Rudolf Pado

Životné prostredie SR - vyjadrí svoj názor!

Každý, koho zaujíma problematika ochrany a tvorby životného prostredia, má teraz možnosť  zapojiť sa do Verejnej konzultácie k stratégii environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, a to až do 30.04…

21.3.2017 o 13:49 | Karma článku: 5,60 | Prečítané:  417x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

O bielej a čiernej kriminalite

Národný park. Vyhúkaný cigánik zanedbaného zovňajšku postáva vedľa drevom naloženej káričky v obklúčení policajnej hliadky. V ruke tupá sekera. Proces bude krátky:  spísanie záznamu, CPZ a za pár dní rozsudok,…

7.3.2017 o 6:00 | Karma článku: 8,16 | Prečítané:  793x | Diskusia: 28 príspevkov
Rudolf Pado

Podvod zvaný 2%ná asignácia dane

Možnosť darovania dvoch percent zo zaplatenej dane je príkladom toho, ako sa pomerne dobrý a jednoduchý nápad môže v konečnom dôsledku zásadne vzdialiť od pôvodného zámeru. 

23.2.2017 o 6:00 | Karma článku: 6,73 | Prečítané:  1463x | Diskusia: 42 príspevkov
Rudolf Pado

Biele vrany v čiernej krajine

Udavač, bonzák ... sú najjemnejšie prívlastky označujúce ľudí, ktorí oznámili čokoľvek, ktorými ich častujú anonymní internetoví hrdinovia. V tejto krajine má totiž značná časť spoluobčanov problém identifikovať, 

16.12.2016 o 6:00 | Karma článku: 10,06 | Prečítané:  932x | Diskusia: 22 príspevkov
Rudolf Pado

Na Orave už lynčujú aktivistu

Slovenská oligarchia sa bojí len jedného, že sa ľudia prestanú báť. A preto  – vo vlastnom  amoku strachu – (u)robia všetko preto, aby každého, kto sa im postaví, dostatočne zastrašili či potrestali. 

28.11.2016 o 6:00 | Karma článku: 11,74 | Prečítané:  9089x | Diskusia: 51 príspevkov
Rudolf Pado

Černobyľ okolo nás

Černobyľ nie je iba o rádioaktivite, kontaminácií územia, priamych či nepriamych obetiach ... je to predovšetkým ukážkový príklad diletantstva, utajovania a dezinformačnej kampane. 

26.4.2016 o 6:00 | Karma článku: 5,98 | Prečítané:  876x | Diskusia: 5 príspevkov
Rudolf Pado

OZ TATRY získalo cenu Zlatý mravec za rok 2015

Vo štvrtok 12.novembra sa v rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2015, ktorý sa uskutočnil v Bratislave udeľovali ceny laureátom 10.ročníka celoslovenskej súťaže Zlatý mravec 2015. 

30.11.2015 o 8:00 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  162x | Diskusia: 2 príspevky
Rudolf Pado

Investiční nomádi

Tiahnu krajinou v podobe rôznych vzájomne poprepájaných sročiek bez majetku, zamestnancov, histórie, skúseností  a referencií ... , nafázovaný na skryté záujmy regionálnych politikov a  PR agentúry. 

1.6.2015 o 16:00 | Karma článku: 6,88 | Prečítané:  1152x | Diskusia: 4 príspevky
Rudolf Pado

Otvorený list poslancom NR SR

Je to ako hádzanie kamienkov do hlbokej vody. Žblnk, malé vlnky putujúce k brehu a ... kameň sa stráca v temných vodách. Žblnk, žblnk, žblnk ... Zdanlivo bezvýznamné kamienky padajúce do hlbočiny politickej…

6.3.2014 o 15:40 | Karma článku: 8,55 | Prečítané:  1192x | Diskusia: 7 príspevkov
Rudolf Pado

Nechci zmeniť celý svet. Zmeň len svoje okolie

„Myslí globálne, konaj lokálne“, „Lepšie je zapáliť maličké svetielko, než preklínať tmu“, „Kvapká hĺbi kameň vytrvalosťou a nie silou“ ... Jednoduché posolstvá vyjadrujúce myšlienku, že každá zmena sveta sa začína…

