  je totiž lokalitou Ramsarského dohovoru a distribúcia znečisťujúcich nutrientov nepozná hranice -   nielen kľúčové slovenské inštitúcie, ale predovšetkým Ramsar Convention Sekretariat vo Švajčiarsku.

Opäť bude čo obkecávať, zdôvodňovať a zastierať ...

Podľa čl. 44 Ústavy SR má každý právo na priaznivé životné prostredie. 

ČSFR patrila medzi svetovú TOP dvadsiatku krajín z najznečistenejším životným prostredím a vnútorný  environmentálny dlh krajiny (množstvo finančných prostriedkov  potrebných pre nápravu stavu) bol krátko  po roku 1989 odhadovaný na min. 400 miliárd korún.  

„Konečné víťazstvo socializmu ...“ a „... úspech robotníckej triedy“ boli v environmentálne a sociálne vydrancovaných lokalitách – dnes nazývaných s tragicko - spomienkovým pátosom  hladové doliny -  nahradené novou veľkopodnikateľskou stratégiou:  presúvanie environmentálnych záväzkov na štát pod heslom „internalizácia ziskov a externalizácia spoločenských nákladov.“

Orava je len typickým a vyhroteným príkladom regiónu, kde sa ľudia dobrovoľne a vedome vzdali svojich občianskych a ľudských práv na úkor pracovných miest, zničeného zdravia   a pribúdajúcich hrobov na miestnych cintorínoch.   Ale nevzdelaným a poddajným ťažko vysvetlíte, že rakovina nie je otázkou osudu, nedostatku lásky k Bohu či sprisahaním tajomných ezoterických síl.  Rakovina je chorobou nezáujmu – o seba a svet okolo nás.

 

Doplnené dňa 12.09.2016:

Bez komentára.

 

Doplnené dňa 27.09.2016

 

Doplnené dňa 10.10.2016

 

Doplnené dňa 02.12.2016

 

Doplnené dňa 06.12.2016

 

Odpoveď MŽP SR Združeniu Slatinka na list „Prešetrenie dlhodobého znečistenia Ramsarskej lokality Rieka Orava a jej prítoky"    

 

 

Doplnené dňa 18.01.2017

Nové Uznesenie vyšetrovateľa OO PZ v Dolnom Kubíne. 

 

Doplnené dňa 05.02.2017

- článok 1

- článok 2

 

 

Doplnené dňa 28.02.2017

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Ďalší spor v koalícii, ministra za SNS kritizuje jeho tajomník z Mosta

Na čom bude lietať slovenská armáda v budúcnosti, mal povedať minister obrany do konca septembra. Rozhodnutie chce oddialiť o rok, čo je podľa Ondrejcsáka zásadný problém

DOMOV

Pellegriniho úradníčka má blízko k IT firme spájanej s Počiatkom

Žiláková má mať vzťah so šéfom Anextu.

KOMENTÁRE

Cigáni budú v nebi pred vami

Evanjelium je o prekonávaní hraníc a nie ich kultivovaní.


Už ste čítali?