Prekvapujúca ľahkosť komunálneho alibizmu

Autor: Rudolf Pado | 6.6.2017 o 6:00 | Karma článku: 6,04 | Prečítané:  707x

Dve mestá, dva prístupy a diametrálne odlišné výstupy. Trnava a Liptovský Mikuláš. Mesto pre občanov a mesto výhovoriek, odborného diletantizmu  a politickej propagandy. 

Kým mesto Trnava sa právom hrdí ocenením  „Európske hlavné mesto stromov 2017“, veď vysadiť v rokoch 2014 až 2017 – 2 688 kusov vzrastlých drevín, s parádnym obvodom kmienka,  je pozoruhodným počinom radnice, tak v Liptovskom Mikuláši naďalej vytvárame „zelené“ Potemkinové dediny.  

Mesto pre všetkých, aspoň podľa radničnej hlasnej trúby, oplýva prebytkom arogancie a minimom sebareflexie. Ignorovať nielen podnety a postrehy občanov (napr. 1, 2, 3, 4, 5), ale aj opozičných poslancov a mediálne škody naprávať inflačným počtom polopravdivých tlačových výstupov,  je také mikulášske. 

Tandem Sokolský & Čapčíková (end company) odfiltruje akékoľvek škody na imidži otca mesta, primátora Blcháča, ktorý  každý deň, dvadsaťštyri hodín, nasadzuje všetok svoj um pre blaho mesta, a to aj napriek rôznym  občianskym či politickým záškodníkom.      

Mediálne sa zmanažuje akákoľvek téma. Či už zdevastovanie Hája – Nicovô, dokatovanie stromov na nábreží alebo  diletantský výber organizácie zodpovednosti výrobcov.         

Odborníci – po komunálnych voľbách starostlivo preosievaní a dosadení do štruktúr MsÚ, rozpočtových či príspevkových organizácií, za nič nenesú zodpovednosť a nikdy sa nemýlia.   

I.

PR nad zlato.

Nie je podstatné čo sa urobí, či je to pravda, podstatné je o tom presvedčiť ľudí. 

Jedná z ostatných  tlačových správ je toho X –tým dôkazom:  „Tri desiatky nových parkovacích miest majú k dispozícii obyvatelia Podbrezín na Jabloňovej. Parkovisko je vybudované z dlažobných kociek, na mieste pribudlo aj osvetlenie, ľudia majú k dispozícii aj nové chodníky okolo bytovky a smerom ku Smrečianke. Miesto asfaltu sme použili dlažbu, aby sme zbytočne nevytvárali tepelný ostrov uprostred betónového sídliska. Súčasťou prác bolo odvodnenie celej plochy. Po obvode sme vysadili 50 kríkov a živý plot, odrastené stromy a navozili desiatky nákladiakov zeminy, ktorá sa čoskoro zazelená zasiatou trávou,“ vysvetlil Dušan Grešo, riaditeľ VPS, ktorá práce realizovala.“

Brilantné. Až na to, že aj dlažba vytvára tepelný ostrov, že odvodňovanie zvyšuje ariditu prostredia, sadeníc nie je 50 ks a po živom plote tu nenájdete ani stopy, zemina väčšinovo  pochádzala zo samotných výkopových prác pri budovaní parkoviská a okolité stromy  tu už boli – zasadilo ich OZ Za čistý a zdravý Liptov.

Hľadá sa živý plot ... autor blogu narátal 9 ks sadeníc ...

... alebo to je ten živý plot?

II.

Starostlivosť nestarostlivosťou.

Obyvatelia  najväčšieho liptovskomikulášskeho sídliska Podbreziny  si žiaľ neuvedomujú, že väčšina zelene na sídlisku bola zasadená a financovaná, cca od roku 1998, OZ TATRY,  Ing. Evou Turkovou  a v ostatnom roku OZ Za čistý a zdravý Liptov.

„Zelená oáza pri vode“ vznikla ako niekoľkoetapový projekt OZ TATRY, spontánna občianska aktivita  financovaná zo súkromných nadačných zdrojov a realizovaná dobrovoľnícky.  OZ TATRY sa v spolupráci zo ZŠ Janka Kráľa o predmetný  priestor staralo  a mimovládny subjekt do tohto priestoru dlhodobo investoval vlastné finančné zdroje z rezerv organizácie.      

