Na Orave už lynčujú aktivistu

Autor: Rudolf Pado | 28.11.2016 o 6:00 | (upravené 5.2.2017 o 12:33) Karma článku: 11,77 | Prečítané:  9248x

Slovenská oligarchia sa bojí len jedného, že sa ľudia prestanú báť. A preto  – vo vlastnom  amoku strachu – (u)robia všetko preto, aby každého, kto sa im postaví, dostatočne zastrašili či potrestali. 

 

Je to príbeh ako stovky iných. Spojených s porušovaním ľudských, občianskych či environmentálnych práv na Slovensku, prepojených na rôzne budovateľské zámery, ktoré majú priniesť krajšie zajtrajšky (väčšinou však len pre úzku skupinu zainteresovaných) či na greenwashing, ktorého nedeliteľnou súčasťou v demokraciách karpatského typu sa stalo  nekonečné a často nič neriešiace čerpanie štátnych či eurofondových dotácií. 

Bol to obyčajný novembrový deň roku 2014, plný tmy zaplavujúcej priestor a dušu človeka. V prívale  doručených správ elektronickej pošty sa mi zjavila informácia od oravskej aktivistky  Aleny Prečovej o zámere  „Technologická linka na sanáciu haldy trosky z výroby ferozliatin, OFZ a. s., Istebné“.  A tou chvíľou – ona a jej súputník Ing. Ján Šimún – mi (navždy) vstúpili do života.

Ďalej je to slovenská klasika – príbeh o boji bezmocných s mocnými. Príbeh o tom, ako sa v priestore občiansky zaspatej Oravy dvaja ľudia, s obmedzenými finančnými zdrojmi a na úkor vlastného  voľného času, rozhodli vzdorovať mašinérií skoro nekonečných finančných a logistických možností OFZ, a.s., Istebné a konzorciu ľahostajných úradníkov.  Proti petíciám, odborným vyjadreniam, apelom ... stoja PR žoldnieri, platené jednostranné informačné články, pred verejnosťou uzatvorené stretnutia so starostami, internetová stránka vytrhávajúca vyjadrenia oponentov z kontextu  s podpásovými komentármi ... či samotná podstata štátu.

Mŕtvi už neprehovoria a živí poslušne mlčia. Aj na Orave.

Nemá kto hovoriť o stovkách hektárov zdevastovanej krajiny, o stovkách lokalít, ktoré sme odborne nazvali environmentálne záťaže.  Pomníky konečného víťazstva socializmu, nepriamo dodnes zabíjajúce ľudí, danajský dar budúcim generáciám a ekonomická čierna diera pohlcujúca  milióny eur, sú všade okolo nás.       

Nemá kto hovoriť o nástupnických firmách, ktoré s veľkou noblesou, na základe administratívnych fínt, popresúvali (-jú) ekonomické náklady environmentálnych záťaží na štát a daňových poplatníkov a ako spoločenský zodpovedné firmy – s čistým štítom, ďalej podnikajú a delia nemalé dividendy akcionárom. Internalizácia ziskov  a externalizácia spoločenských nákladov.       

Nemá kto hovoriť o politických stranách, ktoré iba bezobsažne obkecávajú tému životného prostredia, podávajúc si ruky s miestnymi bossmi, nie s občanmi, ktorých záujmy majú hájiť. Liberálom je životné prostredie ukradnuté, lebo v ich svete všetko vyrieši trh a akási neexistujúca morálna regulácia. Svätuškári ostali uviaznutí – a pre región Oravy to platí trojnásobne – vo forme bez obsahu. A červení len pokračujú v tom, čo sa ich dedovia naučili v päťdesiatych rokoch minulého storočia.

A tak v krajine, v ktorej pred televíznymi kamerami Štátna veterinárna a potravinová správa SR pomaly ukameňuje predavačku, ktorej v regáli našli štyri jogurty po záruke, v podstate nikomu nevadí, že celé roky vyteká do rieky Orava arzén. Slovenská má podobu nebezpečných jogurtov a pohodového arzénu.   

A presne na to upozornil – Ing. Ján Šimún – na zasadnutí MsZ Dolný Kubín a v informačnom e-maily zaslanom poslancom MsZ.

Úradný prepis vystúpenia Ing. Jána Šimúna počas zasadnutia MsZ Dolný Kubín doručený z Okresného súdu v Dolnom Kubíne   

Výsledkom jeho občianskej statočnosti  je žaloba zo strany OFZ, a. s., Istebné v ktorej  žalobca požaduje, okrem iného, peňažné zadosťučinenie vo výške 8.000,- eur, zverejnenie rozsudku a ospravedlnenia sa žalovaného v jednom celoslovenskom a jednom regionálnom denníku vo formáte A5, a to najmenej dvakrát v rámci 30 dní.       

