BRO-anarchia v Liptovskom Mikuláši?

Autor: Rudolf Pado | 20.3.2017 o 6:00 | Karma článku: 3,96 | Prečítané:  621x

Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov sa v mnohých mestách a obciach mení na kreatívne hľadanie riešení prijatím ktorých sa aj vlk dostatočne nasýti a aj koza ostane celá. Hlavne nech to vyzerá ako riešenie, 

... aj keď je to mimikrami maskovaný nepodarok.   

Dvojnásobne najlepšie separujúce mesto – Liptovský Mikuláš uvedené dosahuje neustálymi a nesystémovými zmenami VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi ..., bez zverejňovania kompletného textu daného VZN aj so zapracovanými aktuálnymi zmenami, nesystémovými opatreniami typu „podzemné kontajnery“, ktoré nemajú vplyv na množstvo a kvalitu triedenia odpadu, ako aj  uplatňovaním „stratégie“ prispôsobovania cieľa a prostriedkov jeho dosahovania disponibilným externým finančným zdrojom t. j. aktuálnym domácim či eurofondovým dotačným výzvam.      

Akoby jedným so zámerov tejto samosprávnej anarchie bolo po právnej i logistickej stránke neustále zneisťovať obyvateľov mesta, aby sa títo na akúkoľvek separáciu odpadov vykašlali a odpad sa v dostatočnom množstve  vozil na skládku TKO pri Martine, dohodnutú do roku 2030.  

Kým v rokoch 2015 boli občania mesta mediálne oblbovaní rozdávaním kompostérov“ a argumentom „realizácie projektu“ boli zalepené očí aj Okresnej prokuratúre v Liptovskom Mikuláši, tak v roku 2017 to už nie je pravda.

Ako konštatuje prokurátor Mgr. Peter Volkovics z Okresnej prokuratúry v Liptovskom Mikuláši v liste „Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu“, vo vzťahu k príslušnému VZN: „Predmetnou novelizáciou mesto upustilo od pôvodného zámeru s súvislosti s nakladaním s biologický rozložiteľným odpadom s tým, že v súčasnosti predmetnú  otázku rieši prideľovaním zberných nádob, ktorých obsah (biologicky rozložiteľný odpad) mieni zhodnocovať ...“  Text písaný v prítomnom čase sa však nezakladá na pravde. Žiadať o financie na zavedenie systému zberu BRO nie je „prideľovaním zberných nádob“ v aktuálnom čase!          

Realita je taká, že v tejto chvíli nielenže nie je – v rozpore s platným zákonom o odpadoch – realizovaný  zber a zhodnocovanie BRO v zákonnom rozsahu, ale dokonca, poslanci  MsZ Liptovský Mikuláš -  bez mihnutia oka a zrejme na politický pokyn – odhlasovali také znenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi ..., ktorého ustanovenia sú z hľadiska právnej účinnosti v rozpore so samotným zákonom a vykonávacími vyhláškami.  Tento „paškvil“ pritom údajne prešiel kontrolou mestského právneho oddelenia a politický bol presadený aj v Komisii životného prostredia a zdravia MsZ Liptovský Mikuláš, kde hlasujúcu väčšinu predstavujú primátorovi mesta naklonení  poslanci bez patričného odborného vzdelania.

Ak by sme žili v normálnej krajine a hľadali  efektívne a lacné partnerské riešenia v zmysle princípu win – win, tak osvietených zástupcov ľudu – poslancov, by ihneď napadlo logistické prepojenie  kapacít dvoch susediacich miest – Liptovského Hrádku a Liptovského Mikuláša.

V tom prvom sa na skládke TKO Žadovica nachádza eurofondami zaplatená fermentačná linka na zhodnocovanie biologického odpadu, o ktorej si aj uškriekané  mikulášske havrany na posledných torzách vzrastlej mestskej zelene rozprávajú príbeh o jej neefektívnej prevádzke, v tom druhom sme pred niekoľkými rokmi otvorili taktiež eurofondovú triediacu linku na suché materiálové zložky komunálneho odpadu.

Žiaľ, nejde to!

O spolupráci či nespolupráci v tejto krajine rozhodujú skôr politické trička či osobné animozity než zdravý sedliacky rozum zainteresovaných osôb.

Komunálne hranie sa na vlastnom piesočku okorenené PR masážou obyvateľstva prostredníctvom radničných hovorcov, zatiaľ umožňuje prehnane štedrá Európska únia, a to až do doby,  kým niekto v Bruseli nevykríkne smerom k darebáckym štátom Ostbloku: „Stačilo!“  A potom sa v tejto krajine zastaví čas.

 

Príloha (nielen) k BRO:

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.  

- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. upravuje aj zber biologický rozložiteľných odpadov:

(8) Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala

a) zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november alebo

b) kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

(9) Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) prvého bodu zákona obec zabezpečí zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 250 litrov. Tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, ktorá musí byť najmenej jedenkrát za 14 dní. Ak zberové kapacity nie sú postačujúce, obec zabezpečí ich navýšenie pridaním ďalších zberných nádob alebo zvýšením frekvencie ich odvozu.

(10) Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 sa v individuálnej bytovej výstavbe môže vykonávať ich spoločným zberom. Na účel zabezpečenia takéhoto triedeného zberu obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov. Frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní.

(11) Zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 musia byť a) vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu, napríklad vetracie otvory a mriežka v spodnej časti zbernej nádoby, b) farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, a c) označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“.

(12) Rozlišovanie zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa odseku 11 písm. b) môže obec zabezpečiť tak, že umiestni na zbernú nádobu štítok podľa odseku 11 písm. c) vyhotovený v hnedom farebnom rozlíšení; táto výnimka z ustanovenia odseku 11 písm. b) sa uplatňuje výlučne do umiestnenia zberných nádob nahrádzajúcich pôvodné zberné nádoby v obci.

Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec (§ 81 ods. 21 zákona o odpadoch), ktorá

a) zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1,

b) preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,

c) preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre túto časť obce,

d) preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Prevádzkovateľ kuchyne nesmie:

- ukladať biologický rozložiteľné kuchynské odpady (BRO) do nádob na komunálny odpad,

- používať drviče  BRO ak s tým nesúhlasí správca stokovej siete (kanalizácie a ČOV),

- zbavovať sa použitých jedlých olejov a tukov ich vypúšťaním do kanalizácie.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Odchádzajúci generál Macko: Gajdoša zomlela SNS, rezort neriadi on

Je chybou, že ministerstvo obrany odmieta verejnú diskusiu. Tá vnútorná prebieha tiež len formálne, poukazuje dlhoročný dôstojník.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Na Havaji sa prebudila sopka, ľudí vyháňa z domovov

Chrlí skaly s veľkosťou mikrovlniek.

komentár petra tkačenka

So žralokmi z SNS sa koalície nerobia

Žralok hryzie rýchlo, nemilosrdne a efektívne – preto tu stále je.


Už ste čítali?