OZ TATRY malo záujem starostlivosť o túto plochu prebrať za úhradu 1 200 eur / ročne, ktorá by saturovala náklady na dosadbu sadeníc, hnojenie ... Podpísaniu takejto dohody zabránil vtedajší  primátor mesta Alexander Slafkovský z dôvodu „... že mesto má organizáciu – VPS Liptovský Mikuláš, ktorá sa o zeleň stará ...“   

Nasledujúce roky ukázali plnú nahotu tejto starostlivosti:  sporadický pobyt pracovníkov VPS Liptovský Mikuláš v tejto lokalite, ignorovanie skutkového stavu (vysýchanie a náhrada poškodených sadeníc), minimálne investície venované  do bežnej údržby lokality (výmena opôr, hnojenie, polievanie ...) a žiadne investície do  rozširovania  a vylepšovania tohto  verejného priestoru.

Zelená oáza pri vode: niekoľko rokov nevymenený vyschnutý dub.

Zelená oáza pri vode:  neošetrená sadenica napadnutá škodcami.

Zelená oáza pri vode: neodburinené záhony.

Zelená oáza pri vode: neošetrené a zaburinené záhony napadnuté škodcom.

Zelená oáza pri vode: neošetrené a zaburinené záhony napadnuté škodcom.

Zelená oáza pri vode: VPS Liptovský Mikuláš zasadený dub, dnes v žalostnom stave.

Zelená oáza pri vode: niekoľko rokov nevymenená vyschnutá lipa.

Pri pizzerii Verona: v rámci projektu „Zelená oáza pri vode“  bol OZ TATRY zasadený hodnotný fagus sylvatica tricolor, ktorý z dôvodu zanedbanej starostlivosti zo strany  VPS  Liptovský Mikuláš vyschol. Na jeseň 2016 ho VPSka nahradila obyčajným bukom, ktorý neprežil ani prvú zimu.

Zelená oáza pri vode: neupravený záhon.

Zelená oáza pri vode: radikálny rez porastu spierea VPSkou spôsobil, že táto časť záhonu vyschla. Počas 30 mesiacov nedošlo k jeho dosadeniu.

III.

Sídlisko je veľké, marazmus ešte väčší.

Zúženie filozofie starostlivosti o zeleň na „kosenie“ spôsobuje, že dreviny sú zanedbané aj v iných častiach sídliska Podbreziny.

Inštitút výrubových konaní  - v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny – požaduje, aby boli vysádzané sadenice adekvátnej spoločenskej hodnoty (výška, hrúbka kmienka, druh stromu)  a domáceho pôvodu. Ako je potom možné, že nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti sa vysádzajú sadenice cudzokrajných drevín resp. alergénne druhy ako napr.  breza?  Ako je možné, že sa starostlivosť o náhradnú výsadbu – v trojročnej ochrannej lehote – nekontroluje a nepožaduje sa náprava stavu?         

Náhradná výsadba, ktorú v minulosti predpísalo mesto „samo sebe“ (breh Smrečianky od mosta na ul. Kemi k DSS Liptovský Mikuláš).

Náhradná výsadba, ktorú v minulosti predpísalo mesto „samo sebe“ (breh Smrečianky od mosta na ul. Kemi k DSS Liptovský Mikuláš).

Vyschnutá lipa (zelené U-čko).

Na tomto mieste (za cintorínom) bola  náhradná výsadba smreka, z ktorej väčšina sadeníc vyschla. Po napísaní predchádzajúceho blogu boli suché sadenice odstránené a to bez následnej dosadby. Zmizne z očí, zmizne z mysle. Ostane iba mestských tlačových správach.

Náhradná výsadba: živoriace alergénne brezy, ktoré mesto predpisuje ako náhradnú výsadbu.

Ďalšia excelentná náhradná výsadba pri cintoríne. 

Náhradná výsadba: chradnúca borovica za oplotením futbalového štadióna.

Mestská džungľa medzi areálom futbalového štadióna a železničnou traťou, územie nikoho.

Mestská džungľa medzi areálom futbalového štadióna a železničnou traťou, územie nikoho.

Zeleň medzi Priebežnou a Žiarskou ulicou:  v minulosti došlo v tomto úseku k rekonštrukcii teplovodných rozvodov pri ktorej bola poškodená časť OZ TATRY vysadených drevín. Prakticky všetky dreviny, ktoré ako náhradu vysadila VPS Liptovský Mikuláš, vyschli. A VPS Liptovský Mikuláš, napriek urgenciám, ich náhradu jednoducho nerieši.

