Zelená zlodejina v mene národa?

Autor: Rudolf Pado | 25.3.2019 o 12:01 | (upravené 25.3.2019 o 16:36) Karma článku: 10,11 | Prečítané:  5826x

Centralizovaná, zbyrokratizovaná a dodávateľský monopolná výsadba drevín v slovenských obciach je neskrývaným výsmechom lokálnym komunitám a občianskemu aktivizmu.       

V štáte v ktorom desiatky lokálnych komunít dobrovoľnícky zveľaďujú bezprostredné životné prostredie, v ktorom len Nadácia Ekopolis prostredníctvom grantového programu „Zelené oázy“ generovala stovky projektov zazeleňovania obcí a ich okolia, z podhubia zúfalého  –  cca 20%-ného  –  čerpania eurofondov z aktuálneho programového obdobia, vyrastajú jedovaté – neefektívne, centralizované a od reálnych potrieb komunít vzdialené – plodnice národných projektov.

Už nestačí centralizovaná environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia manažovaná štátnou Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) v rámci projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“  za cca 24 miliónov eur, niekde za politickým okrúhlym stolom – v prostredí neustáleho rozdeľovania straníckeho vplyvu a odtokov z marží  –  vznikol nápad monopolného sadenia stromov pod klimatickou vlajkou –  zastrešený projektom  „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska.“

A tak v štáte v ktorom pôsobia desiatky aktívnych lokálnych komunít, v ktorom máme množstvo regionálnych dodávateľov sadbového  materiálu domácej proveniencie aj s vlastnou pestovateľskou činnosťou napr.  Lesy SR š. p., OZ Semenoles, bol SAŽP vytendrovaný celoslovenský projektový dodávateľ  drevín a zároveň aj realizátor ich výsadby: A.I.I. Technické služby s. r. o., Bratislava. 

S týmto bola podpísaná Rámcová dohoda o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov v predpokladanej výške finančného plnenia 6 608 995,20 € t. j. pri projektovanej výsadbe 37 900 kusov drevín budú celkové priemerné náklady  výsadby jednej dreviny 174,37 €.  

Ako subdodávatelia  vystupujú v projekte firmy  Ing. Martin Mikulaj- CARNIHERBA, Bratislava s 10%-ným podielom na zákazke a DUVIK, s. r. o., Bratislava  s 30% podielom, ktorý zároveň nevykazuje žiadne tržby a má neznámy počet zamestnancov.  

Konateľom firmy  A.I.I. Technické služby s. r. o. bol v minulosti Imrich Rák, ktorý bol v minulosti spoločníkom  v A. R. K. Technické služby s. r. o. v ktorej je jedným z konateľov JUDr. Ivan Piterka. Podľa aktuality.sk je spoločnosť KA Vector s. r. o. vlastníkom bytu v komplexe Bonaparte,  pričom Piterka bol v minulosti jedným z jej konateľov  a  zároveň jedným zo štyroch developerov komplexu Bonaparte, ktorý postavili spolu s Ladislavom Bašternákom. Aj takúto podobu môžu mať lokálne väzby k štátnym zákazkám.     

Rámcová dohoda o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov 

A.I.I. Technické služby s. r. o., Bratislava vo veľkom obchodujú so štátom (Zdroj: Centrálny register zmlúv)

Rámcová dohoda obsahuje – okrem iného – zoznam dodávaných drevín medzi ktorými sa nachádzajú nielen sukcesné krátkoveké druhy, ale časť z nich má extrémne vysoký alergénny potenciál a preto sa nehodia do prostredia mestskej zástavby napr.  jelša lepkavá, jelša sivá, breza previsnutá, topoľ biely, čierny a osikový, atď.  Ani pri jednom druhu nie je uvedený pôvod sadbového materiálu, nakoľko existuje predpoklad, že  A.I.I. Technické služby s. r. o., Bratislava sa nevenujú pestovateľskej činnosti v tak širokej škále drevín.  Aj tu preto môžeme očakávať  subdodávky, ktoré vždy predražujú cenu zákazky.        

Podľa všeobecných podmienok tohto národného projektu je zrejme, že o podporu  sa môže uchádzať ktorákoľvek slovenská obec  – vzdialená trebárs aj tristo kilometrov od sídla dodávateľa  A.I.I. Technické služby s. r. o., Bratislava – a existuje povinnosť túto požiadavku, pri splnení všetkých podmienok,  uspokojiť, ale realita je údajne niekde inde.

Zdroj, ktorý si neželá byť menovaný, tvrdí, okrem iného:  ...  A.I.I. Technické služby s. r. o. odmieta výsadbu stromov v dedinách,  ktoré sú od Bratislavy ďaleko. Hlavnú príčinu vidíme vo zvýšených financiách na prepravu ....  Je to veľmi nespravodlivé veď projekt je pre celé Slovensko ...  V projekte figuruje zoznam drevín, no tento zoznam sa delí na stromy, ktorých nákup a predaj vynáša a stromy, ktorých nákup a predaj až tak nevynáša. Skúste si tipnúť, ktorú kategóriu dodávateľ chce a ktorú nie. ...  Slovenska agentúra životného prostredia prisľubovala výsadbu dedinám už na jeseň 2018. Zazmluvnené dediny sa však nedočkali sadenia z dôvodu, že buď boli ďaleko od Bratislavy, alebo mali dreviny na ktorých sa nedá tak veľmi zarobiť a preto je lepšie ignorovať ich. Avšak prostriedky z EÚ sa pekne potichu míňajú na zbytočnú réžiu ...  V registri zmlúv sú desiatky dedín, žiadna však nedostala ešte výsadbu ...“ 

Podľa projektovej internetovej stránky boli v mesiacoch október až december 2018  podpísané dohody o  poskytnutí podpory s obcami: Lučatín, Sliač, Podzámčok, Lieskovec, Zubrohlava, Gajary, Závod, Veľká Lúka, Záhorská Ves, Nižný Hrušov, Rožkovany, Dubovce, Krompachy, Malacky, Šaštín-Stráže, Zohor, Holíč, Lozorno, Spišské Vlachy, Baďan, Lúč na Ostrove, Stupava, Gbely, Skalica, Jabloňov nad Turňou, Trnávka, Trstená na Ostrove, Uhrovec, Banská Štiavnica, Dudince, Nové Mesto nad Váhom.

