Mesto pre všetkých = mesto vyvolených

Autor: Rudolf Pado | 23.6.2017 o 13:32 | (upravené 23.6.2017 o 14:41) Karma článku: 5,98 | Prečítané:  1700x

Tak ako premiér Fico má svojho Kaliňáka, tak primátor Liptovského Mikuláša má svoju Gutraiovú. Prednostku spolku zastrašených, alibistov, známych a ich rodinných príslušníkov, politických súpútnikov ..., zvaného mestský úrad.

Politickú opozíciu valcuje rokovací poriadok inšpirovaný Severnou Kóreou a smerácko – „nezávislá“ väčšina. Ty mne - ja Tebe, v ústrety krajším zajtrajškom, pre pár desiatok rodín, podnikateľov ...

V meste armádnych vyslúžilcov žijúcich vo svete rozkazov a ich bezpodmienečného vykonania,  neexistuje historické podhubie pre  rozvoj občianskej spoločnosti, polemiku, odpor ... Mnohým stačia karafiáty na MDŽ, vľúdne pohladenie dlane počas straníckej návštevy domova dôchodcov ... a naplno  fungujúci masážny salón mestských médií. Nie je pravdou to, čo nás obklopuje, denno- denne zažívaná realita, pravdou  sa stáva kreatívna štatistika a do nekonečná opakovaná lož. Hluché Mikulášske ucho,  goebbelsovský mesačník Mikuláš  a poloslepá TV Liptov  vytvárajú Liptovský Mikuláš vo verzii Putinovho Ruska. 

Veľký gubernátor Blcháč, ideový vodca a autor falošného sloganu Mesto pre všetkých, rozhoduje s kým áno a s kým nie, kedy, ako, prečo  ...  Zamestnanci úradu ako kulisa pre šou jediného muža, ako polozhrbené či kolenačky postupujúce figúrky na šachovnici verejnej politiky.  Každý náznak názoru znamená opustenie hry.

V meste predstieranej spoločenskej diskusie, ktoré za desať rokov opustilo cca tisícdvesto občanov, prevažne mladých,  je vaše pracovné zaradenie, sociálny status, prístup k verejným zákazkám ... determinovaný politickými postojmi a komunikovanými názormi.  Stranícka knižka, príslušnosť k správnemu názorovému kmeňu, plastickosť vášho charakteru, sú viac než  skutočná odbornosť a morálka.

Liptovský Mikuláš je ako Slovensko v malom. 

Tak ako premiér Fico má svojho Kaliňáka, tak primátor Liptovského Mikuláša má svoju Gutraiovú.  Pár ľudí sa snaží niečo zmeniť, ďalší  ochotne kolaborujú v mene  kariérneho rastu,  rodiny,  nahrávkam a spisom, ktoré niekde ležia a mohli by prehovoriť. A väčšina? Mlčí! Chce viac parkovísk , kvalitnejšiu zeleň, lepšie školy, na občana orientované úrady ... , ale krvácať za ich pohodlný život má niekto iný.

        

Prílohy:

(1)

Ing. Marta Gutraiová, prednostka

Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41    

Liptovský  Mikuláš

031 42

 

Liptovský Mikuláš,  06.06.2017

 

VEC: Protest a sťažnosť

Vyslovujeme týmto dôrazný protest proti spôsobu vedenia Komisie životného prostredia a zdravia pri MsZ Liptovský Mikuláš poslancom Bc. Miroslavom Nesetom, ako aj proti nedemokratickému Rokovaciemu poriadku komisií na ktorého rozporuplné ustanovenia sme poukazovali už tesne po komunálnych voľbách.   

Ako vyplýva z predloženej prílohy, poslanec Neset zabránil účasti dvoch osôb – priamej a nepriamej – na zasadnutí Komisie životného prostredia a zdravia pri MsZ Liptovský Mikuláš, ktoré boli prizvané podpredsedníčkou komisie RNDr. Janou  Júdovou, PhD. z dôvodu vyslovenia odborných názorov a pohľadov na problematiku tvorby a ochrany životného prostredia v meste.

Máme za to, že jediným oprávnením pre vedenie akejkoľvek komisie zo strany p. Neseta je len jeho mandát poslanca, nakoľko jeho odborný a morálny prínos pre Komisiu životného prostredia a zdravia pri MsZ Liptovský Mikuláš nie je žiadny.  