6.2.2014 o 14:21 | Karma článku: 7,41 | Prečítané:  607x | Diskusia: 4 príspevky
Rudolf Pado

Zákonná povinnosť v konflikte s občianskym záujmom

Predstavte si situáciu, že Vaša nehnuteľnosť susedí s pozemkom na ktorom neznáme osoby dlhodobo ukladajú odpad a majiteľovi pozemku, napriek zákonom určenej oznamovacej povinnosti, je to jedno. Ak oznámite skutok Vy…

6.2.2014 o 11:10 | Karma článku: 6,51 | Prečítané:  900x | Diskusia: 8 príspevkov
Rudolf Pado

Ach jaj, Európska komisia

Začiatkom októbra 2013 sme sa obrátili na Zastupiteľstvo Európskej komisie na Slovensku vo veci: „Popieranie práva na účinnú a včasnú ochranu životného prostredia (popieranie účastníctva v konaniach, asymetrické…

17.12.2013 o 13:40 | Karma článku: 6,32 | Prečítané:  479x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

Občiansky preukaz ako nástroj ochrany životného prostredia

Podľa zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa…

9.12.2013 o 8:47 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  148x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

Kde sa stratil právny štát?

Skoro dva roky po uvedení aplikácie TrashOut, ktorá mala napomôcť v „boji s nelegálnymi skládkami odpadov“, do prevádzky, Krajský úrad životného prostredia Nitra konštatuje: „Krajský úrad životného prostredia Nitra…

24.10.2013 o 14:40 | Karma článku: 7,72 | Prečítané:  1171x | Diskusia: 2 príspevky
Rudolf Pado

Kto spochybňuje TrashOut?

Vraj prečo spochybňujem tak úžasnú aktivitu ako je TrashOut. Nechcem napísať, že táto sa spochybňuje sama, nakoľko jej autori nie sú celé mesiace ochotní vziať do úvahy zásadné problémy s ňou spojené. Taktiež…

9.10.2013 o 14:29 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  247x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

Smer (opäť) na strane vagabundov

Niekoľko mesiacov sme, v spolupráci s právnikmi, pripravovali novelu zákona o odpadoch, zákona o správnom konaní a zákona o priestupkoch. Naše návrhy obsahovali paragrafové znenie zmien, dôvodové správy, doložky…

9.10.2013 o 14:20 | Karma článku: 19,25 | Prečítané:  1738x | Diskusia: 19 príspevkov
Rudolf Pado

Svetielko na konci bezprávia

Som rád, že aspoň niekoľko prokurátorov  v SR sa nevenuje len tomu, aby pripomenuli oznamovateľovi nelegálne uloženého odpadu, ktorý nie je povinnou osobou, jeho bezvýznamnosť, ale zaoberajú sa aj spôsobom akým koná…

9.10.2013 o 14:16 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  141x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

Na rázcestí právneho štátu

Občania SR sú povinní konať v súlade a v medziach zákonov. Malo by platiť, že rovnaké právne prostredie by malo generovať  rovnaké právne názory prokuratúr a súdov na tu istú vec. Čo však robiť ak sa tak nedeje?

12.9.2013 o 16:15 | Karma článku: 4,97 | Prečítané:  828x | Diskusia: 0 príspevkov
Rudolf Pado

Tragikomédia

Opäť mám na stole jedno z rozhodnutí prokuratúry. Okrem toho, že bežný čitateľ tohto dokumentu nemá žiadnu nádej od seba odlíšiť tvrdenia autora podania, názor prokuratúry a názor úradu, nakoľko tu chýbajú akékoľvek…

12.9.2013 o 14:10 | Karma článku: 6,66 | Prečítané:  751x | Diskusia: 1 príspevok
Rudolf Pado

Ad.: TrashOut nekončí – práve naopak ...

Autor aplikácie TrashOut reagoval na môj blog TrashOut – koniec príbehu príspevkom TrashOut nekončí – práve naopak ...  Na tento príspevok si dovoľujem reagovať z pohľadu každodennej praxe. 

10.9.2013 o 13:00 | Karma článku: 5,38 | Prečítané:  570x | Diskusia: 9 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?