Uznesenie Okresného súdu v Dolnom Kubíne z dňa 14.11.2016

Od začiatku asymetrické postavenie – mocenské, finančné a  logistické – OFZ, a. s., Istebné  a oravských občianskych aktivistov, prechádza do fázy ich umlčania.

Ak by OFZ, a.s., Istebné a generálnemu riaditeľovi Vladimírovi Klocokovi išlo o testovanie pravdy, o súboj   dvoch pohľadov na vec ... , tak žaloba o jedno euro a ospravedlnenia na pôde MsZ Dolný Kubín, by predstavovala adekvátnu reakciu fabriky na verejnú diskusiu v tak spoločenský závažnej téme.     

Takto vedený spor je však obyčajným lynčom, snahou nihilizovať  akékoľvek občianske aktivity poukazujúce na problémy životného prostredia  Oravy.

Je to aj jasný odkaz – v krajine chváliacej sa Koncepciou rozvoja občianskej spoločnosti – pre súčasných či budúcich aktivistov: váš záujem o životné prostredie zúžte na sadenie stromčekov a environmentálnu výchovu!  

Ing. Ján Šimún nie je žiadny hrdina. Je to iba človek, ktorý pochopil, že ak mŕtvi nemôžu hovoriť, tak živí sú povinní konať.  

Uzatváranie sa do rodinného prostredia, strach zo straty zamestnania či šikany úradov ... nikdy žiadny problém nevyriešili a nevyriešia.  Rakovina či iné choroby vyvolané znečistením životného prostredia, vyvlastnenie, výstavba rôznych environmentálnych šialenstiev v bezprostrednom kontakte s obytnými zónami ... , vždy napokon dobehnú aj mlčiacich, ohnutých a farizejov. A potom je neskoro plakať, triasť sa zúfalstvom a volať po spravodlivosti, občianskych, ľudských či  environmentálnych právach. Možno už nebude nikoho, kto by sa Vás zastal.  

Ak necháme padnúť čo i len jediného statočného človeka,  nechávame s ním padnúť všetko, čo ľudskému životu dáva vyšší zmysel.    

Slovenská oligarchia sa bojí len jedného, že sa ľudia prestanú báť. A preto  – vo vlastnom  amoku strachu – (u)robia všetko preto, aby každého, kto sa im postaví, dostatočne zastrašili či potrestali. Odpoveďou na túto mocenskú stratégiu môže byť len jediné – obyčajná ľudská solidarita.    

 

 P. S:

Ak chcete podporiť organizáciu, ktorá sa k problematike ochrany životného prostredia stavia principiálne či priamo Ing. Jána Šimúna, tak máte tieto možnosti:

- Zasielajte nám každý mesiac finančný príspevok prostredníctvom trvalého príkazu. Vaša finančná pomoc nám umožňuje byť nezávislými od akejkoľvek moci, oslobodzuje nás od písania projektov do rôznych grantových schém. Náš čas môžeme následne 100%-ne venovať priamej ochrane životného prostredia a nie nekonečnej projektovej administratíve. 150 ľudí x 10,- eur/mesiac praktický rieši náš ročný rozpočet.    

- Zašlite nám jednorazový finančný dar. Ak pôjde o dar na podporu Ing. Jána Šimúna, do poznámky uveďte „Simun“.

- Venujte nám 2%-nú asignáciu dane za rok 2016 (zamestnanci, živnostníci, firmy) či priamy firemný finančný dar.

Všetky pokyny k darovaniu (IBAN) nájdete tu.

Privítame aj ponuky:

- právnej a materiálnej pomoci,

- dobrovoľníckej spolupráce (monitoring krajiny).   

 Všetkým Vám vopred ďakujeme. 

 

Doplnené dňa 29.11.2016

Aktivista  hovoril o arzéne v Orave, žalujú ho za ohováranie

Arzén, alebo keď na aktivistu útočí verejná moc

Ochranár: Nevieme sa brániť. Ak sa tento súd prehrá, oligarchovia nás prevalcujú   

Darovací účet

po dohovore s Ing. Jánom Šimúnom Združenie Slatinka vytvorilo darovaciu stránku  na podporu jeho právneho zastúpenia. Vyzbierané finančné prostriedky  pôjdu na jeho právne zastupovanie, prípadný rozdiel Via Iuris – organizácii, ktorá zastupuje záujmy občanov v obdobných kauzách. Vopred ďakujeme za podporu.