V mesiaci január až marec 2019 došlo k zazmluvneniu ďalších obcí: Šamorín, Čakany, Láb, Kriváň, Sedliacka Dubová, Veľké Kozmálovce, Lokca, Holice, Žiar nad Hronom, Zvolenská Slatina, Sebechleby, Oravský Podzámok, Podhorie, Lomná, Sihelné.

Centrálny register zmlúv obsahuje množstvo zmlúv  vzťahovaných k Slovenskej agentúre životného prostredia a desiatky z nich sú súvzťažné k projektu  „Zelené obce Slovenska.“ Pozrel som si jednu z nich – Zmluvu o poskytnutí podpory mestu Hriňová vo výške plnenia 16 377,25 € a vyberám niekoľko postrehov:  Vecné plnenie zmluvy musí byť realizované do 180 dní od jej podpísania s uplatnením klimatických a agrotechnických výnimiek z termínov, 89 ks drevín je nacenených v sume 8 046,85 € t. j. 90,41 € / ks, a to bez bližšej špecifikácie hrúbkových a výškových tried a pôvodu dreviny, s výsadbou spojené úkony sú nacenené v sume 8 330,40 €, o dreviny je povinný sa starať užívateľ (obec), nie zhotoviteľ (dodávateľská firma).       

Zmluva o poskytnutí podpory pre mesto Hriňová – celkové náklady výsadby 89 ks drevín 

Druh dreviny

 

A. I. I. Technické služby s. r. o.

(projekt „Zelené obce Slovenska“)  

 

Lesy SR š. p.,     OZ Semenoles  

(lokálny dodávateľ)

 

ABIES – záhradníctvo

(lokálny dodávateľ)

 

Poznámka

javor horský

94,88 € / ks  

    50,00 € / ks      (250-300 cm, ZB)

      28,80 € /ks        (220-350 cm, 30 l zemný bal)

 

breza previsnutá

81,09 € / ks

     11,50 € / ks      (200-250 cm, ZB)

   34,00 € / ks      (400-420 cm, 30 l zemný bal)

sukcesný druh, silný alergén  

hrab obyčajný

101,91 € / ks

    16,50 € / ks      (200-250 cm, ZB)

      5,60 € / ks         (70-110 cm, 4 l črepník)

 

dub letný

96,64 € / ks

   30,00 € / ks      (200-250cm, ZB nad 15 l)

    350,00 € / ks            (200 l zemný bal)

 

Zmluva o poskytnutí podpory pre mesto Hriňová:  Porovnanie ceny drevín v projekte s cenami niektorých lokálnych dodávateľov v špecifikácii parametrov dodávaného sadbového  materiálu    

A tak si to zhrnieme:  Namiesto uplatňovania subsidiarity t. j. delegovania výkonu činnosti čo na najnižšiu úroveň  riadenia, podporovania lokálneho aktivizmu  a dobrovoľníctva, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)  vytendrovala monopolného „zhotoviteľa“ dodania a výsadby stromov - firmu  A.I.I. Technické služby s. r. o., Bratislava, bez známej proveniencie dodávaných drevín (naozaj si nemyslím, že firma disponuje 37 900 ks vzrastlých drevín v príslušnom sortimente) , so značnými nákladmi na prepravu sadbového materiálu do vzdialených obcí, ktorý k realizácii zákazky potrebuje min. ďalších dvoch dodávateľov. Tá istá SAŽP zároveň generuje desiatky zmlúv s obcami zapojenými do projektu, ktorého vecné plnenie zabezpečuje aj tak niekto iný. Obce sú pritom povinné starať sa o vysadené dreviny, kým „zhotoviteľ“ ich len monitoruje.  Viete vymyslieť ešte byrokratickejší, centralizovanejší  a od miestnych ľudí odtrhnutejší systém výsadby drevín?

Mimochodom OZ TATRYOZ LIPA vysadili v roku 2018 - v rámci dvoch lokálnych projektov  - 398 ks vzrastlých stromov pri nákladoch vo výške 17 800 € a zapojenia sa 130 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 481 dobrovoľníckych hodín pri výsadbe a údržbe zelene.  Ďalšie desiatky stromov a stovky kusov krovín sme vysadili v rámci menších aktivít realizovaných predovšetkým v areáloch škôl.        

P.S:

Na rozdiel od oblasti školstva, zdravotníctva, obrany ... sa investigatívnej žurnalistike v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia v SR systematický nevenuje žiadny politik, médium či  think-tank odvolávajúc sa na nedostatok kapacít či expertov. Napriek nášmu nasadeniu a dlhodobému úsiliu nás pravidelne nepodporuje žiadna korporatívna nadácia či firma. Ak si myslíte, že naša činnosť je spoločenský užitočná a potrebná, podporte nás prostredníctvom pravidelného finančného daru  formou trvalého mesačného príkazu či práve aktuálneho darovania 2%-nej asignácie dane. ĎAKUJEME.        

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Záhadný vírus je nebezpečnejší, ako sme si mysleli

Nákaza sa posúva do ďalších krajín.


Už ste čítali?