Rudolf Pado

Obaly a životné prostredie

Každý výrobok má svoj životný cyklus. Ten zahŕňa všetky materiálové a energetické procesy od získavania surovín pre výrobu výrobku až po jeho likvidáciu (zneškodnenie či recykláciu). Každý z nás už pri nákupe…

4.7.2011 o 12:06 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  1320x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

Nakladanie so starými liekmi a teplomermi

Čo má robiť občan s nespotrebovanými, starými liekmi či nepotrebnými teplomermi? Takmer v každej domácnosti sa nájdu lieky po expiračnej lehote, alebo poškodené, nepoužiteľné teplomery. Akým spôsobom má občan s…

3.7.2011 o 11:50 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  493x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

Nakladanie so starými vozidlami

V problematike starých vozidiel prišlo v roku 2006 k zásadným zmenám. Od 1. januára 2006 bola novelou zákona o odpadoch zrušená možnosť ponechania si starého vozidla na základe čestného prehlásenia. Pokiaľ chce…

2.7.2011 o 11:48 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  431x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

Nakladanie s elektroodpadom

Rok 2006 bol prvým uceleným rokom v SR, ktorý priniesol praktické informácie o systéme nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom. Systém nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom sa v Slovenskej…

1.7.2011 o 11:47 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  399x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

Nakladanie s bioodpadom

Biologicky rozložiteľný odpad, v skratke „bioodpad“ je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom, ako je napríklad odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad z záhrad, parkov a…

30.6.2011 o 11:43 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  412x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

Separovaný zber

Separovaný zber je zberom oddelených zložiek komunálnych odpadov. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Údaje o separovanom zbere odpadov…

29.6.2011 o 11:40 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  308x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

Zhodnocovanie odpadov

Európska politika odpadového hospodárstva vychádza zo základnej filozofie, ktorej podstata spočíva v minimalizácii tvorby odpadu, v maximálnej miere materiálového či energetického zhodnotenia odpadu a v ochrane…

28.6.2011 o 11:36 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  409x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

Spaľovanie odpadov

Spaľovňa odpadov je technické zariadenie, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov s využitím alebo bez využitia tepla vznikajúceho pri spaľovaní. K nevýhodám spaľovania odpadov patrí skutočnosť, že v prípade…

27.6.2011 o 11:34 | Karma článku: 1,17 | Prečítané:  1197x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

Environmentálne vhodný výrobok

Ide o označovanie výrobkov, pri ktorých bol zohľadnený celý životný cyklus. Udeľuje ho Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (Centrum  environmentálneho…

24.6.2011 o 10:48 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  623x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

Kvíz k Minimu odpadového hospodárstva pre občana

V ostatnom čase som na svojom blogu zverejnil akési „minimum odpadového hospodárstva“.  Jeho cieľom bolo a je poukázať na to, že v tejto téme sa môže veľmi jednoducho zorientovať aj každý priemerne vzdelaný občan.…

5.3.2011 o 8:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  417x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

Staré vozidlá

Od 1. januára 2006 bola novelou zákona o odpadoch zrušená možnosť ponechania si starého vozidla na základe čestného prehlásenia.

4.3.2011 o 8:00 | Karma článku: 3,14 | Prečítané:  1387x | Diskusia: 3 príspevky
Rudolf Pado

Žiarivky a výbojky do koša nepatria!

Aj tie najmodernejšie a najúspornejšie žiarivky a výbojky raz doslúžia a stanú sa elektroodpadom. Nakoľko je možné z nich využiť viac ako 80 % materiálov, je veľmi dôležité ich profesionálne spracovanie.

2.3.2011 o 8:00 | Karma článku: 5,78 | Prečítané:  3141x | Diskusia: 8 príspevkov
Rudolf Pado

Ortuťové teplomery

Ortuť je vysoko jedovatý kov. Ide o neurotoxín, ktorého kumulácia sa v tele človeka prejavuje narušením vegetatívnej a centrálnej nervovej sústavy. Prítomnosť zvýšených hladín ortuti v tele býva často spojená napr.…

28.2.2011 o 8:00 | Karma článku: 6,03 | Prečítané:  1998x | Diskusia: 42 príspevkov
Rudolf Pado

Nespotrebované lieky

Nespotrebované lieky patria medzi nebezpečný odpad. Občania SR odovzdajú ročne na likvidáciu viac ako 50 ton liekov, čo svedčí o značnom plytvaní s liečivami (v roku 2008 vydal štát na lieky okolo jednej miliardy…

26.2.2011 o 8:00 | Karma článku: 7,18 | Prečítané:  1643x | Diskusia: 24 príspevkov
Rudolf Pado

Batérie a akumulátory

Podľa smernice EÚ je povinnosťou SR do 26. septembra 2012 dosiahnuť úroveň zberu batérií a akumulátorov aspoň 25 % z ročného množstva uvedeného na trh a do 26. septembra 2016 by tento zber mal predstavovať aspoň 45…

24.2.2011 o 8:00 | Karma článku: 5,84 | Prečítané:  2009x | Diskusia: 2 príspevky
Rudolf Pado

Elektroodpad

Modernú domácnosť si dnes už nedokážeme predstaviť bez elektrospotrebičov, ktoré nám uľahčujú prácu a šetria čas. Čo však s nimi, keď doslúžia? Od augusta 2005 je zakázané vyhadzovať staré alebo nefunkčné…

22.2.2011 o 8:00 | Karma článku: 6,81 | Prečítané:  2122x | Diskusia: 6 príspevkov
Rudolf Pado

Internetová stránka Bioodpady

Internetová stránka je určená predovšetkým pre miestne samosprávy a prináša komplexné informácie z oblasti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (bioodpadom) od legislatívy cez zber, zvoz až po…

21.2.2011 o 12:51 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  283x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

EKOkomiksy

„EKOkomiksy“ venované téme minimalizácie množstva odpadu a znečistenia životného prostredia. Komiksy poskytli OZ TATRY  Priatelia Zeme – SPZ  pre účely dlhodobej kampane  „Neseparujte sa! Separujte s nami“. …

21.2.2011 o 10:42 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  667x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

Dážďovka Žofka a jej zážitky

Komiks o kompostovaní biologický rozložiteľných odpadov „Dážďovka Žofka a jej zážitky. 12 – dielny  komiks vyrobila česká organizácia Ekodomov, do slovenčiny preložili Priatelia Zeme – SPZ, ktorý ho následne…

21.2.2011 o 10:40 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  292x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

Kompostovacia toaleta

Každý asi rád trávi leto pri vode. Koľko je však dnes miest na Slovensku, kde sa môžeme okúpať bez obáv o svoje zdravie? Až 80 % vodných tokov Slovenska sa nachádza v dvoch kvalitatívne najhorších triedach (IV. a V.…

20.2.2011 o 8:00 | Karma článku: 7,21 | Prečítané:  4819x | Diskusia: 26 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?