Zeleň medzi Priebežnou a Žiarskou ulicou:  v minulosti došlo v tomto úseku k rekonštrukcii teplovodných rozvodov pri ktorej bola poškodená časť OZ TATRY vysadených drevín. Prakticky všetky dreviny, ktoré ako náhradu vysadila VPS Liptovský Mikuláš, vyschli. A VPS Liptovský Mikuláš, napriek urgenciám, ich náhradu jednoducho nerieši.

Zeleň medzi Priebežnou a Žiarskou ulicou:  v minulosti došlo v tomto úseku k rekonštrukcii teplovodných rozvodov pri ktorej bola poškodená časť OZ TATRY vysadených drevín. Prakticky všetky dreviny, ktoré ako náhradu vysadila VPS Liptovský Mikuláš, vyschli. A VPS Liptovský Mikuláš, napriek urgenciám, ich náhradu jednoducho nerieši.

Zeleň medzi Priebežnou a Žiarskou ulicou:  v minulosti došlo v tomto úseku k rekonštrukcii teplovodných rozvodov pri ktorej bola poškodená časť OZ TATRY vysadených drevín. Prakticky všetky dreviny, ktoré ako náhradu vysadila VPS Liptovský Mikuláš, vyschli. A VPS Liptovský Mikuláš, napriek urgenciám, ich náhradu jednoducho nerieši.

Zeleň medzi Priebežnou a Žiarskou ulicou:  v minulosti došlo v tomto úseku k rekonštrukcii teplovodných rozvodov pri ktorej bola poškodená časť OZ TATRY vysadených drevín. Prakticky všetky dreviny, ktoré ako náhradu vysadila VPS Liptovský Mikuláš, vyschli. A VPS Liptovský Mikuláš, napriek urgenciám, ich náhradu jednoducho nerieši.

Zeleň medzi Priebežnou a Žiarskou ulicou:  v minulosti došlo v tomto úseku k rekonštrukcii teplovodných rozvodov pri ktorej bola poškodená časť OZ TATRY vysadených drevín. Prakticky všetky dreviny, ktoré ako náhradu vysadila VPS Liptovský Mikuláš, vyschli. A VPS Liptovský Mikuláš, napriek urgenciám, ich náhradu jednoducho nerieši.

Brezová ul.: v minulosti vyrúbané brezy „lebo alergén“ (tie isté brezy však mesto predpisuje ako náhradnú výsadbu) boli nahradené náhradnou výsadbou  cudzokrajných drevín, v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny, o 20 cm výške a zo starostlivosťou, ktorú dokumentuje fotografia.

Brezová ul.: v minulosti vyrúbané brezy „lebo alergén“ (tie isté brezy však mesto predpisuje ako náhradnú výsadbu) boli nahradené náhradnou výsadbou  cudzokrajných drevín, v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny, o 20 cm výške a zo starostlivosťou, ktorú dokumentuje fotografia.

IV.

Diletantstvo nepozná hraníc.

Kamkoľvek pôjdete, ktorúkoľvek mestskú časť navštívite, všade nájdete „zelené“ výstupy mestského alibizmu.

Odborníčka na zeleň – Zuzana Štreitová, povolebný to objav mesta, žijúca vo svete „kvitnúcich alejí, programov starostlivosti, mediálnych blábolov   a dynamických parkov“, za hlasného hukotu motorových píl devastujúcich posledné pozostatky vzrastlej zelene v meste, po inej odborníčke, je mestským chráneným druhom.

               M. č. Okoličné, breh Váhu: náhradná  výsadba – suchá alergénna breza.

M. č. Okoličné, breh Váhu:  priestor vyzerá ako pneuservis, množstvo pneumatík s minimalistickými sadenicami, „páchateľ“ neznámy ...

Dve mestá, dva prístupy a diametrálne odlišné výstupy. Trnava a Liptovský Mikuláš.

V jednom z nich je občan zákazník, partner a určujúci faktor, v tom druhom je len štatistickým  číslom pre výpočet výšky podielových daní.

  

    

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Sagan vie, že vyhrá. Len musím prísť do Paríža, hovorí

Slovák má na čele bodovacej súťaže už prakticky nedostižný náskok.


Už ste čítali?