Dovoľujeme si Vás ďalej informovať, že ani jeden materiál z programu komisie nebol schválený, nakoľko RNDr. Jana Júdová, PhD. sa definitívne rozhodla nepodporovať svojim hlasom komunálne paškvily produkované úradníkmi MsÚ Liptovský Mikuláš. Vopred vás informujeme, že  pokiaľ MsZ Liptovský Mikuláš schváli VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v tejto podobe, bude okamžite napadnuté tentoraz cestou GP SR.

Ďalej vyslovujeme absolútne pohoršenie nad neospravedlnenou neúčasťou riaditeľa VPS  Liptovský Mikuláš Ing. Dušana Greša a tzv. odborníčky na  zeleň Ing. Zuzany Štreitovej na zasadnutí komisie. Obe osoby sa nielenže bez ospravedlnenia na rokovanie komisie nedostavili, ale nebolo možné sa im dovolať, čo pokladáme za úmyselné a účelové  zatajovanie sa a pohŕdanie občanmi mesta Liptovský Mikuláš, ktorí sa im skladajú na ich platy. Žiadame preto o okamžité rozviazanie pracovného pomeru s oboma osobami.                     

Mgr. Rudolf  PADO, predseda a projektový manažér OZ TATRY

Príloha:

  • Pozvánka na Komisiu životného prostredia a zdravia pri MsZ Liptovský Mikuláš
  • E- mail RNDr. Jany Júdovej, PhD z dňa 5. Júna 2017    

 

(2)

Ing. Marta Gutraiová, prednostka

Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41    

Liptovský  Mikuláš

031 42

 

Liptovský Mikuláš,  06.06.2017

 

VEC: Sťažnosť

Týmto podávame sťažnosť na údržbu zelene na sídl. Podbreziny, a to vrátane tzv. Zelenej oázy pri vode.

Dovoľujeme si podotknúť, že príslušný „podnet“, ktorý obsahoval časť zverejnených nedostatkov v najnovšom blogu, podal prostredníctvom podateľne  na MsÚ Liptovský Mikuláš p. poslanec Michal Paška dňa 27.07.2016. Podnet obsahoval úvodný list a 8 strán príloh. Do dnešného dňa nebola zo strany VPS Liptovský Mikuláš realizovaná žiadna náprava.    

Všetky postrehy a fotografie aktuálneho stavu sa nachádzajú tu:

https://pado.blog.sme.sk/c/456758/prekvapujuca-lahkost-komunalneho-alibizmu.html

V tejto súvislosti žiadame o ukončenie pracovného pomeru so zodpovednou pracovníčkou  MsÚ Liptovský Mikuláš, Ing. Dušanom Grešom – riaditeľom VPS Liptovský Mikuláš a tzv. odborníčkou na  zeleň Ing. Zuzanou Štreitovou.

O Vašom postoji budeme informovať verejnosť a médiá.

Mgr. Rudolf  PADO,  predseda a projektový manažér OZ TATRY

 

(3)

Ing. Marta Gutraiová, prednostka

Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41    

Liptovský  Mikuláš

031 42

 

Liptovský Mikuláš,  06.06.2017

 

VEC: Sťažnosť

Týmto podávame sťažnosť na výkon kontrolnej činnosti a alibizmus RND. Márie Lošonskej, pracovníčky MsÚ Liptovský Mikuláš.

Dlhodobo upozorňujeme na nakladanie s odpadom, najmä biologicky rozložiteľným, v záhradkárskych kolóniách, ktoré je v rozpore s platným zákonom o odpadoch.

Dňa 12.05.2017 sme na MsÚ Liptovský Mikuláš zaslali e-mail, ktorého prílohou boli fotografie (Poznámka: súčasťou podnetu boli fotografie).

Dňa 05.06.2017 sme zistili, že nielenže  nedošlo k náprave stavu, ale situácia je ešte horšia než v deň prvotného oznámenia. Na lokalitách množstvo BRO pribudlo, na mieste sú viditeľné stopy po spaľovaní ...

Dovoľujme si upozorniť na fakt, že práve BRO je zdrojom prikrmovania zvierat napr. diviakov a ich priťahovania k ľudským obydliam.

Žiadame voči pracovníčke vyvodiť  pracovno – právne konzekvencie.    

