Skládka TKO Veterná Poruba – (ne)trestný čin?

Autor: Rudolf Pado | 15.6.2017 o 12:17 | (upravené 24.10.2017 o 11:36) Karma článku: 4,62 | Prečítané:  543x

Únik kontaminovaných vôd do vodného recipientu nie je prečinom Porušovania ochrany vôd a ovzdušia, nakoľko nebol zaznamenaný úhyn rýb,  konštatuje v Uznesení vyšetrovateľ OR PZ v Liptovskom Mikuláši.

V mesačníku pre všetkých obyvateľov mesta MIKULÁŠ (marec 2017), ktorý vydáva mesto Liptovský Mikuláš, bol zverejnený článok „Zo skládky hrozí znečistenie Váhu.“

Obsah článku komunikoval voči verejnosti výber informácií z dokumentu „Správa o výsledku kontroly vykonanej vo Verejnoprospešných službách Liptovský Mikuláš: Kontrola procesu uzatvárania skládky TKO Veterná Poruba - legislatívne a technologické postupy (dodržiavanie technologických parametrov)“, ktorú vypracovala  JUDr. Bibiana Kuchárová, bývalá hlavná kontrolórka mesta.  V správe boli konštatované závažné technologické a logistické pochybenia, napr. rozdiely v množstvách vypočítaného a reálne uloženého  drenážneho geokompozitu a ílu, riadenie stavby osobou bez vzdelania v odbore stavbyvedúci, atď.      

Nakoľko máme za to, že  takéto správy zneisťujú verejnosť (v krajnom prípade môže ísť o šírenie poplašnej správy)  a obdobné tr. oznámenie bolo vyšetrovateľom OO PZ v Liptovskom Mikuláši v roku 2016 zamietnuté, obrátilo sa OZ TATRY na  generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára.

Medzitým  boli voči verejnosti komunikované ďalšie informácie o únikoch kontaminovaných vôd, nedostatočnej hrúbke izolačných vrstiev, ako aj vyjadrenia bývalého primátora mesta Liptovský Mikuláš Alexandra Slafkovského.

Vyšetrovateľ zhromaždil vyjadrenia od OÚ Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti  o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, SIŽP – IŽP Žilina, SVP, OZ Piešťany, Správy povodia horného Váhu v Ružomberku a napriek tomu, že„... celková mocnosť rekultivovanej zeminy a minerálneho tesnenia na väčšine plochy skládky nedosahuje celkovú požadovanú hrúbku 1,5 m a zároveň ani mocnosť minerálneho tesnenia nedosahuje na väčšine plochy skládky požadovaných 50 cm, pričom  kvalitu minerálneho tesnenia je potrebné preveriť ...“  alebo„... otvorená zberná nádrž na priesakovú kvapalinu situovaná na severnej strane budovy bývalej čistiarne odpadových vôd má tesne nad úrovňou okolitého terénu prerazený otvor, ktorý bol z vonkajšej strany nádrže prekrytý drevenými doskami a prerastený vegetáciou, odtok z tohto prepadu bol vedený popod existujúci betónovo – železný otvorený odvodňovací žľab a zaústený do otvoreného odvodňovacieho systému okolia skládky a následne do toku Okoličianka ...“,skutok nie je tr. činom nakoľko nebola zaznamenaná  vizuálna zmena kvality  povrchového toku Váhu a ani prítomnosť uhynutých rýb.

SIŽP – IOP Žilina dokonca doručila stanovisko: „ ... inšpekcia sa nebude zaoberať ani vyčíslením škody na životnom prostredí, nakoľko nesprávnym uzatvorením skládky  odpadov nevznikla priama škoda na životnom prostredí, ale vznikla škoda prevádzkovateľovi resp. vlastníkovi skládky  odpadov, ktorý bude musieť vynaložiť finančné prostriedky na opätovne uzatvorenie skládky odpadov.“        

Vymáhanie ekonomickej škody mestom Liptovský Mikuláš si nedovolím determinovať, ale z celého prípadu je zrejme, že náš tr. zákon potrebuje k naplneniu skutkovej podstaty prečinov voči životnému prostrediu okamžitú škodu. A to ťažko vysvetlíte ľuďom, ktorý zomierajú – potichu a v rodinnom kruhu – na civilizačné choroby, spôsobené aj dlhodobou, bagatelizovanou  a orgánmi štátu neriešenou kontamináciou životného prostredia. 

Doplnené dňa 24.10.2017

Informácia o uložení pokuty Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš za nedodržanie technických parametrov pri realizácii stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba – Zakrytie a rekultivácia“ a financovanie jej úhrady, citujem:

Z dôvodu, že pri kolaudačnom konaní prevádzkovateľ inšpekcii neoznámil skutočnosť , že stavba „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba – Zakrytie a rekultivácia“ nebola zrealizovanej podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou VHS-SK PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta 3, Žilina doplnenej dokumentáciou skutočného vyhodnotenia stavby “Ukončenia skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba bola Slovenskou inšpekciou životného prostredia Žilina rozhodnutím č.4492400717/6685-28537/Chy z 29.09.2017 Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš pokuta vo výške 100 000, 00 eur podľa § 37 ods. 3 a § 37 ods. 1, písm. j) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokuta je udelená v jednej tretine rozmedzia sadzby stanovenej pre daný správny delikt. Vzhľadom na to, že sa jedná o jednoznačne dokázané a závažné porušenie zákona, Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš nepodajú voči danému rozhodnutiu odvolenie.“

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Sagan vie, že vyhrá. Len musím prísť do Paríža, hovorí

Slovák má na čele bodovacej súťaže už prakticky nedostižný náskok.


Už ste čítali?