Naše prvé Dušičky bez plastovej kytičky

Autor: Rudolf Pado | 27.10.2020 o 17:06 | Karma článku: 9,15 | Prečítané:  2803x

Nemeňme slovenské cintoríny na smetiská, pieta má domov v srdci nie v okázalých vencoch a kyticiach napokon končiacich na skládke.    

Zdroj: www.myjava.sk

Nekonečné tony sviečok, kahancov, živé i umelé kvety z rôznych materiálov. Vo veľkej miere sa to opakuje najmenej každý rok na sviatok Pamiatky zosnulých. Najzarážajúcejšie na tom je, že odpad z jednej “dušičkovej“ výzdoby sa bude rozkladať ešte desiatky až stovky rokov po tom, čo zomrie generácia, ktorá ho tam nosí.

Hoci niektoré obce umiestnili na cintoríny kontajnery na separovaný zber, občania nie sú pri triedení odpadu dôslední. Druhotné triedenie už raz vyseparovaného odpadu zvyšuje nákladovosť a znižuje príjem za vyseparované časti odpadu.

Väčšina samospráv preto umiestňuje na cintorínoch - v rozpore so zákonom -  len veľkokapacitné kontajnery. Do nich návštevníci hádžu sklo, PVC látky, ľahko rozložiteľný odpad, papier a všetko potom končí na skládke tuhého odpadu. Keďže vývoz takéhoto kontajnera niečo stojí, vyskytuje sa tiež podpálenie plného kontajnera, či zbavenie sa odpadu z neho iným nelegálnym spôsobom.

Zdroj: https://www.odkazprestarostu.sk/spisska-nova-ves/podnety/14069/preplnene-kontajnery-na-cintorine

Od 1. 7. 2020 sa v zmysle novely zákona o odpadoch pod komunálnym odpadom rozumie (§80), pričom odpad z cintorínov spĺňa definíciu podľa písmena b):

a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

Novela zákona  taktiež zmenila  pomenovanie ,,zmesový komunálny odpad” na ,,zmesový odpad“ a zakazuje zneškodňovať spaľovaním komunálny odpad okrem spaľovania odpadu v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov. To znamená, že ak má obec možnosť využiť spaľovňu odpadov pre komunálne odpady z cintorínov - s výnimkou biologicky rozložiteľného odpadu, ak naň nebol vydaný osobitný súhlas - môže využiť tento spôsob zneškodnenia.

Zákon o odpadoch ukladá obciam upraviť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o:

- nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,

- spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,

- nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.

Obec môže buď sama, alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu s obcou, vykonávať na území obce zber vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne.

Začlenenie odpadov z cintorínov do Katalógu odpadov, O – ostatný odpad (odpad bez nebezpečných vlastností)

Zdroj: www.niznyhrusov.sk  

Odpady z cintorínov môžu byť:

- oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov (sklo z kahancov),

- zmesový odpad (plastové obaly zo sviečok znečistené voskom, pohrebné vence).

V zmysle § 81 ods. 1 aj po 1. 7. 2020 bude za tieto odpady stále zodpovedná obec, keďže v prvom prípade ide o oddelene vyzbieraný komunálny odpad z iných zdrojov a v druhom prípade o zmesový odpad z iných zdrojov.

Ďalej, zákon o odpadoch definuje biologicky rozložiteľný odpad ako odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym (bez prístupu vzduchu) spôsobom alebo aeróbnym spôsobom (za prístupu vzduchu), ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

Pod biologicky rozložiteľným odpadom si možno v praxi predstaviť zelené časti z vencov a kytíc, živé kvety, lístie, menšie konáre. Okrem toho, že tento druh odpadu podlieha triedenému zberu, zákon zakazuje jeho zneškodňovanie skládkovaním. V praxi to znamená, že zákon priamo zakazuje vyhadzovať biologicky rozložiteľný odpad do veľkokapacitného kontajnera určeného pre zmesový komunálny odpad, aj keď v praxi k tomuto stavu bežne dochádza.

Zákon o odpadoch taktiež zakazuje zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b). Tým pádom obec nemôže zneškodňovať zelený odpad z cintorínov v spaľovniach odpadu ani nemôže spaľovať vysušený bio odpad pri cintoríne, aby sa tak vyhla poplatkom za zber a likvidáciu tohto odpadu.

Z uvedeného vyplýva, že je obec povinná zabezpečiť zberné nádoby (hnedá farba), poprípade kompostovací zásobník pre biologicky rozložiteľný odpad z cintorínov. Obec vo VZN určí veľkosť nádoby, ako aj frekvenciu odberu nádob vzhľadom na produkciu odpadu. Náklady na činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.

Zdroj: www.myjava.sk

Zákon jasne zakazuje ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená.

V prípade, že nastane porušenie tohto zákazu, dopúšťa sa dotyčný priestupku podľa § 115 ods. 1 písm. n). V tejto veci ukladá pokuty okresný úrad vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Jankovská sa priznala k svojej trestnej činnosti, vypovedá na NAKA v Nitre

Počas akcie Víchrica zadržali podnikateľa Zoroslava Kollára aj piatich sudcov.

AUTORSKÁ STRANA PETRA ŠABATU

Pod Babišom sa rok pred voľbami prvýkrát kýve stolička

Vystrieda magnáta Pirát?


Už ste čítali?