Nástroje environmentálneho aktivizmu na Slovensku

Autor: Rudolf Pado | 22.9.2017 o 12:09 | Karma článku: 3,57 | Prečítané:  413x

Mnohí ľudia sa stanú svedkami poškodzovania životného prostredia napr. formou vytvárania nelegálnej skládky odpadov, vypúšťania znečisťujúcich látok do vodného recipientu, nelegálnych výrubov stromov a krovín alebo formou ... 

... neplnenia si zákonom učených povinností napr. odstraňovania inváznych druhov rastlín z pozemkov v osobnom vlastníctve.

Akým spôsobom je možné na tieto skutočností reagovať?

V prípade prebiehajúceho protispoločenského konania, ktorého sme svedkom, napr. prichytíme niekoho pri vytváraní nelegálnej skládky  odpadov, je vhodným riešením privolanie príslušníkov  PZ SR (číslo 158). PZ SR musí takýto podnet prijať a zdokumentovať.             

V prípade, že nájdeme až  výsledky protispoločenského konania resp. páchateľa skutku nie je možné identifikovať, tak máme možnosť  vec zdokumentovať (textová a fotografická časť) a zaslať Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) resp. miestne príslušnému OÚ – odboru starostlivosti o životné prostredie (OÚ, štátna správa životného prostredia).          

Internetový portál Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Internetový portál Ministerstva vnútra SR, časť štátna správa  

Adresár OÚ – odborov starostlivosti o životné prostredie  sa nachádza na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR. Systém umožňuje zaslať prostredníctvom tohto portálu „podnet“ príslušnému pracovníkovi úradu, spolu s prílohou do 4 MB, a to elektronickou formou.  Ja však odporúčam zasielať podnety písomne a doporučenou poštou. OÚ  - odbor starostlivosti o životné prostredie by mal vydať vo veci zákonné a vykonateľné rozhodnutie, ktoré bude obsahovať výrokovú a dôvodovú časť, poučenie, termín realizácie nápravných opatrení a výšku sankcie za ich nesplnenie.

SIŽP je odborný kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty (sankcie) vo veciach  starostlivosti o životné prostredie a vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (napr. povoľuje prevádzku riadených skládok odpadov). SIŽP kontroluje právnické osoby a nesupluje činnosť štátnej správy životného prostredia, preto sa na tento orgán obracajte vo výnimočných a zvlášť závažných prípadoch.           

Akú formu má mať podnet?

Táto forma nie je presne určená resp. je determinovaná zákonom o správnom konaní. Podnet a jeho prílohy by mal však úradu vytvoriť jasnú predstavu o tom čo ste zistili, kde sa to nachádza, aký to má rozsah ...  Vzory podnetov a „registračných listov“ napr. k nelegálnym skládkam odpadov či inváznym druhom rastlín nájdete aj na internete.    

Špecifickým nástrojom pre zasielanie podnetov je Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.    

Údaje do registra environmentálnych škôd je možné zapísať prostredníctvom formulárov Podnetu on-line (verejnosť) a Oznámenia on-line. Oznámenie môže podať len na to oprávnená osoba (vlastník, správca, nájomca nehnuteľnosti, prevádzkovateľ – právnická osoba, fyzická osoba, alebo mimovládna organizácia, ktorých práva alebo záujmy môžu byť environmentálnou škodou dotknuté), prípadne príslušný úrad (Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredia / Slovenská inšpekcia životného prostredia).

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd   

Podnet môže byť podaný verejnosťou len vo vybraných prípadoch veľmi závažného znečistenia a poškodenia ŽP týkajúceho sa vôd, pôd, druhov a biotopov EÚ významu (Natura 2000). Formulár slúži na nahlásenie takýchto prípadov spôsobených prevádzkovateľmi pri vykonaní vybraných povolených činností(čo je podľa zákona rozhodujúce) a v prípadoch poškodenia druhov a biotopov EÚ významu (Natura 2000) aj pri vykonávaní akejkoľvek inej činnosti len zavineným konaním prevádzkovateľov.

Oznámenie o vzniku environmentálnej škody, alebo o jej hrozbe môže do systému zaznamenať len na to oprávnená osoba. Táto sa prihlasuje svojou emailovou adresou a prideleným heslom. Správu oprávnených užívateľov zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia prostredníctvom tým poverených osôb.Oprávnené osoby pre podanie oznámenia sú: vlastník, správca, nájomca nehnuteľnosti, prevádzkovateľ – právnická osoba, fyzická osoba, alebo mimovládna organizácia, ktorých práva alebo záujmy môžu byť environmentálnou škodou dotknuté, prípadne príslušný úrad (Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie / Slovenská inšpekcia životného prostredia).

On-line formulár Informačného systému prevencie a nápravy environmentálnych škôd

Obsah registra environmentálnych škôd bude tvorený z podnetov a oznámení. A to len rozhodnutím potvrdených prípadov environmentálnej škody, resp. bezprostrednej hrozby environmentálnej škody príslušnými úradmi (Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie/ Slovenská inšpekcia životného prostredia / Ministerstvo životného prostredia SR).

 

Občiansky  aktivizmus nie je žiadne „udavanie“ ako sa nám to pohrobkovia kariérnych udavačov snažia nahovoriť, ale forma reálneho a  trvalého záujmu o veci verejné, o dianie  okolo nás ...  Tisíce ľudí majú možnosť - pomocou pomerne jednoduchých krokov - zmeniť tisíce malých miest v tejto krajine. Stačí iba chcieť a nekráčať životom so sklonenou hlavou a programovou ľahostajnosťou.   

 

P. S:

OZ TATRY sa snaží monitorovať  dianie v životnom prostredí, a to na lokálnej i celoštátnej úrovni.  Chceme, aby naša práca nebola závislá od nesystémových a často pre kritické mimovládne organizácie nedostupných grantových výziev. Každý občan či slušná firma, ktorá je stotožnená s našou víziou ochrany životného prostredia, nám môže pomôcť vybudovať finančnú nezávislosť formou mesačného finančného daru vo výške, 5, 10, 15 ... eur. Všetky informácie k zadaniu trvalého mesačného  príkazu nájdete tu. ĎAKUJEME.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Je leto, v koalícii si nevedia prísť na meno

Ako sa vyvíjali vzťahy medzi SNS a Most-Híd.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Aj Rusi boli okupovaní, už si to len priznať

Patrili k najväčším obetiam boľševickej diktatúry.


Už ste čítali?