Stavebný odpad na brehoch potokov a riek

Autor: Rudolf Pado | 24.5.2017 o 13:21 | Karma článku: 1,16 | Prečítané:  185x

V súvislosti s benevolenciou niektorých okresných úradov a samospráv k svojvoľnému ukladaniu odpadov, najmä stavebných, do inundácii potokov a riek, sme požiadali o stanovisko Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. 

List OZ TATRY z dňa 03.03.2017:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Banská Štiavnica
Odštepný závod Košice
Ďumbierska 14
041 59 Košice
 

Liptovský  Mikuláš, 03.03.2017

VEC: Oznámenie a žiadosť o kvalifikované stanovisko

Občianske združenie TATRY sa - okrem iného -  venuje monitoringu nelegálnych skládok odpadov a oznamovaniu ich lokalizácie – v zmysle  § 15 ods. 1) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov príslušným štátnym inštitúciám. Ročne oznámime stovky týchto nežiaducich objektov v krajine v desiatkach okresov.

Máme vedomosť o tom, že zákon o vodách zakazuje akejkoľvek inej osobe meniť odtokové pomery nielen v prietočnom profile toku, ale aj vykonávať na priľahlých pozemkoch také činnosti, ktoré by odtokové pomery mohli zhoršiť napr. v prípade  povodňového stavu. Takéto konanie je zakázané nielen právnickým osobám napr. obciam, ale zákaz sa vzťahuje aj na parcely vo vlastníctve súkromných osôb, ktoré sú povinné zákonné obmedzenia – vo verejnom záujme - strpieť.  

Preto nás neustále prekvapuje, že napr. OÚ Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydáva rozhodnutia (ukážku len jedného z nich Vám zasielame), ktoré legitimizuje ukladanie stavebného odpadu na pobrežných pozemkoch za účelom „protipovodňovej ochrany“, a to osobami bez akejkoľvek odbornej spôsobilosti v predmetnej oblasti.  

Prekvapuje nás, že jednotlivé pracoviská SVP, š. p., Banská Štiavnica vynakladajú nemalé finančné prostriedky na zlepšenie odtokových pomerov v povodí napr. cestou prehlbovania korýt, odstraňovania štrkových lavíc či konfliktného odstraňovania brehových porastov           a zároveň sa inými úradmi legitimizuje ukladanie rôznych odpadov, často pochybného pôvodu, zloženia, mernej hmotnosti, do inundačného územia potokov a riek.

To, že na akékoľvek zhodnotenie odpadu je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a ten sa nevydáva až potom, čo sa zistí vytvorenie nelegálnej skládky odpadov, radšej nekomentujem.

Budem rád, ak SVP, š. p., Banská Štiavnica, odštepný  závod Košice zaujme k takýmto Rozhodnutiam stanovisko a odkomunikuje ho – najlepšie v rámci celej SR – okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie a obciam.

Nelegálne ukladanie odpadov zdôvodňované svojvoľnou protipovodňovou ochranou realizované samosprávami a jednotlivcami sa totiž, po novele zákona o odpadoch (došlo k spoplatneniu odovzdávania drobných stavebných odpadov a bola determinovaná nevyhnutnosť ich zhodnotenia), rozmáha nebývalou rýchlosťou.

Aktivisti OZ TATRY už pomaly nadobúdajú pocit, že v tejto krajine je potrebné stále viac chrániť krajinu pred tými, ktorí to majú v náplni práce – obcami, úradmi ...

                S pozdravom            

                                                         Mgr. Rudolf Pado, predseda a projektový manažér OZ TATRY

Príloha:

- Rozhodnutie OU-BJ-OSZP-2016/010776-004 Kap z dňa 15.11.2016

Zaslané:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Radničné námestie č.8

969 55 Banská Štiavnica

 

Odpoveď Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.,  z dňa 02.05.2017:

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KULTÚRA

Utiahnutý chlapec na pódiách trpel. Avicii nebol stvorený pre slávu

Po spolupráci s Madonnou mal dojem, že ju sklamal.


Už ste čítali?