Martina B. Paulíková, Združenie Slatinka

 

Doplnené dňa 30.11.2016

Prepis príspevku SRo Bratislava z dňa 29.11.2016, 14:50 hod. 

 

Doplnené dňa 02.12.2016

 

Doplnené dňa 06.12.2016

 

Doplnené dňa 20.12.2016

Blog Branislava Klocoka, výkonného riaditeľa OFZ, a. s., Istebné – „Ako je to s arzénom na Orave naozaj?“

Reakcia Jána Šimúna na predmetný blog.

 

Doplnené dňa 22.12.2016

Spor medzi OFZ a aktivistom skončil na súde. Ide o skládky
 

Ad: Spor medzi OFZ a aktivistom skončil na súde. Ide o skládky
 

Doplnené dňa 16.01.2017

Odpoveď Kancelárie verejného ochrancu práv:

From: Mgr. Radka Babeľová [Babelova@vop.gov.sk]
Sent: Thursday, December 22, 2016 2:12 PM
To: oztatry@slovanet.sk
Subject: Kancelária verejného ochrancu práv- odpoveď

Dobrý deň pán Pado,

vážime si Vašu dôveru, s ktorou ste sa obrátili na verejnú ochrankyňu práv so žiadosťou o pomoc pri riešení problému týkajúceho doručeného uznesenia okresného súdu aktivistovi z Oravy, v ktorom ho vyzývajú na zaplatenie z dôvodu poškodzovania dobrého mena.

Pre Vašu informáciu by sme radi uviedli, že úlohou verejného ochrancu práv je chrániť základné práva a slobody v prípade, keď ich orgány verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje jeho pôsobnosť svojím konaním, rozhodovaním alebo aj nečinnosťou porušujú.

Je nám veľmi ľúto, ale zákon o verejnom ochrancovi práv vylučuje jeho pôsobnosť na súdy, s výnimkou orgánov riadenia a správy súdov a dôvodov predpokladajúcich disciplinárne previnenie sudcu. Z uvedeného dôvodu, verejný ochranca práv môže preskúmavať postup súdu iba z hľadiska efektívnosti a časovej plynulosti jeho konania, čo znamená, že nie je oprávnený preskúmavať vecnú správnosť rozhodovania a procesného postupu súdu (sudcu) v konaní, resp. súlad rozhodovania a procesného postupu súdu (sudcu) so zákonom.

Ak by ste mali v budúcnosti podozrenie, že dochádza k zásahu do ZP orgánmi verejnej správy, ktoré patria do pôsobnosti verejného ochrancu práv, budeme radi, ak nás o tom budete informovať.

Ak máte záujem o podrobnejšie právne poradenstvo alebo asistenciu pri riešení Vašich problémov, môžete sa obrátiť na advokátov. Zoznam advokátov vedie Slovenská advokátska komora a je ho možné nájsť na stránke www.sak.sk. V prípade, ak sa nachádzate v materiálnej núdzi, v dôsledku ktorej si nemôžete dovoliť využívať právne služby, môžete sa obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktoré je štátnym orgánom a ktorého cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi. Centrum právnej pomoci poskytuje občanom konzultácie aj právnu pomoc po splnení zákonných podmienok. Centrum právnej pomoci zároveň môže poskytnúť klientovi predbežnú konzultáciu, ktorej obsahom je najmä bližšie vysvetlenie podmienok nároku na právnu pomoc alebo základná právna rada vo veci. Predbežná konzultácia, ktorá by mala trvať maximálne do 1 hodiny, je spoplatnená sumou 4,5 €. Bližšie informácie o tejto inštitúcii, ako aj najbližšom pracovisku sú prístupné na internetovej stránke www.centrumpravnejpomoci.sk.

Pre Váš lepší prehľad o činnosti verejného ochrancu práv a o tom, v ktorých prípadoch Vám môže pomôcť, Vám v prílohe tejto správy zasielame informácie o jeho pôsobnosti. Je nám veľmi ľúto, že Vám nemôžeme pomôcť takým spôsobom, ako ste od nás očakávali, veríme však, že uvedené informácie budú pre Vás užitočné.

 S pozdravom

 

Mgr. Radka Babeľová
právnička

Odbor ochrany základných práv a slobôd

Kancelária verejného ochrancu práv

GrÖsslingová 35
P. O. Box 1

820 04  Bratislava 24

E-mail: radka.babelova@vop.gov.sk

 

Odpoveď prezidenta SR:

 

Doplnené dňa 05.02.2017

- článok 1

- článok 2

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.

Čo je nové na SME

SMEnaživo: Diskusia s kandidátmi na bratislavského župana

Príďte dnes o 18.00 diskutovať.


Už ste čítali?