Mgr. Rudolf  PADO, predseda a projektový manažér OZ TATRY

Príloha:

  • E- mail z dňa 12.05.2017 

 

(4)

Ing. Marta Gutraiová, prednostka

Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41    

Liptovský  Mikuláš

031 42

 

Liptovský Mikuláš,  06.06.2017

VEC: Sťažnosť

Týmto podávame sťažnosť na výkon kontrolnej činnosti zodpovednými pracovníkmi MsÚ Liptovský Mikuláš.

Pred časom som upozornil (nemala by to náhodou robiť mestská polícia?) na svojvoľnú výsadbu cudzokrajných drevín a umiestňovanie výstražných tabuliek niektorými obyvateľmi bytovky na ul. Kemi 627.

Podnet bol riešený vo všeobecnej rovine voči správcovi bytového domu, nie voči konkrétnym páchateľom.

Ad. 1)

Správca domu mal umiestnené značky odstrániť  do 31.05.2017.

Dňa 05.06.2017 sa predmetné značky stál nachádzali na mieste umiestnenia.

Ad. 2)

Aké opatrenia boli vykonané?

Dnes - 06.06.2017 o 8.15 hod. posedávali pracovníci VPP za garážou za DSS Liptovský Mikuláš.

Len na sídlisku Podbreziny  sa nemá kto starať o Zelenú oázu pri vode, ktorú chcela za p. Slafkovského  mať VPS Liptovský Mikuláš vo svojom portfóliu, a VPP sa „tvária“, že nemajú čo robiť.

Mgr. Rudolf  PADO,  predseda a projektový manažér OZ TATRY

 

(5)

Ing. Marta Gutraiová, prednostka

Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41    

Liptovský  Mikuláš

031 42

 

Liptovský Mikuláš,  06.06.2017

VEC: Sťažnosť

Týmto podávame sťažnosť na kvalitu výsadby a údržbu zelene v Liptovskom Mikuláši.

Mesto Liptovský Mikuláš pravidelne „oblbuje“ obyvateľov mesta tlačovými správami o kvalite údržby zelene na území mesta Liptovský Mikuláš, ktorú má garantovať tzv.  odborníčka na zeleň Ing. Zuzana Štreitová.

Realita však ukazuje niečo úplne iné. Okrem prevládajúceho rúbania stromov a krovín, rezov v rozpore so STN, sme svedkami vyhadzovania tisícov eur na nekvalitnú výsadbu kultivárov drevín nám neznámeho dodávateľského pôvodu.

Občania mesta sú svedkami masívneho vysýchania drevín vysadených v ostatných mesiacoch, čo dokumentujeme len niekoľkými fotografiami z nábrežia. Obdobná situácia je aj v uliciach v kontakte so žel. stanicou Liptovský Mikuláš. Nehovoriac o tom, že stromy sú bez opor, rastúce nakrivo ...

Ak v meste sadia stromy jednotlivci alebo MVO, napr. OZ Za zdravší a krajší Liptov, tak mestskí úradníci si stanovia XY podmienok pre výsadbu. Ak sadí stromy „mesto“, tak je akceptovaná mizerná kvalita z hľadiska  celkového prevedenia a úspešností výsadby.

Kto  zaplatí neúspešné výsadby?  Opäť daňoví poplatníci? 

V tejto súvislosti žiadame o ukončenie pracovného pomeru so zodpovednou pracovníčkou  MsÚ Liptovský Mikuláš, Ing. Dušanom Grešom – riaditeľom VPS Liptovský Mikuláš a tzv. odborníčkou na  zeleň Ing. Zuzanou Štreitovou.

O Vašom postoji budeme informovať verejnosť a médiá.

Mgr. Rudolf  PADO,  predseda a projektový manažér OZ TATRY

 

Poznámka:  Súčasťou podnetu boli fotografie, ktoré sú súčasťou tohto blogu.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Penta, Rusko alebo Technopol. Kočner využíva zmenky často, v minulosti to riešila aj SIS

Kočner chcel podľa SIS získať aj zmenky, ktoré takmer položili Dzurindovu vládu.

EKONOMIKA

Pre eseročky chystajú nové pravidlá. Odborníci hovoria o šikane

Richter ich chce viac kontrolovať.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto už neprejde ani Kočnerovi

Kočner nie je nič iné ako historická anomália, relikt mafiánskych deväťdesiatych rokov.


Už ste čítali?